SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak zarządzać finansami po unieważnieniu kredytu frankowego?

Data ostatniej aktualizacji:

W przypadku unieważnienia umowy kredytowej strony postępowania zobowiązane są do wzajemnego rozliczenia. Bank będzie musiał oddać kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego środki, tj. raty wraz z odsetkami, ubezpieczenia, prowizje. Z kolei kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty kapitału kredytu w wysokości z dnia jego wypłaty, bez odsetek, marż i prowizji. W wielu przypadkach kwota zwrotu dla kredytobiorcy stanowi wysoko kwotę, którą można zainwestować na różne sposoby. Jak inwestować po wygranej sprawie o kredyt frankowy? Co robić z pieniędzmi po unieważnieniu kredytu frankowego? Strategie finansowe po wygranej z bankiem mogą być rożne.

Zarządzanie finansami po unieważnieniu kredytu

Efektywne zarządzanie finansami jest niezwykle istotne. Zarządzanie zwrotem środków po unieważnieniu umowy może w znaczny sposób wpłynąć na życie frankowicza w zależności od tego na jaki cel przeznaczy otrzymane środki.

Jak efektywnie zarządzać zwrotem środków po unieważnieniu kredytu frankowego? W celu efektywnego zarządzania zwrotem środków po unieważnieniu kredytu frankowego należy podejmować odpowiedzialne decyzje, unikać nadmiernego ryzyka, w miarę możliwości gromadzić oszczędności. Powyższe rozwiązania zapewnią stabilność finansową oraz poczucie bezpieczeństwa, którego od 2015 roku frankowicz nie miał.  

W co inwestować pieniądze po wygranej sprawie o kredyt frankowy? Inwestowanie pieniędzy to indywidualna sprawa każdej osoby. Niektórzy wolą bezpieczniejsze opcje inwestowania, a niektórzy bardziej ryzykowane, ale oferujące większy zysk. W sprawach inwestycji warto skonsultować się z doradcą finansowym, który podpowie na jakie inwestycje się zdecydować w zależności od sytuacji finansowej frankowicza.

Długoterminowa prognoza kursu franka

Optymalizacja budżetu po sprawie frankowej

Frankowicz, który dał się namówić na kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, aby nie powtórzyć błędu z przeszłości, powinien rozpocząć planowanie finansowe po unieważnieniu kredytu we frankach.

Jakie kroki podjąć w celu optymalizacji finansów po unieważnieniu kredytu? Podstawą jest przede wszystkim oszczędzanie, dywersyfikacja przychodów, a także szczegółowe planowanie budżetu. Warto również skonsultować się z doradcą finansowym, który może podpowiedzieć, na jakie kroki warto się zdecydować.

Odbudowa zdolności kredytowej po unieważnieniu kredytu

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców. Informacje o spłacie kredytów lub jej braku przekazywane są do BIK przez banki, oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. 

Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane przez banki oraz Związek Banków Polskich w 1997 roku w celu minimalizowania ryzyka kredytowego,  zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu.

Jak odbudować zdolność kredytową po sprawie frankowej? W pewnym sensie zdolność kredytowa po unieważnieniu kredytu frankowego może ulec poprawie. Dzieje się tak ponieważ wyliczając zdolność kredytową w toku obowiązywania umowy, banku uwzględniałby miesięczną ratę kredytu jako stały wydatek gospodarstwa domowego. W przypadku unieważnienia kredytu, obowiązek zapłaty rat ustaje.

Historia kredytowa po sprawie frankowej nie pogorszy się, z uwagi na unieważnienie umowy kredytu. Na historię kredytową wpływ mają przeszłe i obecne zobowiązania kredytowe zaciągnięte przez osobę składającą wniosek kredytowy. Bank bada więc jak kredytobiorca dotychczas radził sobie ze spłatą swoich istniejących zobowiązań kredytowych.

Skoro w wyniku unieważnienia kredytu frankowego umowę traktuje się tak jakby nigdy nie istniała, to oczywistym jest, że fakt wydania wyroku unieważniającego kredyt frankowy nie może mieć znaczenia dla historii kredytowej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...