SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sąd Najwyższy odroczył ważną decyzję w sprawach frankowiczów

Data ostatniej aktualizacji:

Sąd Okręgowy Włocławek – sprawy frankowe

Sąd Najwyższy odroczył rozstrzygnięcie dotyczące pytania zadanego przez Rzecznik Finansowego o trzy miesiące, tj. do października 2023 roku. Rzecznik Finansowy zwrócił się z pytaniem czy umowa kredytowa jest umową wzajemną. Jeżeli tak, to czy banki mogłyby stosować prawo zatrzymania w przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego

Czy umowa kredytu jest umową wzajemną?

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie czy umowa kredytu jest umową wzajemną jest istotna z uwagi na rozliczenie stron w przypadku unieważnienia umowy.

Wskazać należy, że w razie rozwiązania lub uznania za nieważną umowy wzajemnej, strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych i każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania swego świadczenia, dopóki druga strona nie zaoferuje jej zwrotu otrzymanego świadczenia lub nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.

W przypadku Frankowiczów zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank powoduje wstrzymanie wypłaty zasądzonej od banku kwoty do momentu rozliczenia się Frankowicza lub zabezpieczenia przez niego spłaty długu, bądź też ugodowego zakończenia sporu.

Zdaniem Rzecznika Finansowego umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a ma charakter dwustronnie zobowiązujący. W konsekwencji do kredytu frankowego nie można stosować prawa zatrzymania w razie unieważnienia umowy z powodu uznania postanowień umownych za niedozwolone lub znacząco naruszające interesy konsumenta.

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Obecnie banki w większości spraw frankowych podnoszą zarzut zatrzymania. Orzecznictwo w tej kwestii nie jest jednolicie ukształtowane. Jednak sądy coraz częściej zarzut ten uwzględniają, uznając umowę kredytu za umowę wzajemną. Istnieją jednak argumenty przemawiające za tym, że umowa frankowa nie jest umową wzajemną, między innymi ze względu na specyficzny charakter umowy o kredyt we frankach. Dlatego też pełnomocnicy kredytobiorców wskazują, że nie jest możliwe uwzględnienie zarzutu zatrzymania.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie
Z informacji medialnych wynika, że banki mają nowy pomysł na sprawy frankowe. Prawnicy reprezentujący instytucje finansowe zapowiadają, że banki będą...