SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kancelaria frankowa Getin Noble Bank

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Pomoc w unieważnieniu Twojej umowy kredytu frankowego w Getin Banku. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.


  Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej konsultacji, i analizy Twojej umowy  kancelaria frejowski chf opinie

  Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym. Kredyty frankowe w Getin Noble S.A. stanowią największy odsetek portfela kredytów frankowych w Polsce. Getin Bank od prawie 2016 roku notuje ogromne straty przez ilość pozwów frankowych, które kierowane są przeciwko niemu do sądu.

  Kredyty frankowe w Getin Noble – umowy zawierające klauzule niedozwolone

  • Getin Noble Bank – Umowa z 2005 r.
  • Getin Noble Bank – Umowa z 2006 r.
  • Getin Noble Bank – Umowa z 2007 r.
  • Getin Noble Bank – Umowa z 2008 r.
  • DNB Bank Polska – Umowa z 2009 r.

  Kredyty frankowe w Getin Noble:

  • Umowy kredytowe zawierały niedozwolone postanowienia umowne, które opierały się przede wszystkim na zapisach, które dotyczyły kwoty kredytu
  • Kredyt frankowy w Getin Noble zawiera zabieg indeksacji, który wyrażony jest w złotych w relacji do franka szwajcarskiego
  • Kredyt frankowy w Getin Noble zawierał zapis dotyczący wypłaty kredytu po kursie CHF podawanego przez Getin Noble
  • Kredyty frankowe w Getin Noble posiadają jednostronny charakter i niekorzystny dla Frankowiczów

  Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego Getin Noble?

  Najprostszym sposobem na odzyskanie pieniędzy od Getin Noble jest złożenie pozwu do sądu, a w nim żądanie o odfrankowienie kredytu Getin Noble lub unieważnienie umowy kredytowej w Getin Noble w całości. Jeśli Frankowicze nie podejmą żadnych działań względem Getin Noble, to mogą zapomnieć o tym, że bank podejmie jakiekolwiek działania w celu złagodzenia sytuacji, jaką wywołał kredyt frankowy Getin Noble.

  Jak unieważnić kredyt frankowy w Getin Noble?

  Jeśli posiadasz kredyt frankowy w Getin Noble, masz możliwość unieważnienia swojej umowy za pośrednictwem wytoczenia powództwa sądowego przeciwko bankowi. Aby tego dokonać należy przeprowadzić analizę prawną Twojej umowy kredytowej, która w sposób dokładny wykaże, czy Twoja umowa posiada klauzule niedozwolone, które będą podstawą do unieważnienia umowy w całości jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla Frankowiczów, którzy nadal spłacają swoje kredyty frankowe Getin Noble. Gdy sąd wyda wyrok unieważniający umowę kredytową – jest ona traktowana w taki sposób, jak gdyby nigdy nie została zawarta między stronami. Strony jednak muszą dokonać wzajemnych rozliczeń, tj.:

  • Frankowicz zwraca do banku kwotę wypłaconego kredytu pozostałego do spłaty, jednakże nie musi to nastąpić od razu, jest możliwość rozłożenia tego na raty
  • Getin Noble musi oddać Frankowiczowi wszystkie wpłacone przez niego środki

  Odfrankowienie kredytu Getin Noble

  Spłacającym nadal swoje kredyty frankowe Getin Noble na pomoc przychodzi również odfrankowienie kredytu Getin Noble. Niezależnie od tego, czy Twoja umowa to kredyt frankowy Getin Noble indeksowany, czy denominowany – każdy rodzaj umowy można zarówno unieważnić, jak i dokonać odfrankowienie kredytu Getin Noble. Odfrankowienie kredytu Getin Noble, to tak naprawdę usunięcie klauzul niedozwolonych z umowy kredytowej, przeliczenie ponownie kredytu po kursie NBP i zwrot nadpłaconych rat na konto Frankowicza!

  Wiemy, jak odfrankowić i unieważnić Twój kredyt – skontaktuj się z nami!

  Ugody z frankowiczami Getin Noble

  Banki na kanwie ilości pozwów i przegranych spraw w pewnym momencie zaczęły proponować ugody z frankowiczami Getin Noble, ponieważ poza dużą ilością pozwów, takie było również zalecenie KNF. Jednakże ugody z frankowiczami Getin Noble okazały się być nieopłacalne dla frankowiczów, ponieważ ich zawarcie zamyka drogę do dochodzenia roszczeń, frankowicze nie otrzymują zwrotu swoich rat, a przewalutowanie kredytu wiąże się ze wskaźnikiem WIBOR w umowie, zatem ugody z frankowiczami Getin Noble byłyby tak korzystne, jak aktualnie kredyty złotówkowe. Warto zauważyć, iż ugodu z frankowiczami Getin Noble obejmują jedynie przewalutowanie kredytu po aktualnym kursie, a nie tym z dnia zawarcia umowy i raty będą znacznie wyższe, niż te, gdy sąd uzna odfrankowienie kredytu Getin Noble.

  Pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Getin Noble

  Kredytobiorcy posiadający kredyty frankowe Getin Noble mogą również złożyć pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble. Jednakże warto rozważyć, czy złożenie takiego pozwu jest opłacalne dla osoby posiadającej kredyt frankowy Getin Noble. Aby złożyć taki pozew wymaganiem jest minimalnie 10 osób, określenie dokładnej wysokości roszczenia oraz konkretnych żądań związanych z powództwem, a co równie ważne – żądania te muszą być takie same, jak pozostałych wnoszących do sądu w tym samym pozwie. Wielokrotnie słyszeliśmy, iż pozwy zbiorowe były oddalane, z uwagi na brak możliwości ujednolicenia żądań zawartych w pozwie, czy też określenia dokładnych okoliczności. Złożenie pozwu indywidualnego jest zdecydowanie bardziej opłacalne dla osoby posiadającej kredyt frankowy Getin Noble.

  Kancelaria dla frankowiczów Getin Noble

  Jesteśmy idealnym wyborem dla osób posiadających kredyty frankowe Getin Noble! unieważnienie kredytu i doprowadzamy do odfrankowienia umowy kredytu w Getin Noble, jakie tylko do nas wpływają! Oferujemy jasne zasady współpracy i określamy wspólny cel z klientem!
  Jeśli posiadasz kredyt frankowy Getin Noble skontaktuj się z nami! Kancelaria frankowa Frejowski.

  Getin Noble Bank – aktualizacja 2024

  Sytuacja frankowiczów, którzy zawarli umowy kredytu z Getin Noble Bank jest wyjątkowo ciężka. Względem tego banku toczy się postępowanie upadłościowe, które kontynuowane będzie również w 2024 r. Wiadomo już, że środki z masy upadłości nie będą wystarczające na pokrycie roszczeń kredytobiorców. Frankowicze w 2024 r. powinni liczyć przede wszystkim na przychylność sądów i zawieszenie obowiązku spłaty rat, zwłaszcza w przypadku spłaty kwoty kapitału.

  PRZYKŁADOWE WYROKI

  WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

  Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.

  Pani Aleksandra

  Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

  Pan Józef

  To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

  Pan Stanisław

  NASI EKSPERCI

  Sebastian Frejowski

  Doktor nauk prawnych

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

  Kalkulator frankowy

  Darmowy kalkulator umowy frankowej

  Sprawdź ile możesz odzyskać!

  Kancelaria Frejowski

  MODEL WSPÓŁPRACY

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  1.

  ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  2.

  NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

  Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

  3.

  NEGOCJACJE Z BANKIEM

  Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

  4.

  DROGA SĄDOWA

  Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

  BLOG EKSPERCKI

  Sprawdź wiedzę naszych ekspertów na temat prawa bankowego, oraz prowadzenia spraw frankowych.