SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

KSF-M obawia się zagrożenia stabilności systemu bankowego przez kredyty walutowe. Jaka jest tego przyczyna?

Data ostatniej aktualizacji:

KSF-M obawia się zagrożenia stabilności systemu bankowego przez kredyty walutowe. Jaka jest tego przyczyna?

Wiele aspektów ma wpływ na kondycję banków. Jeszcze nie tak dawno zadawaliśmy sobie pytanie, jak ogólnoświatowa pandemia wpłynie na system bankowy i jakich wahań na gruncie gospodarki możemy się spodziewać. Okazuje się, że sektor bankowy jest niezłomny, poza jednym, już nie tak małym wyjątkiem.

Odporność systemu bankowego

Pierwszy kwartał roku 2022 ukazał nowe ryzyko systemowe związane z sytuacją geopolityczna, która jest pokłosiem niespodziewanej agresji na naszych wschodnich sąsiadów z Ukrainy. Komitet Stabilności Finansowej na posiedzeniu w dniu 25 marca ocenił polski system bankowy jako odporny, z uwagi na posiadane zasoby kapitału oraz bufory płynności. W ocenie KSF-M straty kredytowe wywołane pandemią covid-19 nie stanowią już istotnego ryzyka dla banków, czego nie można jednak powiedzieć o ryzyku prawnym mieszkaniowych kredytów walutowych.

Kredyty walutowe stanowią zagrożenie stabilności systemu bankowego – dlaczego?

Istotnym powodem do zmartwień w opinii KSF-M jest niepokojąca liczba spraw sądowych, które dotyczą kredytów walutowych, a których duża część zostaje unieważniona przez sąd.

Mając na względzie korzyść kredytobiorców jest to dobra wiadomość, natomiast skutki kwestionowanych umów mogą stanowić obciążenie dla sektora bankowego i zaburzać podstawowe mechanizmy rynkowe. Wzrastająca ilość korzystnych wyroków unieważniających umowy i prowadzących do wzajemnego rozliczenia może doprowadzić do osłabienia odporności systemu bankowego.

System bankowy a spłacalność kredytów

Za komunikatem KSF-M podajemy, iż nie występują istotne przesłanki świadczące o nierównowadze w systemie bankowym, co zadecydowało o podtrzymaniu bufora cyklicznego na poziomie 0 procent. Określono, iż nie ma najmniejszych powodów do zmartwień względem regularnego spłacania kredytów, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż kredytobiorcy mający problem ze spłatą mogą skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z którego zasobów kredytobiorcy korzystają stosunkowo rzadko. Obserwujemy jednak, że mimo zachodzących zmian na rynku – frankowicze decydują się częściej na złożenie pozwu i zawnioskowanie o wstrzymanie płatności rat.

Czy to dobra pora, żeby złożyć pozew?

Orzecznictwo sądów w sprawach frankowych już jest wystarczającym bodzćem do tego, aby zdecydować o złożeniu pozwu do sądu. W ocenie specjalistów z Kancelarii Frejowski CHF komunikat KSF-M również pozwala stwierdzić, iż wytoczenie powództwa przeciwko bankowi jest odpowiednim rozwiązaniem, bowiem obawa o niestabilność sektora bankowego w związku z unieważnianiem umów przez sądy wskazuje na to, iż staje się to coraz częstszą praktyką.

Warto również przemyśleć złożenie pozwu z uwagi na fakt, iż spraw frankowych stale będzie przybywać, dlatego czas gra znaczącą rolę w tej kwestii.

Sprawdź, czy Twoja umowa posiada klauzule niedozwolone dające możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem i dołącz do grona tych, którzy już pozwali swój bank!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...