Spłata kredytu hipotecznego we frankach

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
kredyt frankowy podważany regularnie

Spis treści:

Kredyt hipoteczny można spłacić zgodnie z harmonogramem, dokonując wcześniejszych nadpłat lub jednorazowej spłaty kredytu frankowego. Wcześniejsza spłata kredytu jest korzystnym rozwiązaniem dla posiadacza kredytu złotówkowego. Co w przypadku posiadania kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich? Czy opłaca się nadpłacać kredyt we frankach szwajcarskich?

Sprawdź: KALKULATOR FRANKOWY

Czy warto wcześniej spłacić kredyt we frankach?

Wcześniejszej spłaty kredytu można dokonać jednorazową wpłatą pokrywającą całość zadłużenia lub cyklicznymi nadpłatami dokonywanymi przez kredytobiorcę. Nadpłata kredytu polega na wpłaceniu do banku większej kwoty niż wynikałoby to z aktualnego harmonogramu spłaty.

W przypadku kredytów walutowych opłaca się nadpłacić kredyt, gdy kurs danej waluty jest relatywnie niski. Najlepiej, żeby kurs ten był równy lub niższy kursowi z daty zawarcia umowy z bankiem.

Wcześniejsza spłata kredytu we frankach byłaby opłacalna, gdyby możliwa była spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy. Niestety jest to niemożliwe, a obecny kurs franka szwajcarskiego jest znacznie wyższy niż jego wartość w dacie, w której większość kredytobiorców podpisywała umowy kredytowe.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, nadpłata kredytu frankowego nie jest obecnie opłacalnym rozwiązaniem. W praktyce, nadpłata kredytu przy obecnym kursie franka szwajcarskiego powiększyłaby zysk banku, a nie kredytobiorcy. W związku z różnicami kursowymi wcześniejsza spłata kredytu może wiązać się ze stratą kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Analitycy finansowi wskazują, że obecnie każda nadpłata kredytu frankowego to większy zysk banku.

Spłata kredytu hipotecznego we frankach przed terminem – korzyści

Największą korzyścią spłaty kredytu frankowego przed terminem jest komfort psychiczny, jaki odzyskuje kredytobiorca. Kredytobiorca pozbywa się bowiem toksycznego kredytu. Spłacając w całości kredyt zwiększa się również szansa na zaciągnięcie kolejnych zobowiązań kredytowych.

Podkreślić należy, że wcześniejsza spłata całości kredytu frankowego nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku na drodze sądowej w związku z wadliwością umowy kredytu. Pozew w sprawie frankowej dotyczący w całości spłaconego kredytu będzie się różnił od pozwu, gdzie kredyt nie został jeszcze spłacony. Ze względu na stopień skomplikowania warto powierzyć swoją sprawę frankową kancelarii prawnej, która posiada doświadczenie w tym zakresie.

Spłata kredytu hipotecznego we frankach – zastrzeżenie zwrotu

Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu frankowego, warto zastrzec jej zwrot. Zastrzeżenie zwrotu jest oświadczeniem woli i może być wyrażone w dowolny sposób, jednak zdecydowanie najlepiej uczynić to w formie pisemnej. Zastrzeżenie to musi być dokonane najpóźniej w momencie spełnienia nienależnego świadczenia. W praktyce kredytobiorca najpóźniej w chwili wysyłania przelewu, stanowiącego spłatę kredytu powinien zastrzec jej zwrot.  

Jak pozbyć się kredytu we frankach?

W związku z tym, że spłata kredytu frankowego przed terminem nie jest obecnie opłacalnym rozwiązaniem, skutecznym sposobem na pozbycie się kredytu we frankach szwajcarskich jest skierowanie sprawy przeciwko bankowi do sądu. Uwzględnienie powództwa o stwierdzenie nieważności umowy z bankiem, prowadzi do wygaśnięcia obowiązku zapłaty rat i w tym zakresie w praktyce wywołuje skutek analogiczny z wcześniejszą spłatą kredytu we frankach np. z powodu jego nadpłaty.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 25 lutego 2023
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF