SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt frankowy forum

Kredyt frankowy forum

Kredyty frankowe nadal spłaca wiele tysięcy Polaków. Część z kredytobiorców zdecydowała się skierować sprawę przeciwko bankowi do sądu, część zawarła ugody z bankami, a część nadal zastanawia się co dalej zrobić z toksycznym kredytem frankowym. Wskazać należy, że orzecznictwo sądów w sprawach frankowiczów jest obecnie bardzo korzystne, dlatego też warto dowiedzieć się więcej na temat tego jak uwolnić się od kredytu we frankach forum.

Czym jest odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu forum polega na stwierdzeniu bezskuteczności niedozwolonych zapisów, które zostały przez bank zawarte w umowie frankowej. Wskutek odfrankowienia zostają one usunięte, a umowa kredytu we frankach w dalszym ciągu funkcjonuje. Należy również zaznaczyć, że wygrane sprawy frankowe forum, które zakończyły się odfrankowieniem, skutkują zamianą kredytu CHF na kredyt złotówkowy, który nie jest oparty na wątpliwym wskaźniku WIBOR. Odfrankowienie kredytu forum zmusza również bank do zwrotu frankowiczowi wszystkich nadpłaconych rat. Obecnie jednak zdecydowanie częściej sądy ustalają, że umowa kredytowa jest nieważna.

Czy warto iść do sądu w sprawie kredytów frankowych?

Statystki pokazują, że obecnie ponad 90% spraw wytaczanych przez frankowiczów to sprawy wygrane. Szanse powodzenia są zatem bardzo duże. Przede wszystkim jednak przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy frankowej na drogę sądową należy dokonać szczegółowej analizy umowy kredytowej pod kątem występowania w niej postanowień niedozwolonych.

Jakich pytań na rozprawie frankowej można się spodziewać w 2023 r.?

Jednym z najbardziej interesujących dla frankowiczów tematów są pytania na rozprawie frankowej forum. O co takiego może zapytać frankowego kredytobiorcę sąd? Na pewno o cel, na jaki zaciągnięty był kredyt we frankach oraz o to, dlaczego frankowicz zdecydował się na kredyt w walucie obcej nie zaś w polskim złotym. Nie ulega wątpliwości również fakt, że mogą pojawić się pytania dotyczące tego, czy kredytobiorca rozumie istotę denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej kredytu. Frankowicze nie powinni martwić się o pytania na rozprawie frankowej forum, bowiem każda rzetelna kancelaria frankowa zadba o odpowiednie przygotowanie swojego klienta do zbliżającej się rozprawy. 

Ile kosztuje sprawa frankowa forum?

Założenie sprawy frankowej forum wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat sądowych. Opłata od pozwu jest stała i wynosi ona 1.000 zł. Przed złożeniem jednak pozwu do sądu frankowicz musi uzyskać dokumentację z banku dotyczącą spłaty kredytu. Banki za wydanie dokumentów zazwyczaj pobierają opłatę w wysokości ok. 300 zł. Kolejną opłatę które, może się pojawić w trakcie postępowania jest zaliczka na wynagrodzenie dla biegłego sądowego. Sąd może zobowiązać kredytobiorcę do uiszczenia zaliczki na biegłego, która zazwyczaj waha się w przedziale 1.000 – 3.000 zł. Wskazać należy, że jeżeli sytuacja materialna kredytobiorcy jest bardzo zła, może on starać się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Czy mogę żądać zawieszenia spłaty kredytu frankowego na czas trwania procesu z bankiem?

Tak, oczywiście. Z żądaniem zawieszenia spłaty kredytu frankowego można wystąpić już przy składaniu pozew do sądu lub na etapie późniejszym. Coraz częściej zdarza się, że sądy wstrzymują płatność rat kredytu na czas procesu, jednak nie jest to regułą i zależy m. in. poglądu sędziego na daną sprawę. Większą szansę na uzyskanie zabezpieczenia mają kredytobiorcy, którzy spłacili już kapitał kredytu, jednak nie jest to element konieczny.

Spłaciłem w całości kredyt i nie mam żadnych zobowiązań wobec banku. Czy jest o co walczyć?

Kredytobiorcy, którzy spłacili już kredyt frankowy również mogą pozwać bank i zyskać zwrot kwoty, którą nadpłacili. W szacunkowym wyliczeniu kwoty, jakiej można się domagać od banku pomoże kalkulator frankowicza. Warto z niego skorzystać, aby przekonać się zwrot jakiej wielkości kwoty przysługuje frankowiczowi.

Czy jeśli umowa o kredyt we frankach została zawarta ponad 10 lat temu to przysługują mi jakieś roszczenia?

Większość umów frankowych była zawierana w latach 2006- 2009, a zatem ponad 10 lat temu. Nie jest to żadną przeszkodą do wytoczenia sprawy frankowej przeciwko bankowi i domagania się unieważnienia umowy kredytu i zwrotu wszystkiego co świadczyło się na rzecz banku.

Wygrane sprawy frankowe Forum  

Pytanie o wygrane sprawy frankowe forum to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez frankowiczów rozważających pozwanie banku. Przede wszystkim wskazać należy, że obecnie szacuje się, że ponad 90% spraw frankowych wygrywają kredytobiorcy.

Które banki najczęściej przegrywają z Frankowiczami?

Obecnie zdecydowana większość banków przegrywa procesy z frankowiczami. W czołówce z pewnością znajdą się banki takie jak PKO BP, mBank czy bank Millenium, które posiadają w swoich portfelach bardzo dużo umów kredytów frankowych.

W poprzednim roku bank PKO BP przegrał aż 99% spraw frankowych w I instancji, co świadczy o tym, że frankowicze masowo unieważniają swoje kredyty frankowe. Jaki inny banki najczęściej przegrywa w sprawach o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu forum? Równie często wygrane sprawy frankowe przez Franowiczów dotyczyły Getin Banku, który decyzją BFG został poddany przymusowej restrukturyzacji.

Ile wygranych spraw frankowych w 2022 roku?

Brak jest statystyk sądów, które wskazywałyby dokładną liczbę wygranych w 2022 r. spraw frankowych. Sprawy frankowe toczą się w sądach w całej Polsce. Można jednak wskazać na podstawie udostępnionych wyroków w 2022 r., że zdecydowana większość z nich ustala nieważność umowy kredytu frankowego.

Czy po wygranej sprawie, bank może nie wypłacić zasądzonej kwoty?

Może zdarzyć się tak, że po wygranej sprawie bank nie wypłaci zasądzonej kwoty. Co do zasady jednak banki dobrowolnie wypłacają pieniądze. Jeżeli jednak tak się nie zdarzy można skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego. Wówczas komornik wyegzekwuje od banku zasądzoną przez sąd kwotę.

Forum frankowiczów banku PKO BP 

Bank PKO BP znajduje się w czołówce banków, które posiadają najwięcej umów kredytów frankowych. Bank PKO BP, tak jak i inne banki, oferuje swoim klientom możliwość zawarcia ugód. Frankowicze banku PKO BP forum mogą zatem zastanawiać się czy składać pozew do sądu czy też podpisać ugodę z bankiem.

Czy warto zawrzeć ugodę z PKO BP?

Ugody z bankiem PKO BP zakładają, że kredyt traktowany jest jakby od początku udzielony był w złotówkach. Przede wszystkim podpisanie ugody z bankiem uniemożliwi późniejsze pozwanie banku, zatem podpisanie ugody to ważna decyzja. Co więcej jeżeli oprocentowanie kredytu będzie oparte o stawkę WIBOR, to również niesie to za sobą wiele zagrożeń. Wraz ze wzrostem wskaźnika WIBOR wzrasta bowiem wysokość rat kredytowych, a obecnie stawka WIBOR pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Biorąc pod uwagę korzyści, jakie można osiągnąć z unieważnienia umowy kredytu przed sądem to ugoda z bankiem nie wydaje się dobrym rozwiązaniem.

Ile trwa sprawa w sądzie o franki z PKO BP? 

Czas trwania sprawy sądowej zależy od wielu czynników, m.in. od ilości spraw, zapatrywania sędziego na sprawę, w tym tego czy zamierza on przesłuchiwać świadków, powoływać biegłego. Przeciętnie czas trwania sprawy frankowej to około 3 lata. Oczywiście zdarzają się też sprawy gdzie czas ten jest krótszy lub dłuższy.

Jeśli chciałbyś zawalczyć o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu forum, skontaktuj się z naszą kancelarią. Przygotujemy bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej oraz specjalistyczne wyliczenia, z których dowiesz się, ile można odzyskać z kredytu frankowego w Twoim przypadku. Nie czekaj i rozpocznij walkę z bankiem już dziś!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...