SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ugoda z bankiem – czy można unieważnić?

Data ostatniej aktualizacji:

Ministerstwo Sprawiedliwości - frankowicze

W ostatnim czasie ruszyła kampania informacyjna Związku Banków Polskich skierowana do Frankowiczów, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, w jaki sposób rozwiązać problem swojego kredytu frankowego. W kampanii banki próbują przekonać, że ugoda jest lepsza niż proces. Zawierając ugodę z bankiem kredytobiorca rezygnuje z dochodzenia roszczeń wobec banku, w zamian za co otrzymuje niższe raty kredytu. Wskazać jednak należy, że coraz więcej Frankowiczów decyduje się na podważenie zawartych ugód.

Dlaczego Frankowicze podważają ugody?

Frankowicze najczęściej podważają ugody z uwagi na zawarcie ich pod presją banków, które często straszą Frankowiczów pozwami sądowymi i wysokimi kosztami, w przypadku niepodpisania ugody. W konsekwencji Frankowicze wielokrotnie decydują się na podpisanie ugody pomimo niesatysfakcjonujących warunków.

Coraz więcej Frankowiczów, którzy podpisali ugody z bankami, zastanawia się nad ich podważeniem. W tym celu Frankowicz musi złożyć pozew do sądu przeciwko bankowi, w którym wskaże przyczynę nieważności ugody. Przykładowe powody uznania ugody za nieważną to:

·       niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez bank,

·       występowanie klauzul abuzywnych w umowie ugody,

·       wprowadzenie Frankowicza w błąd przez bank.

Jakie są szanse na wygranie sprawy o podważenie ugody frankowej?

Szanse na wygranie sprawy o unieważnienie ugody frankowej są duże. Banki zobowiązane są bowiem podać kredytobiorcy jasne i zrozumiałe informacje, że ich umowa kredytu frankowego zawiera klauzule niedozwolone, które mogą prowadzić do uznania jej za nieważną. Dodatkowo bank powinien zobrazować skutki ekonomiczne wyroku unieważniającego umowę w porównaniu do konsekwencji zawarcia ugody. Jeżeli bank nie podał kredytobiorcy powyższych informacji, to można uznać, że nie dopełnił obowiązków informacyjnych, a nawet wprowadził konsumenta w błąd.

Kredytobiorca, który posiada kredyt we frankach szwajcarskich i podpisał ugodę z bankiem, powinien rozważyć podważenie ugody. W tym celu powinien skontaktować się z kancelarią frankową specjalizującą się w sporach z bankami.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...