SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozpoznaje m.in. apelacje od wyroków frankowych wydanych przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Okręgowy w Legnicy, Sąd Okręgowy w Świdnicy, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze oraz Sąd Okręgowy w Opolu. Właściwym do rozpoznania apelacji od wyroku frankowego jest I Wydział Cywilny Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Unieważnienie kredyt frankowego

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozpoznaje m.in. apelacje od wyroków sądów I instancji w przedmiocie unieważnienia umowy kredytu frankowego. Jest to najkorzystniejsze z punktu widzenia kredytobiorcy frankowego żądanie. Obecnie linia orzecznicza sądów jest przychylna kredytobiorcom występującym z tego rodzaju roszczeniem, w efekcie czego zapada coraz większa liczba wyroków stwierdzających nieważność umowy kredytu frankowego.

W celu zwiększenia szans na wygranie sprawy o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego należy wykazać, że w umowie znajdują się klauzule niedozwolone oraz, że po ich wyeliminowaniu umowa nie będzie mogła samodzielnie istnieć tj. będzie nieważna. Sąd badając sprawę frankową przeprowadza szereg dowodów, tak z dokumentów, jak i ze źródeł osobowych. Kredytobiorcy nie mają żadnego wpływu na ocenę treści dokumentów przez sąd, mogą natomiast wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy podczas przesłuchania ich w charakterze strony. Dlatego też istotnym jest żeby kredytobiorcy zastanowili się przed złożeniem zeznań jakie pytania mogą paść na rozprawie frankowej.

Skutki stwierdzenia nieważności kredytu frankowego

Jeżeli sąd uwzględni powództwo i orzeknie o unieważnieniu umowy kredytu frankowego to umowę traktuje się jako nigdy nie zawartą. W efekcie uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu frankowego, frankowicze otrzymają od banku zwrot wszystkich świadczeń wpłaconych w związku z podpisaną umową kredytową. W zamian muszą jedynie przelać do banku kwotę wypłaconego im kapitału kredytu.

Biorąc pod uwagę jak znacząco wzrastały zadłużenia frankowiczów na przestrzeni lat, takie rozwiązanie jest bardzo opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Każdy kredytobiorca może przed złożeniem pozwu skorzystać z kalkulatora kredytu we frankach. Kalkulator kredytu frankowego pozwala, w przybliżeniu, oszacować korzyści finansowe z ewentualnego wygrania sprawy sądowej.

Ile spraw wygrali frankowicze?

Od kilku lat obserwujemy trend wzrostowy w ilości wydawanych wyroków w sprawach frankowych. Przykładowo w roku 2020 wydano ok. 950 wyroków, w 2021 r. 2780, o tyle w 2022 r. zapadło ponad 9 500 wyroków w sprawach frankowych (zgodnie z szacunkami Votum Robin Lawyers).

Zgodnie z publikowanymi szacunkami zdecydowana większość postępowań kończy się wygraną sprawy frankowej przez kredytobiorcę. Według dostępnych danych częściowym lub całkowitym uwzględnieniem powództwa kończy się obecnie ok. 90-95% spraw. Statystycznie w sprawach frankowych zdecydowana większość wyroków uwzględniających powództwo kredytobiorców dotyczyła unieważnienia umowy kredytowej.

Nie może więc dziwić, że frankowicze, którzy składają pozwy nie mogą się doczekać rozstrzygnięcia wniesionej przez siebie sprawy. Stąd też jednym z częściej zadawanych przez kredytobiorców pytań jest ile trwa sprawa frankowa?

Niestety postępowania sądowe mają to do siebie, że czas od wniesienia pozwu do prawomocnego zakończenia sprawy jest dość długi. Podobnie jest w przypadku spraw frankowych, których czas rozpatrywania przed sądem I instancji waha się od ok. roku do nawet kilku lat.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...