SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zgłaszanie wierzytelności Getin Bank – czy będzie możliwe po 21 sierpnia 2023 r.?

Data ostatniej aktualizacji:

Skarga kasacyjna

Sytuacja kredytobiorców Getin Bank staje się coraz trudniejsza. Jesienią 2022 r. ogłoszono restrukturyzację Getin Banku, co samo w sobie było bardzo złą informacją dla osób posiadających w tym banku kredyty frankowe. Sprawy skomplikowały się jeszcze bardziej w lipcu 2023 r., kiedy to sąd ogłosił upadłość Getin Bank.

Czy po 21 sierpnia 2023 r. będzie można zgłaszać wierzytelności Getin Bank?

Wraz z ogłoszeniem upadłości Getin Banku otworzył się dla kredytobiorców termin na zgłoszenie swoich wierzytelności. Termin ten wynosi jeden miesiąc i upływa z dniem 21 sierpnia 2023 r. Kredytobiorcy frankowi są wierzycielami Getin Banku z uwagi na fakt, że w wypadku stwierdzenia nieważności zawartych przez nich umów frankowych, bank zmuszony byłby do zwrotu wszystkich wpłaconych przez kredytobiorców środków.

Miesięczny termin na zgłoszenie wierzytelności jest stosunkowo krótki i jego dochowanie może stanowić problem dla części kredytobiorców. Wierzytelność zgłaszana jest elektronicznie na stronie https://prs.ms.gov.pl/krz do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Z uwagi na fakt, że portal w praktyce nie działa sprawnie i z uwagi na duże obciążenie ulega nieraz awariom, coraz więcej osób niepokoi się czy po 21 sierpnia 2023 r. wciąż będą mogli zgłosić swoje wierzytelności.

Dobrą informacją dla kredytobiorców, którzy zawarli umowy frankowe z Getin Bank jest fakt, że będą mogli oni zgłaszać swoje wierzytelności także po 21 sierpnia 2023 r. Będzie się to jednak wiązać z pewnymi konsekwencjami.

Po pierwsze zgłoszenie wierzytelności po 21 sierpnia 2023 r. nie będzie wolne od opłat. Kredytobiorca będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 1010,49 zł co wynika art. 235 ust. 1 prawa upadłościowego. Dodatkowo kredytobiorcy, którzy zgłoszą wierzytelności po 21 sierpnia 2023 r. nie będą mogli kwestionować czynności podjętych w toku postępowania upadłościowego przed datą zgłoszenia wierzytelności. Trzeba również pamiętać, że zbyt długie zwlekanie ze zgłoszeniem wierzytelności może doprowadzić do nie rozpoznania wniosku. Zdarzy się tak, gdy wierzytelność będzie zgłaszana po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Wierzytelności Getin Banku zgłaszane są do tzw. Krajowego Rejestru Zadłużonych. Jest to jawny rejestr dłużników prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości. W rejestrze tym ujawnia się dane dotyczące m.in. dłużników, względem których ogłoszona została upadłość. System ten daje możliwość wyszukania ujawnionych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych, o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej oraz egzekucyjnych.

 Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...