SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyty frankowe: Różnice między kredytami frankowymi

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyty frankowe

​​W latach 2006-2008 kredyty frankowe cieszyły się ogromną popularnością, dzięki czemu banki udzieliły prawie pół miliona zobowiązań w tej walucie. Tak ogromną popularność kredyty frankowe zawdzięczają atrakcyjnemu i korzystnemu kursowi franka, a także niskiemu oprocentowaniu. W jakich wariantach były udzielane kredyty frankowe i co je różniło? 

Rodzaje kredytów frankowych – klasyfikacja kredytów

Biorąc pod uwagę kredyty frankowe, mamy do czynienia z trzema rodzajami kredytów, a mianowicie:

Czym charakteryzuje się kredyt walutowy?

Walutowe kredyty frankowe charakteryzowały się tym, że zarówno kwota zadłużenia, jak i kwota kredytu wyrażona jest w walucie CHF. Wiąże się to z tym, iż wypłata oraz późniejsza spłata kredytu odbywa się we franku szwajcarskim. Frankowicz, podpisując umowę o kredyt walutowy, mógł liczyć na niższe oprocentowanie, niż miało to miejsce w przypadku kredytu w złotówkach. Aktualnie o kredyt walutowy mogą ubiegać się jedynie ci, którzy zarabiają w danej walucie. Co oznacza, że nie zarabiając we frankach, nie można otrzymać kredytu walutowego we frankach szwajcarskich. 

Czym charakteryzuje się kredyt indeksowany do CHF?

Kredyty frankowe, które były indeksowane do waluty CHF, odznaczały się tym, iż kwota kredytu, jak i jego wypłata wyrażone były w polskich złotych. Jednakże dzień przed wypłatą kredytu bank przeliczał kwotę kredytu na walutę CHF, korzystając z bieżącego jej kursu. Na podstawie przeliczonej już kwoty były wyliczane raty kapitałowo-odsetkowe. Frankowicz miał pewność, jaką kwotę faktycznie dostanie od banku, jednak nie znał dokładnej kwoty zadłużenia, które przyjdzie mu spłacać.

Frankowicz taki kredyt musiał spłacać we frankach szwajcarskich, przez co został narażony na toksyczne ryzyko kursowe, co skutkowało większą kwotą do spłaty. Jak widać, taki mechanizm obejmujący kredyty frankowe mógłby być korzystny tylko i wyłączenie wtedy, kiedy frank szwajcarski zacząłby spadać. 

Czym charakteryzuje się kredyt denominowany do CHF?

Kwoty określone w umowach obejmujących denominowane kredyty frankowe były wyrażone we franku szwajcarskim, jednak wypłata kredytu następowała w złotówkach zaraz po przeliczeniu kwoty kredytu po kursie CHF z dnia wypłaty. Ogromną wadą, jaką posiadały denominowane kredyty frankowe, był fakt, że kredytobiorca nie miał żadnej pewności, jaką kwotę otrzyma od banku w dniu wypłaty kredytu. Działo się tak, ponieważ podpisanie umowy, a wypłatą kapitału dzielił pewien okres, w którym to kurs franka mógł spaść. Wówczas kredytobiorca otrzymywał od banku mniejszą ilość  pieniędzy niż ta, o którą wnioskował. 

Różnice między kredytami frankowymi

Różnice w kredytach frankowych, nie są znaczące. W większości różnią się walutą, w jakiej wyrażona została kwota zobowiązania lub w jakiej następowała wypłata kredytu. Jednak od tego, jakiego rodzaju był dany kredyt, zależy rodzaj działania, jaki powinno się podjąć na drodze sądowej. 

Kredyty frankowe podobieństwa między nimi

Podobieństwem kredytów frankowych jest okoliczność, że zarówno w przypadku kredytu denominowanego, jak i indeksowanego ustalenie wysokości rat kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty powoduje, że wysokość bieżącej spłacanej raty uzależniona jest od kursu waluty w danym dniu. Frankowicz nie może przewidzieć jaka kwota będzie pobrana z jego rachunku bankowego.

Frankowicze najnowsze wiadomości 2024 r.

Orzecznictwo w sprawach frankowych jest bardzo korzystne i nic nie wskazuje na to, że mogłoby się to w najbliższym czasie zmienić.Dlatego zdecydowanie lepiej jest pozwać swój bank i chwilę poczekać, aniżeli dokonać przewalutowanie kredytu we frankach.

W celu unieważnienia umowy kredytu warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii frankowej, której zespół opracował unikalną strategię procesową w walce z bankami, która zwiększa szanse na uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy, a w konsekwencji korzystny wyrok. Korzyści jakie frankowicz może zyskać w związku z unieważnieniem umowy wyliczysz orientacyjnie dzięki kalkulatorowi frankowicza.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...