SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sprawy frankowe długo trwają? Sąd Najwyższy znacznie przyśpieszy

Data ostatniej aktualizacji:

sąd-najwyższy-przyśpieszy-sprawy-frankowe

Czas renesansu nastał w końcu dla Frankowiczów, bowiem rekordowe ilości spraw, które wpłynęły na przestrzeni ostatnich miesięcy do sądów, a co za tym idzie – równie duża ilość pozytywnych orzeczeń na rzecz Frankowiczów sprawia, że coraz więcej kredytobiorców decyduje się na pożegnanie się z toksycznym kredytem. Rekordowa ilość pozwów, to widmo sprawiedliwości dla Frankowiczów, ale też wolniejsze rozpatrywanie spraw na wokanadach. Jest jednak pewien sposób na ich przyśpieszenie!

Sąd Najwyższy przyjrzał się sprawom frankowym

Za kwietniowym orzeczeniem Sądu Najwyższego o sygnaturze III CZP 40/22 stoi decyzja, która wyznaczyła dość ważny kierunek w rozpatrywaniu spraw frankowych, ponieważ stanowi to kolejne już potwierdzenie dla słuszności wydawanych dotychczas orzeczeń i możliwości unieważniania umów frankowych. Do grona konsumentów walczących w sądach o sprawiedliwy wyrok i unieważnienie destrukcyjnej umowy kredytowej dołączają przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie mogli liczyć na duże szanse powodzenia na wokandzie sądowej. Jest to kolejny aspekt, który znacząco obciąży system sądownictwa będącego na szczycie swojej wydolności. Wiemy na pewno, iż jednostronność ustalania kursu franka i jego sprzedaż przez bank jest sprzeczne z naturą kredytu indeksowanego, co daje nam pole do stwierdzenia, iż wszystkie umowy posiadające te krzywdzące postanowienia umowne – mogą być nieważne. Sąd Najwyższy zatem przyczyni się do większej ilości spraw frankowych i szybszego rozpatrywania ich przez sądy powszechne.

Sąd Najwyższy już w maju wyznaczy kolejny kierunek dla spraw frankowych

Jedno kwietniowe orzeczenie, a frankowy rollercoaster nabiera niebotycznej prędkości. Maj poza piękną pogodą przyniesie nam również odpowiedź na trzy pytania czekające w kolejce do rozpatrzenia przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego w sprawach frankowych. Przyglądamy się zatem powolnemu napędzaniu maszyny, która ruszając przetrze szlaki prowadzące do niepodważalnej linii orzeczniczej, w efekcie czego nie będziemy zastanawiać się nad tym, jak będą wydawane decyzje. Możemy wówczas obserwować jedynie przyśpieszenie w rozpatrywaniu spraw frankowych, bowiem nie zanosi się na wstrzemięźliwość w kierowaniu spraw frankowych do sądów. Temu właśnie służyć ma pochylenie się składu Sądu Najwyższego nad zagadnieniami frankowymi, zatem jeśli odpowiedzi przyjdą szybko – w podobnym tempie mogą zostać rozpatrywane sprawy frankowe. Jak podkreślają specjaliści z Kancelarii Frejowski CHF – każde orzeczenie Sądu Najwyższego to szalenie ważny głos i wskazówka dla sądów powszechnych, który wpłynąć może istotne na czas rozpatrywania sprawy przyśpieszając odrobinę proces.

Pozew potrzebny od zaraz!

Wszelkie doniesienia płynące z frankowego świata wskazują jasno, iż spraw będzie coraz więcej, nieproporcjonalnie do ilości sądów, sędziów i sal dedykowanych do posiedzeń. Każdy miesiąc zwłoki, to opuszczenie kilkudziesięciu miejsc w kolejce po unieważnienie umowy. Sprawy frankowe przyśpieszą, ale z pozwem należy się pośpieszyć – warto znaleźć się w grupie Frankowiczów już zajmujących swoje miejsce z powództwem w sądzie, aniżeli czekać na lepsze czasy. Te zapewne nadejdą, tak jak przyśpieszenie w rozpatrywaniu spraw frankowych. Mimo to – Frankowiczów nie ubywa, choć pozwów za chwilę masowo przybędzie.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Frejowski CHF specjalizującą się w sprawach frankowych, która ze szczególną starannością układa strategię procesową dla swoich mocodawców gwarantującą efekty już od pierwszych miesięcy nawiązania współpracy!

dopisane

Czy są wakacje kredytowe dla frankowiczów?

Ustawowe wakacje kredytowe nie zostały przewidziane dla Frankowiczów, ponieważ projekt ustawy o wakacjach kredytowych został stworzony o kredytobiorcach złotówkowych. Kredyty złotówkowe wzrosły znacznie przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej odnośnie podwyższenia stóp procentowych, a co za tym idzie wskaźnika WIBOR. Niestety kredyty frankowe, są kredytami w walucie obcej, dlatego też nie zostały przewidziane wakacje kredytowe dla Frankowiczów.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych 2022?

Skorzystanie z wakacji kredytowych 2022 nie jest takie proste i należy spełnić kilka warunków, aby wnioskować i ubiegać się o ich przyznanie. Wakacje kredytowe zarządzone ustawą przewidziane są dla Kredytobiorców posiadających swoje zobowiązania w postaci kredytów hipotecznych, konkretnie w polskich złotych. Aby skorzystać z wakacji kredytowych 2022 należy spełnić warunek formalny, to znaczy – umowa kredytowa musi być zawarta przed 1 lipca 2022, dlatego, że to właśnie w lipcu zostały powołane do życia wakacje kredytowe, co oznacza, że Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny znając konsekwencje – nie mogą liczyć na pomoc. Z wakacji kredytowych 2022 nie mogą skorzystać Frankowicze, ponieważ ustawowe wakacje kredytowe zostały przewidziane tylko dla Złotówkowiczów.

Jak działają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe działają w taki sposób, że Kredytobiorca, który otrzymał możliwość skorzystania z wakacji kredytowych może wybrać kilka miesięcy, kiedy nie będzie spłacał swojego kredytu hipotecznego. Jednak, co ważne – te raty będą musiały zostać przeniesione na koniec okresu spłaty, co oznacza, że nie są one umarzane, a jedynie przenoszone w czasie, co fizycznie wydłuży znacznie okres kredytowania.

Kiedy wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe zostały przewidziane na okres wakacji roku 2022, co oznacza, że Kredytobiorcy, którzy chcieli z nich skorzystać nadal mogą złożyć taki wniosek. Data, kiedy wprowadzono wakacje kredytowe, to 29 lipca 2022 r.

Czy oplaca się wakacje kredytowe?

Kredytobiorcy rozważający skorzystanie z pomocy, powinni zastanowić przedtem, czy opłaca się wakacje kredytowe. Jednak warto wiedzieć, że  z wakacji kredytowych nie opłaca się korzystać, ponieważ może się okazać, że Kredytobiorca spłaci dużo większą część kapitału i poniesie zdecydowanie większe koszty kredytowe przenosząc spłatę i wydłużając swój okres kredytowania.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...