logo kancelaria frejowski chf

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

KANCELARIA FRANKOWA
Santander

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego w banku Santander Polska Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA
Santander

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego w banku Santander Polska Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Santander

Kredyt frankowy w Santander Bank Polska

Posiadacze umów o kredyt frankowy w Santander Bank Polska szczęśliwie liczą swoje pieniądze z wygranych z tym właśnie bankiem, ponieważ Santander Bank Polska przegrywa z frankowiczami prawie 98% spraw sądowych, które wytaczane są z powództwa frankowiczów. Z roku na rok Santander Bank Polska odnotowuje spadek swoich zysków netto przez ilość zakładanych przeciwko niemu spraw. Orzecznictwo w sprawach frankowych jest generalnie po stronie frankowiczów, ale w przypadku umów z Santander Bank Polska już szczególnie warto złożyć pozew, bowiem frankowicze w tych sprawach praktycznie nie przegrywają!

Kredyty frankowe w Santander Bank Polska – umowy zawierające klauzule niedozwolone

  • Kredyt Bank – Umowa z 2002 r.
  • Kredyt Bank – Umowa z 2007 r. EKSTRALOKUM
  • Kredyt Bank – Umowa z 2008 r. EKSTRALOKUM
  • Bank Zachodni WBK – Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy z 2006 r.
  • Bank Zachodni WBK – Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski z 2008 r.
  • Deutsche Bank S.A. – Umowa z 2006 r.
  • Deutsche Bank S.A. – Umowa z 2007 r.
  • Deutsche Bank S.A. – Umowa z 2008 r.
  • Deutsche Bank S.A. – Umowa z 2009 r.

Kredyty frankowe w Santander Bank Polska

Statystyki wygranych spraw przez frankowiczów w sporach z Santander Bank Polska pokazują, iż można skutecznie i z dużym powodzeniem zakwestionować, a co za tym idzie unieważnić toksyczne mechanizmy zawarte w umowach o kredyty frankowe Santander Bank Polska. Portfel, który zasila kredyty frankowe Santander Bank Polska, to między innymi kredyty indeksowane kursem franka szwajcarskiego – udzielanego przez dawny Kredyt Bank oraz umowy o kredyt mieszkaniowy Banku Zachodniego WBK. Wszystkie wzorce umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska zawierają w sobie niedozwolone postanowienia umowne, które odnoszą się do mechanizmu przeliczeniowego, ale to nie koniec – wszystkie te umowy posiadają szereg wad prawnych! Prześlij nam swoją umowę do analizy – powiemy Ci, jakie wady prawne posiada Twoja umowa!

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

Santander

kredyt frankowy ugoda

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego Santander Bank Polska

Celem odzyskania swoich pieniędzy od banku należy podjąć kilka bardzo ważnych, aczkolwiek niewymagających kroków prawnych, aby pozwać Santander Bank Polska za niezgodną z prawem umowę o kredyt frankowy Santander Bank Polska. Jako frankowicz możesz wnieść do sądu żądanie opierające się na unieważnieniu lub odfrankowienie kredytu Santander Bank Polska. Taki krok możesz zrobić tylko z pomocą wyspecjalizowanej kancelarii zajmującej się sprawami frankowymi, udzielając pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy o kredyt frankowy Santander Bank Polska, która sporządzi oraz złoży do sądu pozew oparty o adekwantne dowody w sprawie. Zatem niezależnie od tego, na które z rozstrzygnięć przystanie sędzia – frankowicze mogą odzyskać swoje pieniądze, a nawet pozbyć się na zawsze kredytu.

Jak unieważnić kredyt frankowy w Santander Bank Polska

Unieważnienie umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem, jakie może uzyskać frankowicz. Pozew o unieważnienie umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska zawiera w sobie wnioski dowodowe, które oparte są o zaświadczenie udzielone z banku i pokazuje ono dokładnie, jak kredyty frankowe Santander Bank Polska są niezgodne z prawem. W przypadku unieważnienia umowy frankowej umowa o kredyt frankowy Santander Bank Polska zostaje potraktowana w taki sposób, jak gdyby nigdy nie została zawarta. Zgodnie z wyrokiem sędziego strony zobowiązane są do wzajemnego rozliczenia się między sobą, po czym zobowiązanie przestaje istnieć.

Odfrankowienie kredytu Santander Bank Polska

Odfrankowienie kredytu Santander Bank Polska polega na usunięciu klauzuli indeksacyjnej z umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska, której to usunięcie powoduje zwrot nadpłaconych rat oraz przewalutowanie kredytu frankowego, a cały kredyt nie jest już zależny od wahań kursu franka szwajcarskiego. Tym samym uznaje się, iż zasada przeliczania rat w umowie o kredyty frankowe Santander Bank Polska jest niedozwolona. Jednak to, czy możliwe jest odfrankowienie kredytu Santander Bank Polska.

Ugody z frankowiczami Santander Bank Polska

Frankowicze posiadający kredyty frankowe w Santander Bank Polska nie mogli liczyć przez lata na żadne, nawet najmniejsze ulgi w spłatach swoich zobowiązań. Nawet, jeśli wnioskowali o jakiekolwiek przewalutowanie – Santander Bank Polska nie zamierzał nic z tym faktem zrobić. Dopiero, gdy okazało się, iż duża część spraw frankowych zostaje przez nich przegrywana – pojawiło się widmo ewentualnych ugód, ale warto wspomnieć, iż nie są one w żaden sposób dla frankowiczów opłacalne, bowiem dużo większa korzyść płynie z unieważnienia umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska, a przy okazji frankowicze otrzymają zwrot swoich rat.

Pozew zbiorowy przeciwko Santander Bank Polska

Tak, jak w przypadku, gdy idzie o ugody z frankowiczami Santander Bank Polska, tak również w sytuacji pozwów zbiorowych – nie jest to najlepsze rozwiązanie dla frankowicza, który chce poczynić jakiekolwiek kroki związane ze swoją umową o kredyt frankowy Santander Bank Polska. Pozew zbiorowy nie daje żadnych szans na wygraną sprawę z bankiem, sprawy indywidualne i tak są wygrywane w 98%!

Kancelaria dla frankowiczów Santander Bank Polska

Kancelaria frankowa Frejowski CHF jest kancelarią skierowaną tylko i wyłącznie do frankowiczów i spraw o kredyty frankowe Santander Bank Polska! Doskonale znamy wszelkie klauzule niedozwolone w umowach o kredyty frankowe Santander Bank Polska, dlatego wiemy, jak uzyskać oczekiwany efekt dla frankowicza! Skontaktuj się z nami już dziś i przeanalizuj swoją umowę kredytową!

Santander kredyt frankowy sąd – Kredyt frankowy w Santander Bank Polska

Posiadacze umów o kredyt frankowy w Santander Bank Polska szczęśliwie liczą swoje pieniądze z wygranych z tym właśnie bankiem, ponieważ Santander Bank Polska przegrywa z frankowiczami prawie 98% spraw sądowych, które wytaczane są z powództwa frankowiczów. Z roku na rok Santander Bank Polska odnotowuje spadek swoich zysków netto przez ilość zakładanych przeciwko niemu spraw. Orzecznictwo w sprawach frankowych jest generalnie po stronie frankowiczów, ale w przypadku umów z Santander Bank Polska już szczególnie warto złożyć pozew, bowiem frankowicze w tych sprawach praktycznie nie przegrywają!

Santander kredyt frankowy sąd – Kredyty frankowe w Santander Bank Polska

Statystyki wygranych spraw przez frankowiczów w sporach z Santander Bank Polska pokazują, iż można skutecznie i z dużym powodzeniem zakwestionować, a co za tym idzie unieważnić toksyczne mechanizmy zawarte w umowach o kredyty frankowe Santander Bank Polska. Portfel, który zasila kredyty frankowe Santander Bank Polska, to między innymi kredyty indeksowane kursem franka szwajcarskiego – udzielanego przez dawny Kredyt Bank oraz umowy o kredyt mieszkaniowy Banku Zachodniego WBK. Wszystkie wzorce umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska zawierają w sobie niedozwolone postanowienia umowne, które odnoszą się do mechanizmu przeliczeniowego, ale to nie koniec – wszystkie te umowy posiadają szereg wad prawnych!

Prześlij nam swoją umowę do analizy – powiemy Ci, jakie wady prawne posiada Twoja umowa!

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego Santander Bank Polska?

Celem odzyskania swoich pieniędzy od banku należy podjąć kilka bardzo ważnych, aczkolwiek niewymagających kroków prawnych, aby pozwać Santander Bank Polska za niezgodną z prawem umowę o kredyt frankowy Santander Bank Polska. Jako frankowicz możesz wnieść do sądu żądanie opierające się na unieważnieniu lub odfrankowieniu kredytu Santander Bank Polska. Taki krok możesz zrobić tylko z pomocą wyspecjalizowanej kancelarii zajmującej się sprawami frankowymi, udzielając pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy o kredyt frankowy Santander Bank Polska, która sporządzi oraz złoży do sądu pozew oparty o adekwatne dowody w sprawie. Zatem niezależnie od tego, na które z rozstrzygnięć przystanie sędzia – frankowicze mogą odzyskać swoje pieniądze, a nawet pozbyć się na zawsze kredytu.

Unieważnienie kredyt we frankach Santander – Jak unieważnić kredyt frankowy w Santander Bank Polska

Unieważnienie umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, jakie może uzyskać frankowicz. Pozew o unieważnienie umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska zawiera w sobie wnioski dowodowe, które oparte są o zaświadczenie udzielone z banku i pokazuje ono dokładnie, jak kredyty frankowe Santander Bank Polska są niezgodne z prawem. W przypadku unieważnienia umowy frankowej umowa o kredyt frankowy Santander Bank Polska zostaje potraktowana w taki sposób, jak gdyby nigdy nie została zawarta. Zgodnie z wyrokiem sędziego strony zobowiązane są do wzajemnego rozliczenia się między sobą, po czym zobowiązanie przestaje istnieć.

Czym jest odfrankowienie kredytu Santander Bank Polska?

Odfrankowienie kredytu Santander Bank Polska polega na usunięciu klauzuli indeksacyjnej z umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska, której to usunięcie powoduje zwrot nadpłaconych rat oraz przewalutowanie kredytu frankowego, a cały kredyt nie jest już zależny od wahań kursu franka szwajcarskiego. Tym samym uznaje się, iż zasada przeliczania rat w umowie o kredyty frankowe Santander Bank Polska jest niedozwolona. Jednak to, czy możliwe jest odfrankowienie kredytu Santander Bank Polska.

Czy Santander proponuję ugody Frankowiczom?

Frankowicze posiadający kredyty frankowe w Santander Bank Polska nie mogli liczyć przez lata na żadne ugody frankowe Santander. Nawet jeśli wnioskowali o jakiekolwiek przewalutowanie – Santander Bank Polska nie zamierzał nic z tym faktem zrobić. Dopiero gdy okazało się, iż duża część spraw frankowych zostaje przez nich przegrywana – pojawiły się plany na ugody frankowe Santander, ale warto wspomnieć, iż nie są one w żaden sposób dla frankowiczów opłacalne, bowiem dużo większa korzyść płynie z unieważnienia umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska, a przy okazji frankowicze otrzymają zwrot swoich rat.

Czy warto złożyć pozew zbiorowy przeciwko Santander Bank Polska

Tak, jak w przypadku, gdy idzie o ugody z frankowiczami Santander Bank Polska, tak również w sytuacji pozwów zbiorowych – nie jest to najlepsze rozwiązanie dla frankowicza, który chce poczynić jakiekolwiek kroki związane ze swoją umową o kredyt frankowy Santander Bank Polska. Pozew zbiorowy przeciwko Santander nie daje żadnych szans na wygraną sprawę z bankiem, sprawy indywidualne i tak są wygrywane w 98%!

Co z Frankowiczami Santander?

Frankowicze, którzy nie chcą czekać na ugody frankowe Santander, mogą starać się o unieważnienie kredyt we frankach Santander. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, które nie jest wcale trudne do osiągnięcia, bowiem w samym roku 2021 Santander przegrał 99% prowadzonych spraw frankowych.

Santander kredyt frankowy sąd – Kancelaria dla frankowiczów Santander Bank Polska

Kancelaria Frejowski CHF jest kancelarią skierowaną tylko i wyłącznie do frankowiczów i spraw o kredyty frankowe Santander Bank Polska! Doskonale znamy wszelkie klauzule niedozwolone w umowach o kredyty frankowe Santander Bank Polska, dlatego wiemy, jak uzyskać oczekiwany efekt dla frankowicza! Skontaktuj się z nami już dziś i przeanalizuj swoją umowę kredytową!

Unieważnienie kredyt we frankach Santander – Jak unieważnić kredyt frankowy w Santander Bank Polska

Unieważnienie umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, jakie może uzyskać frankowicz. Pozew o unieważnienie umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska zawiera w sobie wnioski dowodowe, które oparte są o zaświadczenie udzielone z banku i pokazuje ono dokładnie, jak kredyty frankowe Santander Bank Polska są niezgodne z prawem. W przypadku unieważnienia umowy frankowej umowa o kredyt frankowy Santander Bank Polska zostaje potraktowana w taki sposób, jak gdyby nigdy nie została zawarta. Zgodnie z wyrokiem sędziego strony zobowiązane są do wzajemnego rozliczenia się między sobą, po czym zobowiązanie przestaje istnieć.

Unieważnienie kredyt we frankach Santander – Czym jest odfrankowienie kredytu Santander Bank Polska?

Odfrankowienie kredytu Santander Bank Polska polega na usunięciu klauzuli indeksacyjnej z umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska, której to usunięcie powoduje zwrot nadpłaconych rat oraz przewalutowanie kredytu frankowego, a cały kredyt nie jest już zależny od wahań kursu franka szwajcarskiego. Tym samym uznaje się, iż zasada przeliczania rat w umowie o kredyty frankowe Santander Bank Polska jest niedozwolona. Jednak to, czy możliwe jest odfrankowienie kredytu Santander Bank Polska.

Czy Santander proponuję ugody Frankowiczom?

Frankowicze posiadający kredyty frankowe w Santander Bank Polska nie mogli liczyć przez lata na żadne ugody frankowe Santander. Nawet jeśli wnioskowali o jakiekolwiek przewalutowanie – Santander Bank Polska nie zamierzał nic z tym faktem zrobić. Dopiero gdy okazało się, iż duża część spraw frankowych zostaje przez nich przegrywana – pojawiły się plany na ugody frankowe Santander, ale warto wspomnieć, iż nie są one w żaden sposób dla frankowiczów opłacalne, bowiem dużo większa korzyść płynie z unieważnienia umowy o kredyt frankowy Santander Bank Polska, a przy okazji frankowicze otrzymają zwrot swoich rat.

Czy warto złożyć pozew zbiorowy przeciwko Santander Bank Polska

Tak, jak w przypadku, gdy idzie o ugody z frankowiczami Santander Bank Polska, tak również w sytuacji pozwów zbiorowych – nie jest to najlepsze rozwiązanie dla frankowicza, który chce poczynić jakiekolwiek kroki związane ze swoją umową o kredyt frankowy Santander Bank Polska. Pozew zbiorowy przeciwko Santander nie daje żadnych szans na wygraną sprawę z bankiem, sprawy indywidualne i tak są wygrywane w 98%!

Co z Frankowiczami Santander?

Frankowicze, którzy nie chcą czekać na ugody frankowe Santander, mogą starać się o unieważnienie kredyt we frankach Santander. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, które nie jest wcale trudne do osiągnięcia, bowiem w samym roku 2021 Santander przegrał 99% prowadzonych spraw frankowych.

Santander kredyt frankowy sąd – Kancelaria dla frankowiczów Santander Bank Polska

Kancelaria Frejowski CHF jest kancelarią skierowaną tylko i wyłącznie do frankowiczów i spraw o kredyty frankowe Santander Bank Polska! Doskonale znamy wszelkie klauzule niedozwolone w umowach o kredyty frankowe Santander Bank Polska, dlatego wiemy, jak uzyskać oczekiwany efekt dla frankowicza! Skontaktuj się z nami już dziś i przeanalizuj swoją umowę kredytową!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 16 czerwca 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF