logo kancelaria frejowski chf

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

KANCELARIA FRANKOWA
BNP Paribas

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego w banku BNP Paribas. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA
BNP Paribas

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego w banku BNP Paribas. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

BNP Paribas

Kredyt frankowy w BNP Paribas

Kredyty frankowe w BNP Paribas, to również portfel kredytów wcześniejszego Banku Gospodarki Żywnościowej – BGŻ, a także Fortis Bank, czy Dominet Bank. Wszystkie te kredyty frankowe w BNP Paribas, to bardzo skomplikowane oraz zawiłe umowy kredytowe, które przez obecność klauzul niedozwolonych dają zielone światło do podważenia ich przed sądem, a nawet, co zdarza się znacznie częściej – sytuacji, w której kredyt frankowy w BNP Paribas zostaje unieważniony w całości. Konstrukcja umowy obejmuje kredyty frankowe w BNP Paribas, które są denominowane, a których saldo opierało się przede wszystkim na wyrażeniu kwoty w walucie franka szwajcarskiego, ale wypłata oraz spłata kredytu już w złotówkach. Frankowicze zatem nie mieli pojęcia, jaką fizyczną kwotę obejmować będą ich w BNP Paribas, ani nawet ile będzie wynosić całkowita kwota kredytu. Kredyty frankowe w BNP Paribas – umowy zawierające klauzule niedozwolone Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. – Umowa z 2008 r. Fortis Bank S.A. – Umowa z 2007 r.

Kredyty frankowe w BNP Paribas

Zdecydowanie umowa na kredyt frankowy w BNP Paribas posiada niedozwolone klauzule umowne, które ujęte są w przedmiotowej umowie w sposób bardzo zawiły, co mogło uśpić czujność frankowiczów, którzy zaciągając kredyt nie zastanawiali się nad tym, czy BNP Paribas będzie chciał dodatkowo zarobić na ich zobowiązaniach. Co stanowi toksyczny mechanizm w umowie o kredyt frankowy w BNP Paribas?
  • Kredyty frankowe w BNP Paribas wypłacane były w złotówkach po kursie ich kupna – kurs ustalany był przez bank
  • Spłata, jaką był kredyt frankowy w BNP Paribas również zachodziła wskutek przeliczenia tabeli kursowych BNP Paribas
  • Samoistne ustalanie sprzedaży oraz kupna CHF przez BNP Paribas stanowi główną podstawę do unieważnienia umowy o kredyt frankowy w BNP Paribas
BNP Paribas nie wskazuje również jasno i klarownie, jakie jest dokładne pochodzenie ,,kursu”, ani nawet jak ten kurs jest przeliczany, dlatego też kredyt frankowy w BNP Paribas okazał się ogromnym, negatywnym zaskoczeniem, dla jego posiadaczy.

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

BNP Paribas

kredyt frankowy ugoda

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego BNP Paribas

Jedynym sprawdzonym oraz skutecznym sposobem na odzyskanie pieniędzy od BNP Paribas jest złożenie pozwu o unieważnienie lub odfrankowienie kredytuu w BNP Paribas. Jak pokazuje szerokie doświadczenie ugody z frankowiczami BNP Paribas są bardzo nieopłacalne względem tego, jakie korzyści mogą odnieść frankowicze pozywając swój bank i uzyskując wyrok unieważniający umowę, czy też odfrankowienie kredytu BNP Paribas. Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie umowy kredytu frankowego z BNP Paribas, która szczegółowo wykaże, czy klauzule znajdujące się w umowie dają możliwość podważenia umowy przed sądem. Analiza kredytu frankowego w BNP Paribas wskaże dokładne szanse na wygraną z bankiem, a specjaliści reprezentujący kancelarię przedstawią proces, jaki czeka frankowicza od dnia nawiązania współpracy, aż do uzyskania pozytywnego wyroku.

Jak unieważnić kredyt frankowy w BNP Paribas

Złożenie pozwu do sądu może skutkować unieważnieniem umowy kredytowej w całości, wnioskiem dowodowym w sprawie są okoliczności opisane w pozwie oraz szczegółowe przeliczenia oparte na zaświadczeniach z banku. Unieważnienie umowy skutkuje utratą mocy prawnej, a także traktowaniem jej jako takiej, która nigdy nie była ważna. Frankowicz zwraca do banku kwotę, jaką przewiduje kredyt frankowy w BNP Paribas pozostała do spłaty, a bank zwraca niesłusznie pobrane raty.

Odfrankowienie kredytu BNP Paribas

W przypadku, gdy dochodzimy o odfrankowienie kredytu w BNP Paribas oznacza, iż umowa nadal jest ważna, ale usunięte zostają z niej klauzule abuzywne. W rezultacie kredyt frankowy w BNP Paribas staje się kredytem złotówkowym, a bank zobligowany jest do zwrotu nadpłaconych rat.

Ugody z frankowiczami BNP Paribas

BNP Paribas przez bardzo długi czas nie oferował ugód swoim klientom, twierdząc, iż ugody byłyby dla banku zbyt dużym obciążeniem. Niestety, ugody z frankowiczami BNP Paribas oferowane są na warunkach banku i korzyść jaką mogą uzyskać frankowicze, to jedynie 30%, z czego nie otrzymają zwrotu nadpłaconych rat.

Pozew zbiorowy przeciwko BNP Paribas

Obserwujemy, iż większość pozwów zbiorowych frankowiczów przeciwko bankom, to sprawy z góry skazane na przegraną, bowiem sędziowie nie mają możliwości zbadania poszczególnych klauzul abuzywnych, czy też okoliczności, które wskazywać mogą na szkodę konsumenta z uwagi na niezgodne z prawem umowy. Pozew indywidualny ma zdecydowanie większą szansę na pozytywny wyrok w sądzie.

Kancelaria dla frankowiczów BNP Paribas

Nasza kancelaria frankowa dla Frankowiczów BNP Paribas specjalizuje się w unieważnianiu umów o kredyty frankowe w BNP Paribas. Nasza niesztampowa strategia procesowa przyniosła wielu frankowiczom zakończenie relacji z toksycznym kredytem. Dołącza do grona zadowolonych byłych frankowiczów i skontaktuj się z nami już dziś!

Frankowicze przeciwko BNP Paribas – Kredyt frankowy w BNP Paribas

Kredyty frankowe w BNP Paribas, to również portfel kredytów wcześniejszego Banku Gospodarki Żywnościowej – BGŻ, a także Fortis Bank, czy Dominet Bank. Wszystkie te kredyty frankowe w BNP Paribas, to bardzo skomplikowane oraz zawiłe umowy kredytowe, które przez obecność klauzul niedozwolonych dają zielone światło do podważenia ich przed sądem, a nawet, co zdarza się znacznie częściej – sytuacji, w której kredyt frankowy w BNP Paribas zostaje unieważniony w całości. Konstrukcja umowy obejmuje kredyty frankowe w BNP Paribas, które są denominowane, a których saldo opierało się przede wszystkim na wyrażeniu kwoty w walucie franka szwajcarskiego, ale wypłata oraz spłata kredytu już w złotówkach. Frankowicze przeciwko BNP Paribas zatem nie mieli pojęcia, jaką fizyczną kwotę obejmować będą ich w BNP Paribas, ani nawet ile będzie wynosić całkowita kwota kredytu.

Kredyty frankowe w BNP Paribas – umowy zawierające klauzule niedozwolone

  • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. – Umowa z 2008 r.
  • Fortis Bank S.A. – Umowa z 2007 r.


BNP Paribas kredyt frankowy sąd – Kredyty frankowe w BNP Paribas

Zdecydowanie umowa na kredyt frankowy w BNP Paribas posiada niedozwolone klauzule umowne, które ujęte są w przedmiotowej umowie w sposób bardzo zawiły, co mogło uśpić czujność frankowiczów, którzy zaciągając kredyt, nie zastanawiali się nad tym, czy BNP Paribas będzie chciał dodatkowo zarobić na ich zobowiązaniach. Co stanowi toksyczny mechanizm w umowie o kredyt frankowy w BNP Paribas?
  • Kredyty frankowe w BNP Paribas wypłacane były w złotówkach po kursie ich kupna – kurs ustalany był przez bank
  • Spłata, jaką był kredyt frankowy w BNP Paribas również zachodziła wskutek przeliczenia tabeli kursowych BNP Paribas
  • Samoistne ustalanie sprzedaży oraz kupna CHF przez BNP Paribas stanowi główną podstawę do unieważnienia umowy o kredyt frankowy w BNP Paribas
  • BNP Paribas nie wskazuje również jasno i klarownie, jakie jest dokładne pochodzenie “kursu”, ani nawet jak ten kurs jest przeliczany, dlatego też kredyt frankowy w BNP Paribas okazał się ogromnym, negatywnym zaskoczeniem, dla jego posiadaczy.


Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego BNP Paribas?


Jedynym sprawdzonym oraz skutecznym sposobem na odzyskanie pieniędzy od BNP Paribas jest złożenie pozwu o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu w BNP Paribas. Jak pokazuje szerokie doświadczenie, ugody z frankowiczami BNP Paribas są bardzo nieopłacalne względem tego, jakie korzyści mogą odnieść frankowicze, pozywając swój bank i uzyskując wyrok unieważniający umowę, czy też odfrankowienie kredytu BNP Paribas. Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie umowy kredytu frankowego z BNP Paribas, która szczegółowo wykaże, czy klauzule znajdujące się w umowie dają możliwość podważenia umowy przed sądem. Analiza kredytu frankowego w BNP Paribas wskaże dokładne szanse na wygraną z bankiem, a specjaliści reprezentujący kancelarię przedstawią proces, jaki czeka frankowicza od dnia nawiązania współpracy, aż do uzyskania pozytywnego wyroku.

Jak unieważnić kredyt frankowy w BNP Paribas?

Złożenie pozwu do sądu może skutkować unieważnieniem umowy kredytowej w całości, wnioskiem dowodowym w sprawie są okoliczności opisane w pozwie oraz szczegółowe przeliczenia oparte na zaświadczeniach z banku. Unieważnienie umowy skutkuje utratą mocy prawnej, a także traktowaniem jej jako takiej, która nigdy nie była ważna. Frankowicz zwraca do banku kwotę, jaką przewiduje kredyt frankowy w BNP Paribas pozostała do spłaty, a bank zwraca niesłusznie pobrane raty. Dzięki unieważnieniu umowy frankowicze przeciwko BNP Paribas mogą raz na zawsze pozbyć się toksycznego kredytu ze swojego życia.

BNP Paribas kredyt frankowy sąd – Czym jest odfrankowienie kredytu BNP Paribas?

W przypadku, gdy dochodzimy o odfrankowienie kredytu w BNP Paribas oznacza, iż umowa nadal jest ważna, ale usunięte zostają z niej klauzule abuzywne. W rezultacie kredyt frankowy w BNP Paribas staje się kredytem złotówkowym, a bank zobligowany jest do zwrotu nadpłaconych rat. Wskutek odfrankowienia frankowicze przeciwko BNP Paribas nie muszą już przejmować się ryzykiem kursowym!

Czy warto podpisywać ugody z frankowiczami BNP Paribas?

BNP Paribas przez bardzo długi czas nie oferował swoim klientom rozwiązania, jakim są ugody frankowe BNP Paribas, twierdząc, iż ugody byłyby dla banku zbyt dużym obciążeniem. Niestety, ugody z frankowiczami BNP Paribas oferowane są na warunkach banku i korzyść, jaką mogą uzyskać frankowicze, to jedynie 30%, z czego nie otrzymają zwrotu nadpłaconych rat. Wynika z tego, że ugody frankowe BNP Paribas nie przyniosą dla frankowiczów nawet połowy korzyści, jakie mogą oni uzyskać poprzez wygraną z bankiem.

Czy opłaca się złożyć pozew zbiorowy przeciwko BNP Paribas? Obserwujemy, iż większość pozwów zbiorowych frankowiczów przeciwko bankom, to sprawy z góry skazane na przegraną, bowiem sędziowie nie mają możliwości zbadania poszczególnych klauzul abuzywnych, czy też okoliczności, które wskazywać mogą na szkodę konsumenta z uwagi na niezgodne z prawem umowy. W związku z tym pozew zbiorowy przeciwko BNP Paribas jest obarczony znacznym ryzykiem. Zdaniem naszych specjalistów pozew indywidualny ma zdecydowanie większą szansę na pozytywny wyrok w sądzie.

Frankowicze przeciwko BNP Paribas – Kancelaria dla frankowiczów BNP Paribas

Nasza kancelaria dla Frankowiczów BNP Paribas specjalizuje się w unieważnianiu umów o kredyty frankowe w BNP Paribas, zaś wszyscy frankowicze przeciwko BNP Paribas mogą liczyć na oferowaną przez nas pomoc frankowiczom. Nasza niesztampowa strategia procesowa przyniosła wielu frankowiczom zakończenie relacji z toksycznym kredytem. Zapomnij o niepewnych i niekorzystnych rozwiązaniach, jakimi są ugody frankowe BNP Paribas lub pozew zbiorowy przeciwko BNP Paribas! Skontaktuj się z naszymi specjalistami i pozwij swój bank! Dołącza do grona zadowolonych byłych frankowiczów!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 16 czerwca 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF