Sądy będą wykreślać hipotekę Frankowiczom? Sprawdź, w jakiej sytuacji

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Sądy będą wykreślać hipotekę Frankowiczom? Sprawdź, w jakiej sytuacji

Spis treści:

Powszechnie wiadomo, iż Frankowicze borykają się z problemem wykreślenia hipoteki z ksiąg wieczystych i choć rzadko się o tym wspomina – to banki nie chcą respektować unieważnienia umowy kredytowej na mocy orzeczenia sądu. Praktyki banków oscylują wokół przedłużania i utrudniania Frankowiczom pożegnania się z kredytem na dobre, od opóźnień w sporządzaniu dokumentów niezbędnych do sporządzenia pozwu – aż po brak zgody na wykreślenie z hipoteki. Sąd Rejonowy w Pruszkowie nie wziął pod uwagę zdania banku i mimo niewyrażenia zgody ze strony banku – wydał postanowienie o wykreśleniu hipoteki dla Frankowicza, który uprzednio otrzymał prawomocne orzeczenie sądu o nieważności umowy. Czy mamy do czynienia z pewnego rodzaju przełomem?

Banki utrudniają wykreślenie hipoteki w sprawach Frankowiczów?

Chcielibyśmy napisać, że unieważnienie umowy decyzją sądu, to dla banku wystarczająca pobudka, aby wyrazić zgodę i automatycznie ściągnąć zobowiązanie z frankowej nieruchomości. Gdyby dogadywanie się z bankiem było takie proste, nie mówilibyśmy dzisiaj tak często o prawomocnych unieważnieniach umów frankowych. W ślad za stwierdzeniem nieważności winno iść jednym krokiem  wykreślenie hipoteki, bowiem brak stosunku prawnego między stronami i ustalenie, iż umowa nigdy nie miała prawa istnieć oznacza, że również hipoteka na nieruchomości została ustanowiona w sposób niezgodny z prawem. Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 8 września 2021 roku traktuje o możliwości wykreślenia hipoteki bankowej na podstawie wyroku, który stwierdza unieważnienie umowy kredytowej, jednakowoż wskazując, iż zbędne w tej sytuacji jest wszczynanie dodatkowego postępowania sądowego. Niektóre banki honorują takie rozwiązania i nie utrudniają nadto procesu pozbycia się zobowiązania, ale doświadczenie pokazuje, że są one w mniejszości, ponieważ nadal brak zgody stanowi dość duży odsetek w powyższych sprawach.

Do wykreślenia hipoteki jest potrzebna zgoda banku?

Zapewne niektórym Czytelnikom to pytanie wyda się być absurdalne – racja. Zgoda banku na wykreślenie hipoteki z nieruchomości nie ma znaczenia, ponieważ jak wynika z zasady akcesoryjności hipoteki – ta nie może istnieć, jeśli umowa kredytu, czy też inaczej zwana wierzytelność również nie istnieje. Orzeczenie sądu, które ustala nieważność umowy kredytowej ma zatem prawo dokonać wykreślenia hipoteki banku z nieruchomości, a co za tym idzie – zgoda banku na taki proceder nie ma tutaj znaczenia. Jednakże utrudnianie tego ostatecznego kroku po wygranej sprawie Frankowiczów pokazuje, iż banki uciekają się do zniechęcania kredytobiorców frankowych do dochodzenia swoich roszczeń odmawiając wydania dokumentu potwierdzającego finalność sprawy, mimo że umowa nie jest już ważna. To powinno zmotywować Frankowiczów do pewnej refleksji nad zasadnością składania pozwów – banki chcą zniechęcić i kupić sobie odrobinę więcej czasu? Frankowiczów jest więcej niż banków, wygrane w zestawieniu z przegranymi bardzo jaskrawo pokazują ten obraz.

Sądy będą wykreślać hipoteki Frankowiczom

Na podstawie ostatniego orzeczenia możemy wnioskować, iż samo unieważnienie umowy będzie dawało przestrzeń do wykreślenia hipoteki z nieruchomości bez większego wysiłku i nie będzie to zależało od wyrażenia zgody przez bank. W ocenie Kancelarii Frejowski CHF postanowienie Sądu Rejonowego w Pruszkowie jest bardzo ważnym głosem w sprawach frankowych, ponieważ więcej mówi się o procesach samych w sobie, niżeli o końcowych jego efektach, a zdaniem Kancelarii Frejowski CHF, to właśnie wykreślenie hipoteki z nieruchomości jest przekroczeniem mety do życia bez kredytu. Biorąc pod uwagę dużą ilość wygranych spraw przez Frankowiczów, które w 90% kończą się unieważnieniami umów, miejmy nadzieję, że coraz częściej będziemy słyszeć o sytuacjach, w których banki nie będą miały wiele do powiedzenia.

Skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii Frejowski CHF, którzy dokonają szczegółowej analizy Twojej umowy kredytowej i wskażą odpowiedni kierunek do unieważnienia Twojego kredytu!

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 21 kwietnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF