logo kancelaria frejowski chf

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

KANCELARIA FRANKOWA
Getin Noble Bank

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego Getin Bank. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA
Getin Noble Bank

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego Getin Bank. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym. Kredyty frankowe w Getin Noble S.A. stanowią największy odsetek portfela kredytów frankowych w Polsce. Getin Bank od prawie 2016 roku notuje ogromne straty przez ilość pozwów frankowych, które kierowane są przeciwko niemu do sądu.

Kredyty frankowe w Getin Noble – umowy zawierające klauzule niedozwolone

 • Getin Noble Bank – Umowa z 2005 r.
 • Getin Noble Bank – Umowa z 2006 r.
 • Getin Noble Bank – Umowa z 2007 r.
 • Getin Noble Bank – Umowa z 2008 r.
 • DNB Bank Polska – Umowa z 2009 r.


Kredyty frankowe w Getin Noble:

 • · Umowy kredytowe zawierały niedozwolone postanowienia umowne, które opierały się przede wszystkim na zapisach, które dotyczyły kwoty kredytu
 • · Kredyt frankowy w Getin Noble zawiera zabieg indeksacji, który wyrażony jest w złotych w relacji do franka szwajcarskiego
 • · Kredyt frankowy w Getin Noble zawierał zapis dotyczący wypłaty kredytu po kursie CHF podawanego przez Getin Noble
 • · Kredyty frankowe w Getin Noble posiadają jednostronny charakter i niekorzystny dla Frankowiczów


Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego Getin Noble?


Najprostszym sposobem na odzyskanie pieniędzy od Getin Noble jest złożenie pozwu do sądu, a w nim żądanie o odfrankowienie kredytu Getin Noble lub unieważnienie umowy kredytowej w Getin Noble w całości. Jeśli Frankowicze nie podejmą żadnych działań względem Getin Noble, to mogą zapomnieć o tym, że bank podejmie jakiekolwiek działania w celu złagodzenia sytuacji, jaką wywołał kredyt frankowy Getin Noble.

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

Getin Noble Bank

kredyt frankowy ugoda

Jak unieważnić kredyt frankowy w Getin Noble?


Jeśli posiadasz kredyt frankowy w Getin Noble, masz możliwość unieważnienia swojej umowy za pośrednictwem wytoczenia powództwa sądowego przeciwko bankowi. Aby tego dokonać należy przeprowadzić analizę prawną Twojej umowy kredytowej, która w sposób dokładny wykaże, czy Twoja umowa posiada klauzule niedozwolone, które będą podstawą do unieważnienia umowy w całości. Unieważnienie umowy w całości jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla Frankowiczów, którzy nadal spłacają swoje kredyty frankowe Getin Noble. Gdy sąd wyda wyrok unieważniający umowę kredytową – jest ona traktowana w taki sposób, jak gdyby nigdy nie została zawarta między stronami. Strony jednak muszą dokonać wzajemnych rozliczeń, tj.:
 • · Frankowicz zwraca do banku kwotę wypłaconego kredytu pozostałego do spłaty, jednakże nie musi to nastąpić od razu, jest możliwość rozłożenia tego na raty
 • · Getin Noble musi oddać Frankowiczowi wszystkie wpłacone przez niego środki


Odfrankowienie kredytu Getin Noble


Spłacającym nadal swoje kredyty frankowe Getin Noble na pomoc przychodzi również odfrankowienie kredytu Getin Noble. Niezależnie od tego, czy Twoja umowa to kredyt frankowy Getin Noble indeksowany, czy denominowany – każdy rodzaj umowy można zarówno unieważnić, jak i dokonać odfrankowienie kredytu Getin Noble. Odfrankowienie kredytu Getin Noble, to tak naprawdę usunięcie klauzul niedozwolonych z umowy kredytowej, przeliczenie ponownie kredytu po kursie NBP i zwrot nadpłaconych rat na konto Frankowicza!
Wiemy, jak odfrankowić i unieważnić Twój kredyt – skontaktuj się z nami!

Ugody z frankowiczami Getin Noble


Banki na kanwie ilości pozwów i przegranych spraw w pewnym momencie zaczęły proponować ugody z frankowiczami Getin Noble, ponieważ poza dużą ilością pozwów, takie było również zalecenie KNF. Jednakże ugody z frankowiczami Getin Noble okazały się być nieopłacalne dla frankowiczów, ponieważ ich zawarcie zamyka drogę do dochodzenia roszczeń, frankowicze nie otrzymują zwrotu swoich rat, a przewalutowanie kredytu wiąże się ze wskaźnikiem WIBOR w umowie, zatem ugody z frankowiczami Getin Noble byłyby tak korzystne, jak aktualnie kredyty złotówkowe. Warto zauważyć, iż ugodu z frankowiczami Getin Noble obejmują jedynie przewalutowanie kredytu po aktualnym kursie, a nie tym z dnia zawarcia umowy i raty będą znacznie wyższe, niż te, gdy sąd uzna odfrankowienie kredytu Getin Noble.

Pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Getin Noble


Kredytobiorcy posiadający kredyty frankowe Getin Noble mogą również złożyć pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble. Jednakże warto rozważyć, czy złożenie takiego pozwu jest opłacalne dla osoby posiadającej kredyt frankowy Getin Noble. Aby złożyć taki pozew wymaganiem jest minimalnie 10 osób, określenie dokładnej wysokości roszczenia oraz konkretnych żądań związanych z powództwem, a co równie ważne – żądania te muszą być takie same, jak pozostałych wnoszących do sądu w tym samym pozwie. Wielokrotnie słyszeliśmy, iż pozwy zbiorowe były oddalane, z uwagi na brak możliwości ujednolicenia żądań zawartych w pozwie, czy też określenia dokładnych okoliczności. Złożenie pozwu indywidualnego jest zdecydowanie bardziej opłacalne dla osoby posiadającej kredyt frankowy Getin Noble.

Kancelaria dla frankowiczów Getin Noble


Jesteśmy idealnym wyborem dla osób posiadających kredyty frankowe Getin Noble! Unieważniamy i doprowadzamy do odfrankowienia wszystkie umowy Getin Noble, jakie tylko do nas wpływają! Oferujemy jasne zasady współpracy i określamy wspólny cel z klientem!
Jeśli posiadasz kredyt frankowy Getin Noble skontaktuj się z nami! Kancelaria frankowa Frejowski.

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 16 czerwca 2022
Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF