SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Orzeczenie TSUE C-348/23

Data ostatniej aktualizacji:

Orzeczenie TSUE C-348/23

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 3 maja 2024 r. orzeczenie w sprawie o sygn. C-348/23. Wyrok ten nie dotyczy wyłącznie kredytów frankowych, ale ma zastosowanie do wszelkich umów, nie zmienia to jednak faktu, że jest to orzeczenie bardzo korzystne również dla kredytobiorców frankowych. Tym samy TSUE kontynuuje serię korzystnych dla konsumentów/kredytobiorców orzeczeń, która rozpoczęła się w połowie zeszłego roku. Orzeczenie C-348/23 z pewnością umocni pozycję procesową frankowiczów.

Orzeczenie TSUE C-348/23 – dlaczego jest korzystne dla kredytobiorców frankowych?

Orzeczenie C-348/23 dotyczy kwestii ochrony konsumentów przed negatywnymi skutkami nieuczciwych umów zawierających abuzywne klauzule. TSUE wskazał, że w myśl prawa europejskiego nieakceptowalne są zapisy prawa krajowego, które uzależniają unieważnienie umowy od złożenia przez konsumenta oświadczenia w zakresie chęci unieważnienia umowy itp.

TSUE wprost wskazał, że umowy zawierające postanowienia nieważne, które prowadzą do nieważności takiej umowy, powinny być unieważniane automatycznie przez sąd bez spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Większość ekspertów jest zgodna, że orzeczenie to będzie miało doniosłe znaczenie dla konsumentów w całej Europie i przyczyni się do zamiany przepisów w krajach UE. 

Dodatkowym skutkiem tego orzeczenia jest termin naliczania odsetek od banku od roszczeń związanych z unieważnieniem umowy. Termin ten nie będzie już biegł od złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę, ale od chwili otrzymania przez bank wezwania do zapłaty, ewentualnie od daty wytoczenia powództwa o unieważnienie umowy.

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników, którzy pomogą Ci w walce o sprawiedliwość – Kancelaria frankowa jest do Twojej dyspozycji.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...