SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy łatwo uzyskać wstrzymanie rat kredytu we frankach?

Data ostatniej aktualizacji:

Pierwszą informacją istotną dla kredytobiorcy posiadającego kredyt frankowy jest możliwość wstrzymania płatności rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego. A zatem frankowicz nie musi czekać na wyrok sądu, a możliwe jest wstrzymania płatności rat przez sąd już w kilka miesięcy od złożenia pozwu.

Druga istotna informacja jest taka, że korzystne orzecznictwo sprawia, że zapada coraz więcej postanowień co do wstrzymania płatności rat kredytu frankowego. Biorąc pod uwagę ostatnie lata tendencja jest rosnąca.

Co trzeba zrobić, aby wstrzymać płatność rat kredytu?

Aby wstrzymać płatność rat kredytu należy złożyć do sądu wniosek o udzielenie zabezpieczenia. We wniosku tym należy uprawdopodobnić swoje roszczenie oraz wykazać interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. 

Ważne jest zatem prawidłowe sformułowanie swoich żądań, jak też szczegółowe ich uzasadnienie. Sąd rozpoznając taki wniosek wydaje postanowienie. Postanowienie, na mocy którego sąd wstrzymuje płatność rat kredytu jest wykonalne od dnia jego wydania. Dlatego też nie trzeba czekać na końcowy wyrok, a już po wydaniu takiego postanowienia frankowicz może przestać płacić raty do banku.

Wniosek o zabezpieczenie zwykle składany jest razem z pozwem, można jednak złożyć go również i w toku postepowania. Warto wspomnieć, że sąd ma 7 dni na rozpoznanie naszego wniosku o udzielenie zabezpieczenia. W praktyce jednak termin ten jest dłuższy i w zależności od obciążenia danego sądu wynosi około miesiąca.

Czy łatwo jest uzyskać wstrzymanie płatności rat?

Sąd wydając postanowienie o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu stoi na stanowisku, że zostało uprawdopodobnione, że zawarta między stronami umowa kredytu jest nieważna. Dlatego też w pierwszej kolejności należy skupić się na doborze argumentów, które przemawiają za nieważnością umowy kredytu.

Warto odnotować, że sądy chętniej udzielają zabezpieczeń w przypadku gdy kredytobiorca spłacił już kapitał kredytu, jaki otrzymał od banku. Nie jest to jednak warunek konieczny. Być może stanowisko sądów ulegnie zmianie po ostatnim wyroku z 15 czerwca 2023 r. wydanym przez TSUE.

Trybunał potwierdził, że sąd może zarządzić środek tymczasowy w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu w trakcie trwania sprawy o ustalenie nieuczciwego charakteru warunków umowy. Rozstrzygniecie to być może sprawi, że sądy w całej Polsce przekonają się do udzielania zabezpieczeń. Wskazać należy, że dotychczas zabezpieczenia wydawane były nie przez wszystkie sądy. Przychylny frankowiczom jest przede wszystkim Wydział Frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie, który wydaje wiele postanowień wstrzymujących płatność rat kredytu. W wielu innych sądach również frankowicze uzyskiwali postanowienia dotyczące wstrzymania płatności rat.

Czy warto złożyć wniosek o wstrzymanie płatności rat kredytu?

Wskazać należy, że składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu nic nie tracimy. Nawet jeżeli nasz wniosek o udzielenie zabezpieczenia zostanie oddalony to nie przesądza to o końcowym wyroku sądu.

Ponadto oddalając wniosek o udzielenie zabezpieczenia sąd może sporządzić na nasz wniosek uzasadnienie swojego stanowiska. Możemy zatem poznać argumenty sądu już na początku postępowania. Natomiast jeżeli uda nam się uzyskać takie zabezpieczenie to zyskujemy wiele, bowiem nie musimy płacić rat kredytu, co zdecydowanie odciąża domowy budżet. Ponadto jeżeli składamy wniosek o udzielenie zabezpieczenia w pozwie to jest on darmowy. W przypadku gdy składamy taki wniosek w trakcie procesu będzie on podlegał opłacie sądowej w wysokości 100 zł.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie
Z informacji medialnych wynika, że banki mają nowy pomysł na sprawy frankowe. Prawnicy reprezentujący instytucje finansowe zapowiadają, że banki będą...