SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

​​W latach 2006-2008 kredyty frankowe cieszyły się ogromną popularnością, dzięki czemu banki udzieliły prawie pół miliona zobowiązań w tej walucie. Tak ogromną popularność kredyty frankowe zawdzięczają atrakcyjnemu i korzystnemu kursowi franka, a także niskiemu oprocentowaniu. W jakich wariantach były udzielane kredyty frankowe i co je różniło? 

Kredyty frankowe – Jakie były rodzaje kredytów frankowych?

Biorąc pod uwagę kredyty frankowe, mamy do czynienia z trzema rodzajami kredytów, a mianowicie:

  • Kredyt walutowy
  • Kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego
  • Kredyt denominowany do franka szwajcarskiego

Czym charakteryzuje się kredyt walutowy?

Walutowe kredyty frankowe charakteryzowały się tym, że zarówno kwota zadłużenia, jak i kwota kredytu wyrażona jest w walucie CHF. Wiąże się to z tym, iż wypłata oraz późniejsza spłata kredytu odbywa się we franku szwajcarskim. Frankowicz, podpisując umowę o kredyt walutowy, mógł liczyć na niższe oprocentowanie, niż miało to miejsce w przypadku kredytu w złotówkach. Aktualnie o kredyt walutowy mogą ubiegać się jedynie ci, którzy zarabiają w danej walucie. Co oznacza, że nie zarabiając we frankach, nie można otrzymać kredytu walutowego we frankach szwajcarskich. 

Czym charakteryzuje się kredyt indeksowany do CHF?

Kredyty frankowe, które były indeksowane do waluty CHF, odznaczały się tym, iż kwota kredytu, jak i jego wypłata wyrażone były w polskich złotych. Jednakże dzień przed wypłatą kredytu bank przeliczał kwotę kredytu na walutę CHF, korzystając z bieżącego jej kursu. Na podstawie przeliczonej już kwoty były wyliczane raty kapitałowo-odsetkowe. Frankowicz miał pewność, jaką kwotę faktycznie dostanie od banku, jednak nie znał dokładnej kwoty zadłużenia, które przyjdzie mu spłacać.

Frankowicz taki kredyt musiał spłacać we frankach szwajcarskich, przez co został narażony na toksyczne ryzyko kursowe, co skutkowało większą kwotą do spłaty. Jak widać, taki mechanizm obejmujący kredyty frankowe mógłby być korzystny tylko i wyłączenie wtedy, kiedy frank szwajcarski zacząłby spadać. 

Czym charakteryzuje się kredyt denominowany do CHF?

Kwoty określone w umowach obejmujących denominowane kredyty frankowe były wyrażone we franku szwajcarskim, jednak wypłata kredytu następowała w złotówkach zaraz po przeliczeniu kwoty kredytu po kursie CHF z dnia wypłaty. Ogromną wadą, jaką posiadały denominowane kredyty frankowe, był fakt, że kredytobiorca nie miał żadnej pewności, jaką kwotę otrzyma od banku w dniu wypłaty kredytu. Działo się tak, ponieważ podpisanie umowy, a wypłatą kapitału dzielił pewien okres, w którym to kurs franka mógł spaść. Wówczas kredytobiorca otrzymywał od banku mniejszą ilość  pieniędzy niż ta, o którą wnioskował. 

Kredyty frankowe i różnice między nimi

Różnice, jakie mają między sobą poszczególne kredyty frankowe, nie są znaczące. W większości różnią się walutą, w jakiej wyrażona została kwota zobowiązania lub w jakiej następowała wypłata kredytu. Jednak od tego, jakiego rodzaju był dany kredyt, zależy rodzaj działania, jaki powinno się podjąć na drodze sądowej. 

Frankowicze najnowsze wiadomości 2022

W 2022 roku zawirował świat Frankowiczów posiadających swoje kredyty frankowe w Getin Noble Banku. Rzeczony bank 30 września 2022 roku wskutek decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego został poddany przymusowej restrukturyzacji. Jednak w opinii naszych specjalistów w dalszym ciągu można wszczynać postępowania przeciwko Getin, bez obawy o przegraną. Niezbędna tu jednak będzie specjalnie dopasowana strategia procesowa, która będzie dopasowana do zaistniałej sytuacji. Sytuację z Getin Bankiem można odebrać jako przestrogę dla tych frankowiczów, którzy dalej zastanawiają się, czy warto unieważnić swoje kredyty frankowe na drodze sądowej


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...