SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czas trwania procesu

Data ostatniej aktualizacji:

Czas trwania procesu

Czym jest czas trwania procesu?

Czas trwania procesu jest to okres od wszczęcia postępowania (w sprawach frankowych liczony od daty wniesienia pozwu) do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Najczęściej postępowanie sądowe toczy się przed sądem I i II instancji co istotnie wydłuża czas trwania procesu.

Czas trwania procesu zależy od wielu czynników m.in. liczby świadków do przesłuchania, ilości złożonych do akt sprawy dokumentów, tego czy w sprawie opinię sporządza biegły, a nawet od ilości spraw w referacie sędziego prowadzącego sprawę, czy miasta, w którym rozpoznawana jest sprawa (w małych ośrodkach z reguły jest to krótszy okres). W sprawach frankowych postępowanie przed sądem I i II instancji trwa przeciętnie około 3-5 lat.

Sprawdź również: kalkulator frankowy


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...