Usunięcie WIBOR

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Usunięcie WIBOR

Spis treści:

Wskaźnik WIBOR ma istotne znaczenie przy wyliczaniu oprocentowania kredytów (a w efekcie rat kredytowych) o zmiennej stopie procentowej. Z uwagi na znaczną podwyżkę wysokości rat kredytowych, spowodowaną m.in. zmianą wartości WIBOR, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się, czy warto usunąć WIBOR z umowy kredytowej przechodząc na stałe oprocentowanie albo składając pozew o WIBOR, analogicznie jak czynili to kredytobiorcy frankowi.

Co to jest WIBOR

Wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to wysokość oprocentowania, po jakiej banki uzgadniają między sobą, że będą wzajemnie udzielały sobie pożyczek. WIBOR jest wskaźnikiem dynamicznie zmieniającym się, jego wartość podlega aktualizacji niemal każdego dnia (w każdy dzień robocze o godz. 11:00). Dane dotyczące aktualnych wysokości WIBOR oraz jego wartości archiwalnej prowadzone są na bieżąco przez administratora stawek WIBOR – GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/).

WIBOR 3M, a WIBOR 6M

W postanowieniach umów o zmiennej stopie procentowej banki najczęściej posługują się dwoma stawkami WIBOR – WIBOR 3M oraz WIBOR 6M. Wskaźniki te różnią się nieznacznie wartością, ale podstawową różnicą między nimi jest ich wpływ na wysokość raty kredytowej.

WIBOR 3M jest to wskaźnik określający wysokość oprocentowania depozytu pożyczki udzielanej między bankami na okres 3 miesięcy. Zastrzeżenie w umowie kredytowej, że oprocentowanie udzielonego kredytu opierać się będzie na stawce WIBOR 3M będzie miało ten skutek, że oprocentowanie kredytu (a w efekcie wysokość raty kredytowej) będzie aktualizowana raz na kwartał.

Wskaźnik WIBOR 6M analogicznie określa wysokość oprocentowania depozytu pożyczki udzielanej między bankami na okres 6 miesięcy. Jeżeli w umowie kredytowej zastrzeżono, że oprocentowanie kredytu zależne będzie od stawki WIBOR 6M to wysokość raty kredytowej zmienić będzie mogła się nie częściej niż 2 razy do roku (raz na pół roku).

Co dalej z WIBOR

W niedalekiej przyszłości wskaźnik WIBOR będzie coraz bardziej tracił na znaczeniu na rynku kredytowym. Już z początkiem 2023 r. wskaźnik WIBOR będzie stopniowo zastępowany wskaźnikiem WIRON. Data, w której wskaźnik WIBOR zostanie całkowicie usunięty z umów kredytowych ustalona została na 2025 r. Oznacza to, że przez najbliższe 2 lata wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych i gotówkowych opartych o WIBOR 3M, czy 6M będzie zmieniać się w zależności od zmiany stóp procentowych i w konsekwencji stawek wskaźnika WIBOR.

Ekonomiści wskazują, że wskaźnik WIRON, różni się od WIBOR większą stabilnością i mniejszą podatnością na zmiany wysokości stóp procentowych. Wprowadzane zmiany powinny więc, choć w pewnym stopniu, ustabilizować sytuację kredytobiorców, którzy od roku borykają się z problemem dynamicznych wzrostów rat kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

Sprawdź również:

Kancelaria Frankowa – PEKAO
Kancelaria Frankowa – Santander Consumer
Kancelaria Frankowa – BOŚ Bank
Kancelaria Frankowa – BRE Bank mBank
Kancelaria Frankowa – Santander
Kancelaria Frankowa – Raiffeisen Bank
Kancelaria Frankowa – Bank Handlowy
Kancelaria Frankowa – BNP Paribas
Kancelaria Frankowa – PKO BP
Kancelaria Frankowa – Deutsche
Kancelaria Frankowa – Millenium
Kancelaria Frankowa – Getin Noble Bank
Kancelaria Frankowa – BPH
Kancelaria Frankowa – mBank S.A.

Pozew o WIBOR

Coraz więcej kredytobiorców zastanawia się nad złożeniem pozwu o WIBOR. W chwili obecnej nie zostały wydane jeszcze żadne prawomocne wyroki w przedmiocie usunięcia WIBOR lub unieważnienia umowy kredytowej opartej o wskaźnik WIBOR.

Niemniej od kilku miesięcy widać stopniową zwiększającą się liczbę spraw sądowych zarejestrowanych na skutek wniesienia pozwu o usunięcie WIBOR. Kredytobiorcy i kancelarie analizujące sprawy pozwów o WIBOR podnoszą przede wszystkim, że zapisy określające wysokości oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR, którego wysokość określają banki, bez udziału kredytobiorcy, mogą być abuzywne.

Pozwy o WIBOR koncentrować się będą więc głównie na usunięciu zapisów dotyczących WIBOR (co samo w sobie wpłynie na zmniejszenie raty kredytu), a w skrajnych wypadkach również na unieważnieniu całej umowy kredytowej, podobnie jak ma to miejsce przy kredytach frankowych.

Na chwilę obecną nie zostały wydane jeszcze jakiekolwiek prawomocne wyroki w sprawach pozwów o WIBOR. Na orzeczenia takie przyjdzie jeszcze poczekać co najmniej kilka miesięcy, a może i kilka lat. Pewnym przełomem może być postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3 listopada 2022 r., w którym Sąd postanowił, że kredytobiorca, na czas trwania postępowania będzie płacił ratę bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR.

 R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 21 grudnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF