SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Nowe sposoby sądów na przyspieszenie rozpoznania spraw frankowych

Data ostatniej aktualizacji:

Sąd Okręgowy Włocławek – sprawy frankowe

Sądy poszukują wciąż nowych rozwiązań, które pozwolą im sprawniej rozpoznawać sprawy frankowe i wydawać wyroki jeszcze szybciej. Prekursorem nowych rozwiązań wpływających na szybsze rozpoznanie spraw jest Wydział Frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie. Obecnie wydział ten testuje łączne rozpoznanie kilku podobnych spraw dotyczących kredytów frankowych.

Sposoby na przyspieszenie rozpoznania spraw frankowych

Frankowiczom zależy na sprawnym rozpoznaniu ich spraw w sądach. W tym celu sądy stosują następujące rozwiązania:

  • rozprawy online,
  • w sprawach frankowych orzekają doświadczeni w sporach kredytobiorców z bankami sędziowie,
  • przesłuchania stron na piśmie,
  • zmiana właściwości miejscowej sądu – kredytobiorca może pozwać bank wyłącznie w sądzie właściwym dla swego miejsca zamieszkania,
  • zmiana właściwości rzeczowej sądu – właściwość sądów okręgowych od 100 tys. zł,
  • rozpatrywanie spraw w apelacji przez skład jednoosobowy – sprawy o roszczenia majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza miliona złotych, mogą być rozpatrywane w sądzie odwoławczym przez jednego orzecznika.

Połączenie spraw frankowych do wspólnego rozpoznania

W czerwcu 2023 roku  Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał naraz 22 powództw frankowych i wydał wspólny wyrok. Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania wymagało wcześniejszej, wnikliwej analizy pod kątem podobieństw. Dodatkowo Sąd musiał odebrać od stron zgodę na udostępnienie pozostałym uczestnikom informacji stanowiących tajemnicę bankową. Jeżeli połączenie postępowań nie wzbudzi zastrzeżeń Sądu Apelacyjnego, to jest szansa na upowszechnienie się takiego rozwiązania także w innych sądach.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Millennium Bank walczy z frankowiczami

Millennium Bank walczy z frankowiczami
W roku 2024 w dalszym ciągu należy spodziewać się, że w sądzie prowadzonych będzie wiele spraw frankowych. Duża ilość kredytobiorców...

Pierwszy zyskowny rok dla Banku Millennium – prognozy na przyszłość

Pierwszy zyskowny rok dla Banku Millennium – prognozy na przyszłość
Bank Millennium należy do podmiotów z największą liczbą kredytów frankowych w Polsce. Przekłada się to więc również na statystyki postępowań...

Czy jeden kredytobiorca może pozwać bank w sprawie frankowej?

Czy jeden kredytobiorca może pozwać bank w sprawie frankowej?
Często umowy kredytów frankowych były zawierane przez kilku kredytobiorców, zazwyczaj małżonków. Często zdarza się tak, że mimo rozwodu, małżonkowie nadal...