SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Frankowiczów

Data ostatniej aktualizacji:

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Frankowiczów

Najświeższa teza Sądu Najwyższego w sprawie kredytu frankowego określa, że okoliczność wystąpienia w umowie klauzul abuzywnych nie czyni automatycznie całej umowy nieważną. Czy w związku z powyższym rozstrzygnięciem Frankowicze mają obawiać się zmiany kierunku orzeczniczego?

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Frankowiczów – jakie rozstrzygnięcie?

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2023 roku Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt II NSNc 89/23 oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez Prokuratora Generalnego w związku z odrzuceniem w 2019 roku przez Sąd Apelacyjny w Krakowie apelacji kredytobiorcy od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, który uwzględnił w całości powództwo banku o zapłatę. Sprawa, w której wydał wyrok Sąd Najwyższy nie była standardową sprawą o unieważnienie umowy kredytowej. Kredytobiorca samowolnie zaprzestał spłacać kredyt, w konsekwencji czego bank wypowiedział mu umowę kredytową i skierował swoje roszczenie do sądu. Przedmiotem sporu pomiędzy bankiem a kredytobiorcą było roszczenie o zapłatę kwoty udzielonego i niespłaconego kredytu po wypowiedzeniu tej umowy, a nie roszczenie o unieważnienie umowy kredytu we frankach szwajcarskich. Kredytobiorca nie żądał unieważnienia umowy kredytowej.

Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie i zawnioskował o uchylenie orzeczenia oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu. Prokurator Generalny swoją argumentacje oparł na tym, że umowa kredytu, z której bank wyprowadził żądanie zapłaty, była co najmniej częściowo nieważna i zawierała klauzule niedozwolone, dotyczące przeliczenia kwoty kredytu według kursu franka szwajcarskiego, co powodowało także błąd w wyliczeniu rzekomego roszczenia.

Sąd Najwyższy w wyroku stwierdził między innymi, że samo występowanie w umowie klauzul niedozwolonych nie oznacza automatycznie, że jest ona nieważna. Teza ta stała się punktem zaczepnym pełnomocników reprezentujących banków, którzy w związku z wydanym wyrokiem, rozpoczęli retorykę, że Sąd Najwyższy zmierza do ograniczenia nadmiernego automatyzmu w wydawaniu wyroków unieważniających umowy. Podkreślić jednak należy, a tym samym uspokoić Frankowiczów, że w żadnym fragmencie wyroku, Sąd Najwyższy nie stwierdził, że umowy kredytów frankowych nie są wadliwe lub nie zawierają niedozwolonych postanowień.

Jak należy interpretować wyrok Sądu Najwyższego?

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II NSNc 89/23 na nie stoi w sprzeczności z ukształtowaną linią orzeczniczą, która jest korzystana dla Frankowiczów. Dodatkowo nie będzie miał wpływu na rozstrzygnięcia sądów powszechnych w sprawach frankowych, ponieważ są one związane stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Należy zatem wskazać, że przedmiotowe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego nie wnosi nic nowego dla Frankowiczów.

Pomoc Frankowiczom – kancelaria frankowa

Jeżeli jesteś stroną umowy kredytu we frankach szwajcarskich, chciałbyś poprawić swoją niekorzystną sytuację, ale nie wiesz jak to zrobić, zgłoś się do kancelarii frankowej. Doświadczeni prawnicy przeanalizują Twoją umowę, określą taktykę procesową, przeanalizują mogące pojawić się pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej oraz oszacują ile trwa sprawa frankowa w konkretnym indywidualnym przypadku. Dodatkowo pomogą skorzystać z kalkulatora Frankowicza, aby kredytobiorca już na wstępie wiedział ile może skorzystać na unieważnieniu umowy kredytu frankowego.

autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...