SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kurs franka Getin Bank

Data ostatniej aktualizacji:

Kurs franka Getin Bank

Wraz z wejściem kredytów frankowych na polski rynek frank szwajcarski uchodził za walutę bezpieczną i stabilną, a jego kurs względem złotego polskiego (nieprzekraczający ówcześnie 3,00 zł za franka) wydawał się  wyjątkowo atrakcyjny. Przewidywania te nie wytrzymały zderzenia z rzeczywistością, efektem czego był znaczny wzrost kursu franka, co zapoczątkowało problemy kredytobiorców frankowych trwających do dziś.

Sprawdź również: KALKULATOR FRANKOWY

kurs franka Getin Bank – kredyty frankowe

W dniu 20 lipca 2023 r. została ogłoszona upadłość Getin Banku. Obecnie masą upadłościową Getin Banku zarządza syndyk. Upadłość banku nie oznacza, że kredytobiorcy frankowi nie mogą już nic zrobić, wręcz przeciwnie powinni oni rozpocząć działania. Osoby posiadające kredyty frankowe mogą zgłosić swoje wierzytelności do syndyka. Mogą również domagać się unieważnienia umowy kredytu i wstrzymania płatności rat kredytu. Wskazać należy, że obecnie sądy chętnie udzielają zabezpieczeń w formie wstrzymania rat kredytu frankowiczom z Getin Banku.

Getin Bank – kursy walut 2024

Zgodnie z tabelą kursów Getin Bank na 17 maja 2024 r. kursy głównych walut przedstawiają się następująco:
 
 – CHF kupno 4,2953 PLN / sprzedaż 4, 4472 PLN
–  EURO kupno 3,9670 PLN / sprzedaż 4,3893 PLN
–  USD kupno 3,7326 PLN/ sprzedaż 4,1255 PLN

Getin kursy walut

Kursy walutowe Getin Bank są dostępne na stronie banku. Getin Noble Bank kursy walut udostępnia w postaci tabeli kursów walut, w tym franka szwajcarskiego. Na stronie banku można sprawdzić aktualne kursy walut, w tym kurs kupna, kurs sprzedaży oraz spread. Co więcej, możliwe jest także sprawdzenie kursów archiwalnych z poprzednich miesięcy czy lat. Warto wskazać, że po obniżce stóp procentowych we wrześniu 2023 r. złoty spadł, zaś widoczny był wzrost innych walut jak frank, euro czy dolar.

Kurs franka szwajcarskiego Getin Bank BPH

Po zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej z września 2023 r. kurs franka ulegał wahaniom, momentami dochodząc do 4,90 zł. Kurs franka szwajcarskiego w 2024 r. utrzymuje się na poziomie około 4,45 – 4,47 zł. Jest to wyraźny spadek franka szwajcarskiego w 2024 r., względem sytuacji z zeszłego roku. Trudno jednak stwierdzić jak kształtować będzie się kurs franka w dalszej części roku 2024. Wszystko zależy od sytuacji gospodarczej kraju, inflacji, w tym dalszych decyzji odnośnie wysokości stóp procentowych. Jeżeli stopy procentowe znowu spadną, to należy przewidywać także wzrost kursu franka szwajcarskiego.

Wysoki kurs franka szwajcarskiego powinien zachęcać kredytobiorców, w tym kredytobiorców z Getin Banku, do rozpoczęcia działań w kierunku pozbycia się toksycznego kredytu frankowego.

Przewalutowanie kredytu na czym polega, jaki jest jego koszt?

Przewalutowanie kredytu frankowego polega na zmianie waluty, w której kredytobiorca zaciągnął kredyt na złotówki. Po złożeniu wniosku przez kredytobiorcę i jego akceptacji przez bank, ten ostatni dokonuje przeliczenia aktualnego salda zadłużenia po kursie waluty obcej z dnia przewalutowania. Przy przewalutowaniu kredytu należy również wprowadzić w treść umowy kredytowej inny wskaźnik, na podstawie którego dokonuje się wyliczenia oprocentowania – od 2023 r. w nowo zawartych bądź przewalutowanych kredytach złotówkowych jest to wskaźnik WIRON.

Podstawowym kosztem przewalutowania kredytu jest prowizja, którą często pobierają banki przy tego rodzaju operacjach. Najczęściej prowizja od przewalutowania kredytu wynosi ok. 0,5% – 1,5% wartości, pozostałego w dacie złożenia wniosku o przewalutowanie kredytu, salda zadłużenia. Poza prowizją może zdarzyć się, że bank naliczy również opłatę manipulacyjną za podpisanie aneksu do umowy kredytowej oraz obciąży kredytobiorcę kosztami pozyskania, niezbędnych do przeprowadzenia całego procedury, dokumentów.

Getin Bank kursy walutowe – Ile kosztuje przewalutowanie w Getin Bank?

Kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytu we franku z Getin Bank, z pewnością najbardziej interesują warunki i koszt przewalutowania w tym właśnie banku. Ile więc kosztuje przewalutowanie w Getin Bank? Niestety w tym zakresie nie ma dobrych wiadomości dla kredytobiorców frankowych. Getin Bank nie oferuje przewalutowania kredytu frankowego. Takie działania doprowadziłyby do zubożenia masy upadłości Getin Bank, w związku z czym uznać należy je za całkowicie niedopuszczalne. Należy podkreślić, że umowy frankowe nie zostały przepisane do nowo powstałego -Velo Bank, kredytobiorcy frankowi nie mogą składać wniosków o przewalutowanie do tego podmiotu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-151624.295344


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...