SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Nowe sposoby sądów na przyspieszenie rozpoznania spraw frankowych

Data ostatniej aktualizacji:

Sąd Okręgowy Włocławek – sprawy frankowe

Sądy poszukują wciąż nowych rozwiązań, które pozwolą im sprawniej rozpoznawać sprawy frankowe i wydawać wyroki jeszcze szybciej. Prekursorem nowych rozwiązań wpływających na szybsze rozpoznanie spraw jest Wydział Frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie. Obecnie wydział ten testuje łączne rozpoznanie kilku podobnych spraw dotyczących kredytów frankowych.

Sposoby na przyspieszenie rozpoznania spraw frankowych

Frankowiczom zależy na sprawnym rozpoznaniu ich spraw w sądach. W tym celu sądy stosują następujące rozwiązania:

  • rozprawy online,
  • w sprawach frankowych orzekają doświadczeni w sporach kredytobiorców z bankami sędziowie,
  • przesłuchania stron na piśmie,
  • zmiana właściwości miejscowej sądu – kredytobiorca może pozwać bank wyłącznie w sądzie właściwym dla swego miejsca zamieszkania,
  • zmiana właściwości rzeczowej sądu – właściwość sądów okręgowych od 100 tys. zł,
  • rozpatrywanie spraw w apelacji przez skład jednoosobowy – sprawy o roszczenia majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza miliona złotych, mogą być rozpatrywane w sądzie odwoławczym przez jednego orzecznika.

Połączenie spraw frankowych do wspólnego rozpoznania

W czerwcu 2023 roku  Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał naraz 22 powództw frankowych i wydał wspólny wyrok. Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania wymagało wcześniejszej, wnikliwej analizy pod kątem podobieństw. Dodatkowo Sąd musiał odebrać od stron zgodę na udostępnienie pozostałym uczestnikom informacji stanowiących tajemnicę bankową. Jeżeli połączenie postępowań nie wzbudzi zastrzeżeń Sądu Apelacyjnego, to jest szansa na upowszechnienie się takiego rozwiązania także w innych sądach.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...