Kurs franka Getin Bank

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
pozwy banków przeciwko frankowiczom

Spis treści:

Wraz z wejściem kredytów frankowych na polski rynek frank szwajcarski uchodził za walutę bezpieczną i stabilną, a jego kurs względem złotego polskiego (nie przekraczający ówcześnie 3,00 zł za franka) wydawał się  wyjątkowo atrakcyjny. Przewidywania te nie wytrzymały zderzenia z rzeczywistością, efektem czego był znaczny wzrost kursu franka, co zapoczątkowało problemy kredytobiorców frankowych trwających do dziś.

Sprawdź również: KALKULATOR FRANKOWY

Jednym z banków oferujących kredyty we franku szwajcarskim był Getin Bank. Jaki jest obecnie kurs franka w Getin Bank? Z danych udostępnionych na połowę lutego 2023 r. wynika, że kurs franka w Getin Bank przedstawia się następująco:

·   Kupno – 4,8112;

·   Sprzedaż – 4,9813.

Warto przy tym zauważyć, że kurs franka w Getin Bank (stan na 14 lutego 2023 r.) jest przy tym identyczny jak kurs franka w Velo Bank. Velo Bank przejął ostatnimi czasy znaczną część zobowiązań Getin Banku, nie objęło to jednak portfela kredytowego Getin Bank. Stąd też, z punktu widzenia kredytobiorcy, który podpisał umowę kredytu frankowego z Getin Bank, kurs franka oferowany przez Velo Bank nie ma większego niż poglądowe znaczenia. Wysokość raty takich kredytów i wartość kapitału pozostałego do spłaty zależeć będzie bowiem od kurs franka publikowanego przez Getin Bank.

Przewalutowanie kredytu na czym polega, jaki jest jego koszt?

Przewalutowanie kredytu frankowego polega na zmianie waluty, w której kredytobiorca zaciągnął kredyt na złotówki. Po złożeniu wniosku przez kredytobiorcę i jego akceptacji przez bank, ten ostatni dokonuje przeliczenia aktualnego salda zadłużenia po kursie waluty obcej z dnia przewalutowania. Przy przewalutowaniu kredytu należy również wprowadzić w treść umowy kredytowej inny wskaźnik, na podstawie którego dokonuje się wyliczenia oprocentowania – od 2023 r. w nowo zawartych bądź przewalutowanych kredytach złotówkowych jest to wskaźnik WIRON.

Podstawowym kosztem przewalutowania kredytu jest prowizja, którą często pobierają banki przy tego rodzaju operacjach. Najczęściej prowizja od przewalutowania kredytu wynosi ok. 0,5% – 1,5% wartości, pozostałego w dacie złożenia wniosku o przewalutowanie kredytu, salda zadłużenia. Poza prowizją może zdarzyć się, że bank naliczy również opłatę manipulacyjną za podpisanie aneksu do umowy kredytowej oraz obciąży kredytobiorcę kosztami pozyskania, niezbędnych do przeprowadzenia całego procedury, dokumentów.

Ile kosztuje przewalutowanie w Getin Bank?

Kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytu we franku z Getin Bank z pewnością najbardziej interesują warunki i koszt przewalutowania w tym właśnie banku. Ile więc kosztuje przewalutowanie w Getin Bank? Niestety w tym zakresie nie ma dobrych wiadomości dla kredytobiorców frankowych. Getin Bank nie oferuje przewalutowania kredytu frankowego.

Obecnie, z informacji udzielonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wynika, że nie zamierza on oferować przewalutowania kredytów frankowych klientom Getin Bank. W ocenie BFG działania takie doprowadziłyby do zubożenia masy upadłości Getin Bank, w związku z czym uznać należy je za całkowicie niedopuszczalne. Z uwagi na fakt, że umowy frankowe nie zostały przepisane do nowo powstałego, w związku z przymusową restrukturyzacją Getin Bank, Velo Bank, kredytobiorcy frankowi nie mogą składać wniosków o przewalutowanie również do tego podmiotu.

Pewną szansę na zmianę sytuacji kredytobiorców z Getin Bank może przynieść ewentualne pozytywne dla nich rozstrzygnięcie skarg na przymusową restrukturyzację Getin Bank. Na orzeczenia w tym zakresie przyjdzie jednak jeszcze trochę poczekać. 

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 25 lutego 2023
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF