SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Oprocentowanie kredytu hipotecznego we frankach

Data ostatniej aktualizacji:

Oprocentowanie kredytu hipotecznego we frankach

Wydawać by się mogło pozornie, że problem jaki dotyka kredytobiorców złotówkowych, związany ze wzrostem oprocentowania kredytów hipotecznych ominie frankowiczów. Oprocentowanie kredytu we frankach nie jest wszak bezpośrednio zależne od decyzji NBP i wskaźników WIBOR/WIRON.

Sprawdź również: KALKULATOR FRANKOWY

Niestety, w rzeczywistości oprocentowanie kredytów hipotecznych we frankach również rośnie, choć z przyczyn innych niż w przypadku kredytów złotowych. Podstawową przyczyną, przez którą wzrosło oprocentowanie kredytów frankowych jest strategia Szwajcarskiego Banku Centralnego, który starając się przezwyciężyć problem rosnącej inflacji, podjął w 2022 r. decyzję o podwyższeniu stóp procentowych. Decyzja ta była o tyle zaskakująca, że ostatnia podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii miała miejsce 15 lat wcześniej.

W wypadku gdyby w 2023 r. Szwajcarski Bank Centralny dalej prowadził politykę podnoszenia stóp procentowych (co nie jest wykluczone), kredytobiorcy powinni spodziewać się dalszego wzrostu oprocentowania kredytów frankowych.

Co z kredytami frankowymi 2023?

Odpowiadając na pytanie co z kredytami frankowymi w 2023 r. wskazać można, że względem roku 2022 nie powinno się wiele zmienić. Eksperci przewidują, że kurs franka nie zmieni się znacząco względem wyników z 2022 r. (kiedy to przypomnijmy osiągał okresowo 5,00 zł). Większą niewiadomą stanowi natomiast dalsza polityka Szwajcarskiego Banku Centralnego. Tu zdania są podzielone i część ekonomistów zakłada, że stopy procentowe w Szwajcarii w 2023 r. mogą zostać jeszcze podniesione.

Sytuacja z kredytami frankowymi w 2023 r. w zakresie spraw sądowych również nie powinna ulec istotnej zmianie. W sądach w dalszym ciągu rozpoznawana jest znaczna ilość spraw o unieważnienie umów frankowych bądź stwierdzenie nieważności poszczególnych zapisów umów na kredyt we frankach. Przeważająca liczba spraw kończy się wyrokami korzystnymi dla kredytobiorców frankowych i taki trend utrzyma się najpewniej również w bieżącym roku.

Czy warto przewalutować kredyt we frankach w 2023 r.?

Z uwagi na podwyższenie oprocentowania kredytów frankowych, część kredytobiorców może zadawać sobie pytanie, czy opłaca się przewalutować kredyt we frankach w 2023 r.

Przed podjęciem takiej decyzji należy uświadomić sobie, że inflacja nie wpływa tylko na kredyty frankowe i nie skutkuje wzrostem rat wyłącznie kredytów frankowych. Tożsame problemy mają również osoby, które zaciągnęły kredyt w złotówkach. Przewalutowanie kredytu we frankach na złotówki nie musi więc automatycznie oznaczać, że rata kredytu spadania w odczuwalny dla kredytobiorcy sposób.

W sieci dostępnych jest wiele bezpłatnych kalkulatorów przewalutowania kredytu. Osoby zainteresowane przewalutowaniem kredytu we frankach, powinny w pierwszej kolejności skorzystać z kalkulatora przewalutowania i wstępnie oszacować potencjalny zysk/stratę w wyniku takiej operacji.

Niezależnie przed podjęciem decyzji o ewentualnym przewalutowaniu kredytu we frankach, warto skonsultować się z kancelarią profesjonalnie zajmującą się sporami z bankami. Może się okazać, że z uwagi na obecną korzystną sytuację kredytobiorców frankowych w sporach sądowych korzystniejszym dla kredytobiorcy frankowego okaże się być złożenie pozwu przeciwko bankowi o unieważnienie umowy frankowej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...