SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wskaźnik WIBOR – czemu rośnie?

Data ostatniej aktualizacji:

Czemu WIBOR rośnie?

Rekordowy poziom inflacji w naszym kraju skutkował znaczną podwyżką głównej, referencyjnej stopy NBP. Podwyżka stóp procentowych przełożyła się na wysokość wskaźnika WIBOR, a ten z kolei znaczny wzrost wysokości rat kredytu. Wielu kredytobiorców zastanawia się kiedy oprocentowanie kredytów oraz WIBOR spadnie? Co spowoduje obniżenie stopy referencyjnej NBP?

Co ma wpływ na WIBOR?

Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość stawki WIBOR jest aktualny poziom głównej stopy procentowej NBP. Stopy procentowe normowane są przez Radę Polityki Pieniężnej będącej organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego.

Definicja stopy referencyjnej określa ją jako wskaźnik rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku, takich jak zakup lub sprzedaż krótkoterminowych bonów pieniężnych na rynku międzybankowym. Innymi słowy stopa referencyjna jest jednym z czynników, który wpływa na poziom inflacji, koszt kredytów, tj. wysokość oprocentowanie, oprocentowanie lokat terminowych, kart kredytowych, czy też wpływa na wysokość odsetek za opóźnienie w terminie płatności. Stopa referencyjna ma bowiem pośredni wpływ na wysokość stawki WIBOR, która stanowi podstawę przy ustalaniu oprocentowania.

Sprawdź również: pozew WIBOR

Kiedy spadnie WIBOR?

Rada Polityki Pieniężnej nie ogłosiła jeszcze zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych (pomimo kolejnych decyzji o niezmienianiu poziomu stóp procentowych). Ekonomiści przewidują, że parametry polityki pieniężnej nie ulegną zmianie co najmniej do połowy roku. Obecnie Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje, że stopa referencyjna NBP, a w konsekwencji i WIBOR utrzyma się na obecnym poziomie przez większą część 2023 roku.

Dobrą wiadomością dla kredytobiorców jest fakt, że od 1 stycznia 2023 roku ma rozpocząć się proces zastąpienia wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON, który ma być niższy od WIBOR, co z kolei przełoży się na obniżenie rat.

Dlaczego WIBOR 6M jest wyższy od 3M?

Zawierając umowę kredytu ze zmiennym oprocentowaniem kredytobiorca miał do wyboru czy opiera oprocentowanie kredytu o wskaźnik WIBOR 3M czy WIBOR 6M. Najczęściej WIBOR 6M jest wyższy niż WIBOR 3M. WIBOR 3M to wskaźnik określający wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku, na okres 3 miesięcy. Oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej będzie aktualizowana raz na kwartał. Z kolei wskaźnik WIBOR 6M analogicznie określa wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych między bankami na okres 6 miesięcy. Jeżeli w umowie kredytowej zastrzeżono, że oprocentowanie kredytu zależne będzie od stawki WIBOR 6M to wysokość raty kredytowej będzie ulegać zmianie raz na pół roku. Dłuższy okres, to większe ryzyko i dlatego oprocentowanie zwykle jest wyższe.

W 2022 roku kiedy stopy procentowe ulegały podwyższeniu różnica między WIBOR 6M i WIBOR 3M była wysoka. W momencie zakończenia podwyżek stóp procentowych, różnica między oprocentowaniem kredytu opartego o WIBOR 6M a WIBOR 3M będzie nieznaczna.

 Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?
W dniu 25 kwietnia 2024 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów frankowych. Zapadłe orzeczenie...