SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co stoi na szali w polskiej sprawie franka szwajcarskiego?

Wyrok TSUE z 21 września 2023 roku

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie C-139/22, odpowiadając na trzy pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny opowiedział się po stronie konsumentów.

Sprawdź: Jakie banki udzielały kredytów frankowych

Wyrok TSUE z 21 września 2023 roku – czego dotyczył?

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym trzech kwestii:

  1. skutków wpisania postanowienia z umowy do krajowego rejestru klauzul abuzywnych,
  2. skutków usunięcia z umowy postanowienia o nieuczciwym charakterze,
  3. zasad informowania o ryzyku walutowym i innych ryzykach osób dysponujących wiedzą ekonomiczną.

Wyrok TSUE z 21 września 2023 roku – jakie rozstrzygnięcie?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział w sposób korzystny dla Frankowiczów na wszystkie pytania zadane mu przez sąd. TSUE uznał, że wpisanie postanowienia z umowy do rejestru klauzul abuzywnych UOKiK jest wystarczające, aby sąd uznał ten warunek umowny za niedozwolony. Sąd nie musi ponownie badać umowy pod kątem abuzywności. Wystarczy, że zidentyfikuje w niej zapis tożsamy z wpisem do rejestru klauzul niedozwolonych.

Na banku spoczywa obowiązek poinformowania każdego klienta o istotnych cechach umowy i skali ryzyka w długiej perspektywie czasowej. Ochrona konsumencka nie zależy od wiedzy kredytobiorcy, ale od tego czy zaciągając kredyt działał on w celach niezwiązanych z działalnością zawodową i gospodarczą. Bank ma obowiązek poinformowania każdego konsumenta, nawet swojego pracownika oraz osobę dysponującą wiedzą ekonomiczną, o istotnych cechach umowy, a także o możliwych ryzykach w długiej perspektywie czasowej. To na banku spoczywa obowiązek informacyjny identyczny dla każdego konsumenta.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał również, że nie można kontynuować wadliwej umowy po usunięciu z niej nieuczciwego warunku i zastąpieniu go zamiennym – uczciwym zapisem. Nieuczciwe postanowienie nie zmienia swojego charakteru, pomimo, że umowa zawiera inne, uczciwe postanowienie.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....