SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Unieważnienie umowy kredytu frankowego​

UNIEWAŻNIENIE KREDYTU FRANKOWEGO — CZYM JEST I JAKIE SĄ SKUTKI?​

Unieważnienie kredytu frankowego sprawia, że umowa traci swoją moc prawną. Zostaje ona anulowana i traktowana, jakby taka umowa nigdy nie została zawarta pomiędzy frankowiczem a bankiem. Skutkiem unieważnienia umowy kredytu frankowego jest wymóg, aby strony zwróciły sobie wzajemne świadczenia, czyli to, co od siebie otrzymały. Frankowicz zwraca więc bankowi kwotę, jaką udzielił mu bank z tytułu zawarcia umowy kredytowej. Do tej kwoty jednak nie należy wliczać odsetek czy też prowizji. Bank zaś jest zobowiązany do oddania frankowiczowi wszystkich opłaconych przez niego rat kapitałowo-odsetkowych. Sposób, w jaki rozlicza się frankowicz z bankiem, jest ustalany przez rozstrzygający sprawę sąd.

Istotnym jest również fakt, że wraz z umową frankową unieważnieniu podlegają również wszelkie ustanowione zabezpieczenia spłaty kredytu, w tym zabezpieczenie hipoteki oraz wszelkie inne zawarte umowy, które mogą dotyczyć na przykład ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, tj. UNWW.

Unieważnienie kredytu frankowego
Unieważnienie umowy frankowej — jaką umowę można unieważnić?
Unieważnienie umowy frankowej — jaką umowę można unieważnić?

Pierwotnie istniała „niepisana” zasada mówiąca o tym, że pozew o unieważnienie umowy frankowej ma zasadność jedynie w przypadku kredytu denominowanego. Jednak orzeczenie TSUE w polskiej sprawie frankowej stworzyło kredytom indeksowanym możliwość dochodzenia unieważnienia umowy. Jest to równoznaczne z tym, iż to od frankowicza zależy, z jakim roszczeniem chce wystąpić przeciwko bankowi. Istnieje również możliwość ubiegania się odfrankowienia obok unieważnienia umowy. Z takiej możliwości w sprawach swoich klientów korzysta między innymi Kancelaria Frejowski CHF. 

Podejmując decyzję dotyczącą tego, czy wnieść pozew o unieważnienie umowy kredytu frankowego lub o odfrankowienie kredytu, należy pamiętać o wszelkich prawnych czynnikach oraz niuansach, które mogłyby wpłynąć na korzyść frankowicza takich, jak na przykład okres przedawnienia. 

Co oznacza unieważnienie umowy frankowej?

Unieważnienie umowy kredytu frankowego najprościej rzecz ujmując polega na uznaniu, że umowa taka nie obowiązywała od momentu jej zawarcia. Zatem wracamy do stanu sprzed zaciągnięcia kredytu. Jednak należy mieć na uwadze to, że z bankiem po ustaleniu nieważności kredytu frankowego będzie trzeba się rozliczyć, w tym zwrócić kapitał kredytu, jaki bank nam wypłacił. 

Unieważnienie kredytów we frankach - najnowsze wiadomości

Pozew o unieważnienie umowy frankowej— teoria salda

Teoria salda stanowi o tym, że ta strona, która odniosła większe korzyści z tytułu kredytu, powinna zwrócić pieniądze. Dlatego też jest uznawana za teorię korzystniejszą dla banku. Jeśli frankowicz otrzymał od banku kwotę rzędu 300 tysięcy złotych, jednak w dniu, w którym zostało wniesione żądanie o unieważnienie umowy kredytu frankowego, spłacona kwota wynosiła 200 tysięcy złotych, sąd może oddalić powództwo i obciążyć frankowicza kosztami procesowymi powołując się na teorię salda. Dokonuje się wówczas automatyczna kompensata wzajemnych roszczeń.

kancelaria frankowa
DataIlość zmian
10.10.20088
14.10.20086
22.10.20087
29.10.20087

obniżenie salda w przypadku unieważnienia umowy

Pozew o unieważnienie umowy kredytu frankowego  — teoria dwóch kondykcji 

Teoria dwóch kondykcji jest uważana za korzystniejszą dla frankowiczów, bowiem nie ma miejsca tu wspomniana wyżej automatyczna kompensata wzajemnych roszczeń. Zgodnie z teorią dwóch kondykcji sąd powinien uwzględnić powództwo w momencie, w którym kredytobiorca w pozwie żąda nieważności umowy, zaś bank nie wniesie swojego oddzielnego żądania. Jednak należy pamiętać, że rooszczenia banku w przypadku kredytów we frankach szwajcarskich przedawniają się w ciągu trzech lat od dnia zawarcia umowy kredytowej. 

(przykładowy kredyt 300 000 zł udzielony przez Mbank z 07.01.2008 r.)

W PRZYPADKU UNIEWAŻNIENIA CAŁEJ UMOWY - efektem jest stwierdzenie, że w praktyce, umowa nie istnieje i nie wywołuje skutków prawnych. Strony takiej unieważnionej umowy, a więc Bank oraz Konsument, są wzajemnie zobowiązane do zwrotu tego, co w ramach umowy wzajemnie sobie świadczyły tj. Bank zwraca wszystkie spłaty jakie przyjął od Klienta – Konsumenta, zaś Klient Konsument zwraca na rzecz Banku wyłącznie kapitał, jaki został na jego rzecz wypłacony.

Saldo wzajemnych roszczeń ulega stosownemu potrąceniu ze zwrotem nadpłaconych rat na rzecz Klienta – konsumenta, wliczając
w to również pobrane przez bank prowizje, składki z tytułu ubezpieczenia oraz wszelkie inne pobrane opłaty.

  • Spadek salda kredytu o: około 379 038 ZŁ (pozostałe saldo kredytu do spłaty: 0 PLN)
  • Zwrot z banku nadpłaconych rat: około 24 699 ZŁ

 

SZACOWANA ŁĄCZNA KORZYŚĆ W PRZYPADKU WYGRANEJ: około 403 738 ZŁ
Dodatkowe korzyści w postaci odsetek ustawowych: około 66 213 ZŁ

Unieważnienie kredytu we Frankach a pozew o korzystanie z kapitału
Unieważnienie kredytu we Frankach a pozew o korzystanie z kapitału

Frankowicze, którym udało się unieważnić swoje umowy frankowe, często obawiają się otrzymania pozwu z banku z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. Jednak takie roszczenia banków są w większości kwestionowane przez sędziów.

Temat pozwów banku przeciwko frankowiczom za korzystanie z kapitału poruszył Rzecznik Finansowy, który uznał, że żądania banku są sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 oraz nie mają podstawy w przepisach prawa krajowego, zwłaszcza w art. 410 w zw. z art. 405 i 406 Kodeksu cywilnego. 

Otrzymując pozew od banku o bezumowne korzystanie z kapitału, frankowicz również może wnieść swoje powództwo wynikające z tego, iż bank również korzystał z jego pieniędzy, które były wnoszone na poczet spłaty kredytu. Takie działanie jest dopuszczalne, biorąc pod uwagę nowelizację art. 204 k.p.c., bowiem takie żądanie byłoby wzajemnie powiązane z powództwem wytoczonym przez bank. 

Odfrankowienie czy unieważnienie umowy kredytu frankowego? 

Odfrankowienie skutkuje usunięciem z umowy niedozwolonych zapisów, które pozwalają bankowi w dowolny sposób zmieniać kursy waluty CHF. Usunięcie takowych zapisów pozwala na przewalutowanie kredytu złotówkowego, który w tym wypadku nie będzie oparty na stawce WIBOR, jak to ma miejsce w przypadku innych kredytów złotówkowych. Skoro wiadomo już czym jest odfrankowienie a czym unieważnienie umowy, to czy można stwierdzić, jakie rozwiązanie jest korzystniejsze dla frankowicza? 

To, co jest bardziej opłacalne dla danego kredytobiorcy, zależy od jego indywidualnej sytuacji, jednak frankowicze mogą skorzystać z kalkulatora frankowicza, który wyliczy szacunkowe kwoty, które można uzyskać zarówno w przypadku unieważnienia, jak i odfrankowienia. 

Co daje unieważnienie umowy kredytu frankowego?

Dzięki unieważnieniu umowy kredytu frankowego kredytobiorca przede wszystkim pozywa się toksycznego kredytu, nie musząc płacić comiesięcznych rat kredytowych. Co więcej kredytobiorca, który chce zaciągnąć kolejne zobowiązanie będzie miał ku temu większe szanse. Unieważnienie umowy kredytu frankowego to także możliwość wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Jednocześnie należy wskazać, że z unieważnieniem kredytu frankowego wiąże się także roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W znacznej większości spraw po zakwestionowaniu umowy kredytu frankowego bank pozywa kredytobiorcę. Jednak roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionego kapitału są pozbawione podstaw prawnych, dlatego też są one przez sądy oddalane.

Ile kosztuje unieważnienie umowy frankowej?

Koszty, które wiążą się z unieważnieniem umowy frankowej to oprócz wynagrodzenia prawnika inne koszty. Przedstawiają się one następująco:

  •       od ok. 100 - 300 zł - koszt uzyskania zaświadczenia z banku dotyczącego uiszczanych przez nas płatności
  •       1000 zł – koszt opłaty sądowej od pozwu;
  •       17 zł – koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego dla adwokata czy radcy prawnego.

W sprawie mogą pojawić się także inne koszty takie jak koszt uzyskania uzasadnienia wyroku sądu – 100 zł, koszt zaliczki dla biegłego, w przypadku powołania go przez sąd ok. 1000 zł.

Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na unieważnienie umowy kredytu frankowego i jak to zrobić, skontaktuj się z naszą kancelarią. Przedstawimy Ci najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze rozwiązania dla Twojej sprawy.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Statystyki w sprawach frankowych

Wygrane I instancji
KwartałI KWARTAŁII KWARTAŁIII KWARTAŁIV KWARTAŁ
2019497356123
202016496290589
20214107849061801
202221382500
(wartość prog.)
2500
(wartość prog.)
2500
(wartość prog.)
wykres
Wygrane II instancji (prawomocne)
RokI kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał
2019261353
202046217173
2021395456394
2022500500
(wartość prog.)
500
(wartość prog.)
500
(wartość prog.)
wykres

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy umowa o Frankowy kredyt jest nieważna?

Czym skutkuje unieważnienie umowy kredytowej?

Co się dzieje po unieważnieniu kredytu Frankowego?

Czy da się zrezygnować z kredytu?

Ile kosztuje unieważnienie umowy Frankowej?

Banki:

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym

BPH

Bank BPH – ugody frankowe i kredyty frankowe

Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A

Millenium

Millenium

Kredyt frankowy w Bank Millennium to problem, z którym boryka się ogrom frankowiczów. Jednak frankowicze, którzy szukają informacji na temat pomocy z uporczywym kredytem mogą być spokojni. Dzięki korzystnemu orzecznictwu w sprawach frankowych

Deutsche

Deutsche

Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche.

PKO BP

PKO BP

Bank PKO BP jest następcą prawnym banku Nordea, który oferował swoim klientom umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat, który mógł być zarówno denominowany, jak i indeksowany, natomiast kredyt frankowy PKO BP oferowany był jedynie w formie kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego.

BNP Paribas

BNP Paribas

Kredyty frankowe w BNP Paribas, to również portfel kredytów wcześniejszego Banku Gospodarki Żywnościowej – BGŻ, a także Fortis Bank, czy Dominet Bank. Wszystkie te kredyty frankowe w BNP Paribas, to bardzo skomplikowane oraz zawiłe umowy kredytowe

Bank Handlowy

Bank Handlowy

Kredyt frankowy w Bank Handlowy ma również szansę na odfrankowienie kredytu Bank Handlowy. Polega to na odwalutowaniu Twojego kredytu, wskutek czego Twój kredyt zamieni się na kredyt złotówkowy.

Santander

Santander

osiadacze umów o kredyt frankowy w Santander Bank Polska szczęśliwie liczą swoje pieniądze z wygranych z tym właśnie bankiem, ponieważ Santander Bank Polska przegrywa z frankowiczami prawie 98% spraw sądowych, które wytaczane są z powództwa frankowiczów.

BRE Bank mBank

BRE Bank mBank

Kredyty frankowe w mBanku oraz przejęte przez rzeczony bank kredyty frankowe w BRE Bank zawierają niezgodne z prawem postanowienia umowne, które uprawniają frankowiczów do wytoczenia powództwa na drodze sądowej.

BOŚ Bank

BOŚ Bank

Jednym z rozwiązań, na jakie mogą liczyć frankowicze, którzy posiadają kredyty frankowe w BOŚ Bank jest unieważnienie umowy kredytu.

Santander Consumer

Santander Consumer

Santander Consumer w latach od 2001 do 2009 swoim klientom oferował kredyty frankowe Santander Consumer i choć do dnia dzisiejszego funkcjonuje w Polsce, to kredytów walutowych już nie udziela.

PEKAO

PEKAO

Kredyty frankowe w Bank Pekao to codzienność wielu frankowiczów, którym to spędzają sen z powiek.

Forum frankowiczów banku Millennium

Forum frankowiczów banku Millennium

Bank Millennium znajduje się w czołówce banków, które zawarły największą liczbę umów powiązanych z walutą obcą – frankiem szwajcarskim, ale również z dolarem czy euro.