Czemu WIBOR rośnie?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Rekordowy poziom inflacji w naszym kraju skutkował znaczną podwyżką głównej, referencyjnej stopy NBP. Podwyżka stóp procentowych przełożyła się na wysokość wskaźnika WIBOR, a ten z kolei znaczny wzrost wysokości rat kredytu. Wielu kredytobiorców zastanawia się kiedy oprocentowanie kredytów oraz WIBOR spadnie? Co spowoduje obniżenie stopy referencyjnej NBP?

Co ma wpływ na WIBOR?

Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość stawki WIBOR jest aktualny poziom głównej stopy procentowej NBP. Stopy procentowe normowane są przez Radę Polityki Pieniężnej będącej organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego.

Definicja stopy referencyjnej określa ją jako wskaźnik rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku, takich jak zakup lub sprzedaż krótkoterminowych bonów pieniężnych na rynku międzybankowym. Innymi słowy stopa referencyjna jest jednym z czynników, który wpływa na poziom inflacji, koszt kredytów, tj. wysokość oprocentowanie, oprocentowanie lokat terminowych, kart kredytowych, czy też wpływa na wysokość odsetek za opóźnienie w terminie płatności. Stopa referencyjna ma bowiem pośredni wpływ na wysokość stawki WIBOR, która stanowi podstawę przy ustalaniu oprocentowania.

Kiedy spadnie WIBOR?

Rada Polityki Pieniężnej nie ogłosiła jeszcze zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych (pomimo kolejnych decyzji o niezmienianiu poziomu stóp procentowych). Ekonomiści przewidują, że parametry polityki pieniężnej nie ulegną zmianie co najmniej do połowy roku. Obecnie Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje, że stopa referencyjna NBP, a w konsekwencji i WIBOR utrzyma się na obecnym poziomie przez większą część 2023 roku.

Dobrą wiadomością dla kredytobiorców jest fakt, że od 1 stycznia 2023 roku ma rozpocząć się proces zastąpienia wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON, który ma być niższy od WIBOR, co z kolei przełoży się na obniżenie rat.

Dlaczego WIBOR 6M jest wyższy od 3M?

Zawierając umowę kredytu ze zmiennym oprocentowaniem kredytobiorca miał do wyboru czy opiera oprocentowanie kredytu o wskaźnik WIBOR 3M czy WIBOR 6M. Najczęściej WIBOR 6M jest wyższy niż WIBOR 3M. WIBOR 3M to wskaźnik określający wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku, na okres 3 miesięcy. Oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej będzie aktualizowana raz na kwartał. Z kolei wskaźnik WIBOR 6M analogicznie określa wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych między bankami na okres 6 miesięcy. Jeżeli w umowie kredytowej zastrzeżono, że oprocentowanie kredytu zależne będzie od stawki WIBOR 6M to wysokość raty kredytowej będzie ulegać zmianie raz na pół roku. Dłuższy okres, to większe ryzyko i dlatego oprocentowanie zwykle jest wyższe.

W 2022 roku kiedy stopy procentowe ulegały podwyższeniu różnica między WIBOR 6M i WIBOR 3M była wysoka. W momencie zakończenia podwyżek stóp procentowych, różnica między oprocentowaniem kredytu opartego o WIBOR 6M a WIBOR 3M będzie nieznaczna.

 Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 28 stycznia 2023
Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF