SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Aneks do umowy kredytu hipotecznego – ile kosztuje, czy trzeba podpisać?

Data ostatniej aktualizacji:

Aneks do umowy kredytu hipotecznego

Zdarza się tak, że po zawarciu umowy kredytu hipotecznego konieczne jest dokonanie zmiany warunków umowy. Wówczas właśnie podpisuje się aneks do umowy kredytu, który zmienia wskazane postanowienia umowy. Na zmianie warunków umowy kredytu hipotecznego może zależeć zarówno kredytobiorcy jak i bankowi. Zależy to od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz polityki banku czy wprowadzanych zmian.

Ile kosztuje aneks do umowy kredytu hipotecznego?

Z podpisaniem aneksu wiążą się zazwyczaj opłaty. Zwykle nie są one zbyt wysokie i mieszczą się w przedziale 200 zł – 400 zł. Od czego to zależy? Wysokość opłaty za podpisanie aneksu zależy od oferty danego banku. Koszt zmiany warunków umowy kredytu hipotecznego ujęty jest zazwyczaj w tabeli opłat i prowizji danego banku. Jeżeli więc chcemy poznać dokładny koszt wprowadzenia zmiany warunków umowy kredytu hipotecznego warto szczegółowo zapoznać się z treścią umowy kredytowej. Niekiedy podpisanie aneksu może być darmowe, jednak zazwyczaj ma to miejsce gdy aneks podpisywany jest z inicjatywy banku. Rozmawiając z przedstawicielem banku zawsze warto zapytać o koszt podpisania aneksu do umowy.

Aneks do umowy kredytu hipotecznego WIBOR

Od 2023 r. obserwujemy powolne wdrażanie procesu zastępowania wskaźnika WIBOR, nowym wskaźnikiem WIRON. W związku z tym procesem banki namawiają kredytobiorców do podpisywania aneksów do umowy kredytu hipotecznego WIBOR. Czy jednak podpisanie aneksu do umowy kredytu hipotecznego WIBOR jest konieczne? Takie pytania zadaje sobie z pewnością większość kredytobiorców.

Obecnie pewnym jest jedno – banki nie mają możliwości narzucenia kredytobiorcom obowiązku podpisania aneksu do umowy kredytu hipotecznego WIBOR. Co do wpływu podpisania takiego aneksu na możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu umowy kredytu WIBOR przez kredytobiorcę, zdania są podzielone. Tak naprawdę wszystko zdaje się zależeć od treść zapisów konkretnego aneksu.

Co się stanie jak nie podpisze aneksu do umowy?

To jakie skutki wywoła niepodpisanie aneksu do umowy kredytu zależy od tego co danym aneksem (dokładnie jakie postanowienia umowy) ma być zmienione. W ostatnim czasie coraz więcej kredytobiorców posiadających kredyty ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR, otrzymuje od banków do podpisania aneksy do umów kredytowych. Niepodpisanie aneksu w tym przypadku nie wywołuje żadnych konsekwencji. W tym przypadku podpisanie aneksu do umowy kredytu może nawet wpłynąć negatywnie na ewentualny proces sądowy o zakwestionowanie WIBOR. Obecnie orzecznictwo w sprawach dotyczących eliminacji WIBOR z umowy nie jest ukształtowane. Jednak istnieją obecnie mocne argumenty przemawiające za jego nieuczciwym charakterem.

Zdarza się, że klient musi się zgodzić na zmianę warunków umowy zaproponowaną przez bank, zaś niepodpisanie aneksu może spowodować rozwiązanie umowy przez bank i konieczność jednorazowej spłaty pozostałego zobowiązania. Zarówno w przebiegu procesu renegocjacji warunków umowy, jak też w analizie samego aneksu cenne może okazać się skorzystanie z pomocy prawnej. Często zdarza się bowiem, że aneksy do umów są rozbudowane bądź zawierają dodatkowe postanowienia, co do których kredytobiorca może nie przywiązywać wagi, a które później mogą okazać się kluczowe.

Zmiana warunków kredytu hipotecznego – czy można renegocjować umowę?

Zmiany warunków umowy kredytu (renegocjacja) może chcieć sam kredytobiorca lub też bank. Kredytobiorcy zwykle chcą zmienić warunki kredytu gdy zachodzi zmiana w ich sytuacji życiowej lub materialnej. Przykładowo gdy potrzebują większych środków finansowych, gdy chcą zmienić oprocentowanie, zmienić rachunek do spłaty, zmodyfikować harmonogram płatności czy też swoje dane. Co istotne, na faktyczną zmianę postanowień umowy muszą zgodzić się obie strony – bank i kredytobiorca będą musieli podpisać aneks.

Nie zawsze renegocjacja warunków umowy musi zatem się udać. Bank bowiem może nie zgodzić się na zmiany zaproponowane przez kredytobiorcę. W dużej mierze zależeć to będzie od indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy oraz polityki kredytowej banku. Renegocjować można warunki umowy kredytu nie tylko hipotecznego, ale także gotówkowego.

Renegocjacja warunków kredytu – jak wygląda?

Renegocjacja warunków umowy kredytu rozpoczyna się od kontaktu z bankiem (rozmowie z konsultantem banku, wysłaniem zapytania, listu). Należy zorientować się czy postanowienia, które chcemy zmienić mogą zostać w ogóle zmodyfikowane. Następnie należy złożyć do banku wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej. Zazwyczaj wzór takiego wniosku jest dostępny na stronie internetowej danego banku. W zależności od tego jakich zmian chcemy dokonać konieczne może okazać się załączenie dodatkowych dokumentów, np. zaświadczenia o zarobkach. Bank na nasz wniosek powinien udzielić oficjalnej odpowiedzi. Zaakceptowanie proponowanych zmian przez bank skutkować będzie zawarciem aneksu i wprowadzeniem zmian do umowy kredytu hipotecznego.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?
Orzecznictwo niewątpliwie stoi po stronie frankowiczów, jednak nie zawsze frankowicz wygrywa sprawę w sądzie. Specyfika spraw frankowych oraz specyficzny przeciwnik...

Czy Frankowicze mogą liczyć na wsparcie rządu?

Czy Frankowicze mogą liczyć na wsparcie rządu?
Frankowicze nie mają co liczyć na ustawę frankową. Na nią jest już za późno. Frankowicze powinni sami podjąć kroki, aby...

Czy unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?

Czy unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?
Pozwy w przedmiocie unieważnienia umowy kredytu frankowego nieustannie zyskują na popularności. Nie może to dziwić gdyż w efekcie uzyskania wyroku...