logo kancelaria frejowski chf

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

KANCELARIA FRANKOWA
Santander Consumer

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego Santander Consumer Bank. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA
Santander Consumer

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego Santander Consumer Bank. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Santander Consumer

Kredyt frankowy w Santander Consumer


Santander Consumer w latach od 2001 do 2009 swoim klientom oferował kredyty frankowe Santander Consumer i choć do dnia dzisiejszego funkcjonuje w Polsce, to kredytów walutowych już nie udziela. Duża ilość spraw frankowych wpłynęła przeciwko Santander Consumer do sądów, a co więcej duża część z umów, jakimi są kredyty frankowe Santander Consumer zostaje unieważniania przez sądy, już nie tylko we Wrocławiu, ale także w całej Polsce, bowiem od czasu nowelizacji kodeksu cywilnego sprawy, których dotyczą kredyty frankowe Santander Consumer można zakładać zgodnie z właściwością miejscową zamieszkania frankowicza.

Kredyty frankowe w Santander Consumer – umowy zawierające klauzule niedozwolone

  • Santander Consumer Bank- Umowa z 2006 r.
  • Santander Consumer Bank – Umowa z 2007 r.


Kredyty frankowe w Santander Consumer


Kredyty frankowe Santander Consumer posiadają w swoich umowach postanowienia niedozwolone, to znaczy – klauzule abuzywne, które swoim wadliwym mechanizmem doprowadziły frankowiczów do bardzo wysokich nadpłat kredytu podczas trwania umowy z Santander Consumer. Dziś już wiemy, że Santander Consumer posiadał, jako jeden z nielicznych banków umowy na kredyt frankowy Santander Consumer nonimowany do CHF, co oznacza, że wypłata kredytu mogła mieć miejsce dopiero po przeliczeniu wg kursu Santander Consumer, a następnie spłata następowała po kursie sprzedaży Nardowego Banku Polskiego. Spłata kredytu więc była obiektywna, ponieważ opierała się o kurs NBP, ale w praktyce kryteria wykorzystywane do ustalania kursu wypłaty już wpływały na wysokość zadłużenia i okazały się uderzać w dobro konsumenta.

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

Santander Consumer

kredyt frankowy ugoda

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego Santander Consumer


Kredyty frankowe Santander Consumer, to problem bardzo dużej części społeczeństwa, która na swoje nieruchomości zmuszona była wziąć kredyt frankowy Santander Consumer. Bank Santander Consumer oferował i przedstawiał kredyt frankowy Santander Consumer, jako ten bardziej korzystny i przede wszystkim – możliwy do zaciągnięcia, a teraz okazuje się, że jest zmorą większości frankowiczów. Jednakże pojawiła się szasna na to, aby pożegnać się z toksycznym kredytem i odzyskać swoje nadpłacone i niesłusznie pobrane przez Santander Consumer raty. Wystarczy nawiązać współpracę z Kancelarią Frejowski CHF oraz złożyć pozew przeciwko nieuczciwym praktykom Santander Consumer.
Skontaktuj się z nami! Przeprowadzimy bezpłatną analizę Twojego kredytu frankowego!

Jak unieważnić kredyt frankowy w Santander Consumer


Celem unieważnienia umowy na kredyt frankowy Santander Consumer, należy skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który prowadzi sprawy frankowe i doskonale zna wszelkie ważne kwestie wygrania takiej sprawy. Jeśli analiza umowy o kredyt frankowy Santander Consumer jest pozytywnakancelaria frankowa wówczas kieruje pozew frankowy o unieważnienie umowy o kredyt frankowy Santander Consumer. Sprawa w sądzie trwa zazwyczaj od roku do dwóch lat i jej rezultatem jest unieważnienie umowy, które spowoduje, iż umowa będzie traktowana w taki sposób, jak gdyby nigdy nie istniała. Jedyną formalnością jest zwrot przez bank nadpłaconych rat frankowiczowi, a ten zwraca do Santander Consumer już tylko pozostałą część kapitału do spłaty całego zadłużenia.

Odfrankowienie kredytu Santander Consumer


Jeśli po przeanalizowaniu Twojej umowy frankowej oraz jej szczegółowej opinii prawnej okaże się, iż odfrankowienie kredytu Santander Consumer jest możliwe również w Twoim przypadku – pozew będzie obejmował również takie rozstrzygnięcie sporu. Czyli odfrankowienie kredytu Santander Consumer, które polega na tym, iż kredyt frankowy Santander Consumer zostaje przewalutowany na kredyt płacony w złotówkach o stałym oprocentowaniu, a także dochodzi do usunięcia z umowy toksycznego ryzyka kursowego.

Ugody z frankowiczami Santander Consumer


Bank Santander Consumer nie zadecydował o tak masowych propozycjach ugodowych w stronę swoich klientów, jak mBank, czy PKO BP. Bank Santander Consumer bardzo długo wstrzymywał się z jakimikolwiek krokami odnośnie ugód z klientami, bowiem obawiał się on, iż będą one potem podważane. Jak w przypadku każdej ugody – jeśli frankowicz ma życzenia, aby kredyty frankowe Santander Consumer zakończyły swój proces na etapie postępowania ugodowego – doprowadzimy do tego, aby ugoda była dla frankowicza jak najbardziej korzystna.

Pozew zbiorowy przeciwko Santander Consumer


Pozew zbiorowy przeciwko Santander Consumer był nawet sugerowany przez Rzecznika Praw Finansowych, w związku z bardzo długim oczekiwaniem na jakiekolwiek kroki Santander Consumer odnośnie propozycji ugód. Jednakże, jak wiadomo – pozew zbiorowy często jest stratą czasu dla frankowiczów, bowiem mimo tego, że opłaty są mniejsze, ponieważ tylko 2% od wartości roszczenia, to w pozwach indywidualnych opłaty te wynoszą tylko 1000 zł i jest to opłata stała. Ponadto, sąd nie będzie mógł w pozwie zbiorowym rozpatrzyć wszystkich okoliczności, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy.

Kancelaria dla frankowiczów Santander Consumer


Jesteśmy wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów Santander Consumer, doskonale zbadaliśmy wszelkie kwestie prawne zawarte w umowach o kredyt frankowy Santander Consumer i wiemy, w jaki sposób doprowadzić do unieważnienia umowy lub jej odfrankowienia. Posiadamy bardzo szerokie doświadczenie w walce przeciwko bankowi Santander Consumer!
Zachęcamy wszystkich frankowiczów posiadających umowy z bankiem Santander Consumer do kontaktu!

Frankowicze przeciwko Santander – Kredyt frankowy w Santander Consumer


Santander Consumer w latach od 2001 do 2009 swoim klientom oferował kredyty frankowe Santander Consumer i choć do dnia dzisiejszego funkcjonuje w Polsce, to kredytów walutowych już nie udziela. Duża ilość spraw frankowych wpłynęła przeciwko Santander Consumer do sądów, a co więcej duża część z umów, jakimi są kredyty frankowe Santander Consumer zostaje unieważniania przez sądy, już nie tylko we Wrocławiu, ale także w całej Polsce, bowiem od czasu nowelizacji kodeksu cywilnego sprawy, których dotyczą kredyty frankowe Santander Consumer można zakładać zgodnie z właściwością miejscową zamieszkania frankowicza.

Kredyty frankowe w Santander Consumer – umowy zawierające klauzule niedozwolone

  • Santander Consumer Bank- Umowa z 2006 r.
  • Santander Consumer Bank – Umowa z 2007 r.


Frankowicze przeciwko Santander – Kredyty frankowe w Santander Consumer


Kredyty frankowe Santander Consumer posiadają w swoich umowach postanowienia niedozwolone, to znaczy – klauzule abuzywne, które swoim wadliwym mechanizmem doprowadziły frankowiczów do bardzo wysokich nadpłat kredytu podczas trwania umowy z Santander Consumer. Dziś już wiemy, że Santander Consumer posiadał, jako jeden z nielicznych banków umowy na kredyt frankowy Santander Consumer nonimowany do CHF, co oznacza, że wypłata kredytu mogła mieć miejsce dopiero po przeliczeniu wg kursu Santander Consumer, a następnie spłata następowała po kursie sprzedaży Nardowego Banku Polskiego. Spłata kredytu więc była obiektywna, ponieważ opierała się o kurs NBP, ale w praktyce kryteria wykorzystywane do ustalania kursu wypłaty już wpływały na wysokość zadłużenia i okazały się uderzać w dobro konsumenta.

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego Santander Consumer?

Kredyty frankowe Santander Consumer, to problem bardzo dużej części społeczeństwa, która na swoje nieruchomości zmuszona była wziąć kredyt frankowy Santander Consumer. Bank Santander Consumer oferował i przedstawiał kredyt frankowy Santander Consumer, jako ten korzystniejszy i przede wszystkim – możliwy do zaciągnięcia, a teraz okazuje się, że jest zmorą większości frankowiczów. Jednakże pojawiła się szansa na to, aby pożegnać się z toksycznym kredytem i odzyskać swoje nadpłacone i niesłusznie pobrane przez Santander Consumer raty. Wystarczy nawiązać współpracę z Kancelarią Frejowski CHF oraz złożyć pozew przeciwko nieuczciwym praktykom Santander Consumer.
Skontaktuj się z nami! Przeprowadzimy bezpłatną analizę Twojego kredytu frankowego!

Santander kredyt frankowy sąd – Jak unieważnić kredyt frankowy w Santander Consumer

Celem unieważnienia umowy na kredyt frankowy Santander Consumer, należy skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który prowadzi sprawy frankowe i doskonale zna wszelkie ważne kwestie wygrania takiej sprawy. Jeśli analiza umowy o kredyt frankowy Santander Consumer jest pozytywna kancelaria wówczas kieruje pozew frankowy o unieważnienie umowy o kredyt frankowy Santander Consumer. Sprawa w sądzie trwa zazwyczaj od roku do dwóch lat i jej rezultatem jest unieważnienie umowy, które spowoduje, iż umowa będzie traktowana w taki sposób, jak gdyby nigdy nie istniała. Jedyną formalnością jest zwrot przez bank nadpłaconych rat frankowiczowi, a ten zwraca do Santander Consumer już tylko pozostałą część kapitału do spłaty całego zadłużenia.

Santander kredyt frankowy sąd – Odfrankowienie kredytu Santander Consumer

Jeśli po przeanalizowaniu Twojej umowy frankowej oraz jej szczegółowej opinii prawnej okaże się, iż odfrankowienie kredytu Santander Consumer jest możliwe również w Twoim przypadku – pozew będzie obejmował również takie rozstrzygnięcie sporu. Czyli odfrankowienie kredytu Santander Consumer, które polega na tym, iż kredyt frankowy Santander Consumer zostaje przewalutowany na kredyt płacony w złotówkach o stałym oprocentowaniu, a także dochodzi do usunięcia z umowy toksycznego ryzyka kursowego.

Czy Santander proponuję ugody Frankowiczom?

Bank Santander Consumer nie zadecydował o tak masowych propozycjach ugodowych w stronę swoich klientów, jak mBank, czy PKO BP. Bank Santander Consumer bardzo długo wstrzymywał się z jakimikolwiek krokami odnośnie ugód z klientami, bowiem obawiał się on, iż będą one potem podważane. Jak w przypadku każdej ugody – jeśli frankowicz ma życzenia, aby kredyty frankowe Santander Consumer zakończyły swój proces na etapie postępowania ugodowego – doprowadzimy do tego, aby ugoda była dla frankowicza jak najkorzystniejsza.

Jakie ugody proponuje Santander?

Frankowicze przeciwko Santander często zastanawiają się, jakie ugody frankowe Santander proponuje. Santander oferuje przeliczenie kredytu przez proponowany indywidualnie kurs. Bank nie prezentuje szczegółowego rozliczenia rat frankowicza od początku spłaty, co wpływa na brak możliwości weryfikacji tego, czy w przypadku danego kredytu zaistniała nadpłata, a jeśli tak to w jakiej wysokości.

Które banki chcą ugody z Frankowiczami?

Na czele banków, które oferują ugody, stoi bank PKO BP oraz Bank Millennium. Ugody frankowe Santander różnią się od ugód oferowanych przez wymienione banki, bowiem zarówno PKO BP, jak i Bank Millennium oferują ugody wzorujące się na propozycji Komisji Nadzoru Finansowego. Według tejże propozycji wskutek ugody kredyt we franku zostanie zastąpiony kredytem w złotówkach, który obarczony zostanie stawką WIBOR.

Pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Santander – Pozew zbiorowy przeciwko Santander Consumer

Pozew zbiorowy przeciwko Santander Consumer był nawet sugerowany przez Rzecznika Praw Finansowych, w związku z bardzo długim oczekiwaniem na jakiekolwiek kroki Santander Consumer odnośnie propozycji ugód. Jednakże, jak wiadomo – pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko santander często jest stratą czasu dla frankowiczów, bowiem mimo tego, że opłaty są mniejsze, ponieważ tylko 2% od wartości roszczenia, to w pozwach indywidualnych opłaty te wynoszą tylko 1000 zł i jest to opłata stała. Ponadto sąd nie będzie mógł w pozwie zbiorowym rozpatrzyć wszystkich okoliczności, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy.

Co z Frankowiczami Santander?

Jak zostało wspomniane pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Santander nie jest najlepszym rozwiązaniem, jakie mogą podjąć Frankowicze przeciwko Santander. Jednak w przypadku pozwy indywidualnego frankowi kredytobiorcy mogą być już niemal pewni wygranej. Jak się bowiem okazuje, w ubiegłym roku biorąc pod uwagę obie instancje, Santander przegrał aż 99% spraw frankowych. Zachęcający do pozwania banku może być również fakt, iż sprawy frankowe toczące się przeciwko Santander mogą zostać rozpatrzone w zdumiewającym tempie. Za przykład może tu posłużyć sprawa przeciwko Santander Consumer Bank, która skończyła się unieważnieniem umowy już po 3 miesiącach!

Santander kredyt frankowy sąd – Co dalej z kredytami we frankach?

Frankowicze przeciwko Santander czekają dobre wieści. Bowiem wyrok TSUE Frankowicze wrzesień 2022 rozstrzygnął, iż:
  • Termin przedawnienia roszczeń frankowicza nie może zacząć biec, dopóki kredytobiorca nie dowie się o bezprawnym charakterze zapisów, które znajdują się w jego umowie
  • Banki nie mogą już zastępować klauzul indeksacyjnych uśrednionym kursem NBP
  • Z umów kredytowych nie mogą zostać wykreślane tylko fragmenty niedozwolonego zapisu, bowiem usunięciu ma podlegać cały abuzywny zapis, co w rezultacie prowadzi do unieważnienia całości umowy frankowej.
  • Orzeczenie TSUE z dnia 8 września 2022 r. może ułatwić sądom szybsze orzekanie w sprawach, co oznacza, że frankowicze przeciwko Santander mogą spodziewać się szybszego rozstzrygania swoich spraw.

Santander kredyt frankowy sąd – Kancelaria dla frankowiczów Santander Consumer

Jesteśmy wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów Santander Consumer, doskonale zbadaliśmy wszelkie kwestie prawne zawarte w umowach o kredyt frankowy Santander Consumer i wiemy, w jaki sposób doprowadzić do unieważnienia umowy lub jej odfrankowienia. Posiadamy bardzo szerokie doświadczenie w walce przeciwko bankowi Santander Consumer! Zachęcamy wszystkich frankowiczów posiadających umowy z bankiem Santander Consumer do kontaktu!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 16 czerwca 2022
Ostatnia aktualizacja: 24 września 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF