SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co stoi na szali w polskiej sprawie franka szwajcarskiego?

Data ostatniej aktualizacji:

Wyrok TSUE z 21 września 2023 roku

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie C-139/22, odpowiadając na trzy pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny opowiedział się po stronie konsumentów.

Sprawdź: Jakie banki udzielały kredytów frankowych

Wyrok TSUE z 21 września 2023 roku – czego dotyczył?

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym trzech kwestii:

  1. skutków wpisania postanowienia z umowy do krajowego rejestru klauzul abuzywnych,
  2. skutków usunięcia z umowy postanowienia o nieuczciwym charakterze,
  3. zasad informowania o ryzyku walutowym i innych ryzykach osób dysponujących wiedzą ekonomiczną.

Wyrok TSUE z 21 września 2023 roku – jakie rozstrzygnięcie?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział w sposób korzystny dla Frankowiczów na wszystkie pytania zadane mu przez sąd. TSUE uznał, że wpisanie postanowienia z umowy do rejestru klauzul abuzywnych UOKiK jest wystarczające, aby sąd uznał ten warunek umowny za niedozwolony. Sąd nie musi ponownie badać umowy pod kątem abuzywności. Wystarczy, że zidentyfikuje w niej zapis tożsamy z wpisem do rejestru klauzul niedozwolonych.

Na banku spoczywa obowiązek poinformowania każdego klienta o istotnych cechach umowy i skali ryzyka w długiej perspektywie czasowej. Ochrona konsumencka nie zależy od wiedzy kredytobiorcy, ale od tego czy zaciągając kredyt działał on w celach niezwiązanych z działalnością zawodową i gospodarczą. Bank ma obowiązek poinformowania każdego konsumenta, nawet swojego pracownika oraz osobę dysponującą wiedzą ekonomiczną, o istotnych cechach umowy, a także o możliwych ryzykach w długiej perspektywie czasowej. To na banku spoczywa obowiązek informacyjny identyczny dla każdego konsumenta.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał również, że nie można kontynuować wadliwej umowy po usunięciu z niej nieuczciwego warunku i zastąpieniu go zamiennym – uczciwym zapisem. Nieuczciwe postanowienie nie zmienia swojego charakteru, pomimo, że umowa zawiera inne, uczciwe postanowienie.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odsetki w procesach frankowych

Odsetki w procesach frankowych
Frankowicze unieważniając kredyt frankowy mogą uzyskać wiele korzyści, w tym odsetki za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu. Jeżeli więc posiadasz...

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...