SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data ostatniej aktualizacji:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Z uwagi na wysokość wartości przedmiotu sporu, większość spraw frankowiczów w pierwszej instancji rozpatrują sądy okręgowe. Sprawy dotyczące umów frankowych rozpoznają sądy w całej Polsce. Najwięcej pozwów frankowych znajduje się w sądach warszawskich, jednak inne miasta Polski w tym Wrocław również nie narzekają na napływ pozwów frankowiczów.

Gdzie się znajduje Sąd Apelacyjny we Wrocławiu?

Siedziba Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Energetycznej 4.

Jakie wydziały znajdują się w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu?

W Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu istnieją następujące wydziały:

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • IV Wydział Wizytacji

Sprawy frankowe rozpoznawane w drugiej instancji trafiają do Wydziały Cywilnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Jak długo trwa sprawa przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu?

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu sprawy frankowe rozpoznaje w terminie około roku. Czasami czas ten jest nieco krótszy, czasami nieco dłuższy. Zależy to między innymi od obciążenia pracą danego sędziego, w tym liczbą spraw, jakie zostały mu przydzielone.  

Czy frankowicz musi stawić się na rozprawę?

Jeżeli sąd wezwał frankowicza do osobistego stawiennictwa, musi on stawić się na rozprawę. Takie wezwanie jednak ma miejsce zazwyczaj przed sądem pierwszej instancji, nie zaś przed sądem drugiej instancji. Jeżeli postępowanie apelacyjne będzie prowadził Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, to mało prawdopodobne jest, że będzie on wymagał stawiennictwa frankowicza. Sąd Apelacyjny bowiem co do zasady analizuje materiał zgromadzony przez sąd pierwszej instancji.

Gdzie złożyć pozew?

Kredytobiorcy frankowi, którzy chcą pozwać bank powinni skierować pozew zgodnie z właściwością miejscową okręgu, w którym mieszkają. Jeżeli zatem kredytobiorca ma miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia i okolic właściwy będzie sąd we Wrocławiu. O tym czy będzie to sąd rejonowy czy okręgowy decydować będzie nasze roszczenie i wartość przedmiotu sporu. Dla spraw, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 100 000 zł właściwy będzie sąd okręgowy. Obecnie większość pozwów trafia właśnie do sądów okręgowych, co oznacza, że postępowanie dwuinstancyjne jest prowadzone przez sąd apelacyjny.

Kancelaria frankowa Wrocław składa w imieniu frankowiczów pozwy i reprezentuje w postępowaniu sądowym. Pomagamy na każdy etapie sprawy, aż do finalnego rozliczenia z bankiem i odzyskania środków przez kredytobiorcę. Aktualna linia orzecznicza sądów powszechnych w sprawach dotyczących kredytów frankowych jest korzystna dla kredytobiorców. Banki w około 95% spraw przegrywają procesy sądowe z kredytobiorcami. Dlatego też warto złożyć pozew z pomocą doświadczonej kancelarii frankowej.

Czytaj również: Czy ugody frankowiczów z bankami mają jeszcze sens?

autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...