SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ugoda z bankiem – czy można unieważnić?

Data ostatniej aktualizacji:

Ministerstwo Sprawiedliwości - frankowicze

W ostatnim czasie ruszyła kampania informacyjna Związku Banków Polskich skierowana do Frankowiczów, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, w jaki sposób rozwiązać problem swojego kredytu frankowego. W kampanii banki próbują przekonać, że ugoda jest lepsza niż proces. Zawierając ugodę z bankiem kredytobiorca rezygnuje z dochodzenia roszczeń wobec banku, w zamian za co otrzymuje niższe raty kredytu. Wskazać jednak należy, że coraz więcej Frankowiczów decyduje się na podważenie zawartych ugód.

Dlaczego Frankowicze podważają ugody?

Frankowicze najczęściej podważają ugody z uwagi na zawarcie ich pod presją banków, które często straszą Frankowiczów pozwami sądowymi i wysokimi kosztami, w przypadku niepodpisania ugody. W konsekwencji Frankowicze wielokrotnie decydują się na podpisanie ugody pomimo niesatysfakcjonujących warunków.

Coraz więcej Frankowiczów, którzy podpisali ugody z bankami, zastanawia się nad ich podważeniem. W tym celu Frankowicz musi złożyć pozew do sądu przeciwko bankowi, w którym wskaże przyczynę nieważności ugody. Przykładowe powody uznania ugody za nieważną to:

·       niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez bank,

·       występowanie klauzul abuzywnych w umowie ugody,

·       wprowadzenie Frankowicza w błąd przez bank.

Jakie są szanse na wygranie sprawy o podważenie ugody frankowej?

Szanse na wygranie sprawy o unieważnienie ugody frankowej są duże. Banki zobowiązane są bowiem podać kredytobiorcy jasne i zrozumiałe informacje, że ich umowa kredytu frankowego zawiera klauzule niedozwolone, które mogą prowadzić do uznania jej za nieważną. Dodatkowo bank powinien zobrazować skutki ekonomiczne wyroku unieważniającego umowę w porównaniu do konsekwencji zawarcia ugody. Jeżeli bank nie podał kredytobiorcy powyższych informacji, to można uznać, że nie dopełnił obowiązków informacyjnych, a nawet wprowadził konsumenta w błąd.

Kredytobiorca, który posiada kredyt we frankach szwajcarskich i podpisał ugodę z bankiem, powinien rozważyć podważenie ugody. W tym celu powinien skontaktować się z kancelarią frankową specjalizującą się w sporach z bankami.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...