logo kancelaria frejowski chf

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

KANCELARIA FRANKOWA
Bank Handlowy

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego w banku banku handlowym. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA
Bank Handlowy

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego w banku banku handlowym. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Bank Handlowy

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego Bank Handlowy?

Osoby posiadające kredyty frankowe w Bank Handlowy, chcące jednocześnie dochodzić swoich praw w postępowaniu na drodze sądowej, powinny dowiedzieć się, czym skutkuje unieważnienie kredytu frankowego, a czym odfrankowienie kredytu Bank Handlowy, a następnie przekazać swoją umowę do specjalistycznej analizy prawnej, która wykaże szanse na wygraną z bankiem. Dołącz do szczęśliwców, którzy wygrali z bankiem i pożegnali swój kredyt frankowy w Bank Handlowy!

Jak unieważnić kredyt frankowy w Bank Handlowy?

Klauzule abuzywne, które spotkać można w umowach obejmujących kredyty frankowe w Bank Handlowy stanowią niepodważalną podstawę do wytoczenia sprawy przeciwko Bankowi Handlowemu. Wygrana kończąca się anulowaniem umowy frankowej, skutkuje rozliczeniem się z bankiem, a także odzyskaniem wszystkich wpłaconych podczas trwania kredytu rat wraz z kwotami wypłaconymi z tytułu wszelkich prowizji oraz ubezpieczeń. Największą szansę na unieważnienie mają kredyty frankowe w Bank Handlowy, które są denominowane, jednak, aby dowiedzieć się, czy Twój kredyt handlowy w Bank Handlowy może zostać anulowany, przekaż swoją umowę do szczegółowej analizy, którą nasi specjaliści wykonają dla Ciebie bez pobierania jakichkolwiek opłat!

Odfrankowienie kredytu Bank Handlowy

Kredyt frankowy w Bank Handklowy ma również szansę na odfrankowienie kredytu Bank Handlowy. Polega to na odwalutowaniu Twojego kredytu, wskutek czego Twój kredyt zamieni się na kredyt złotówkowy. Oznacza to pozbycie się toksycznego i niepewnego ryzyka kursowego, jakim są obarczone wszelkie kredyty frankowe w Bank Handlowy. Dzięki odfrankowaniu oprocentownie kredytu maleje, a co za tym idzie – raty stają się mniejsze i bardziej przystępne. Przez pozbycie się indeksacji kursem franka szwajcarskiego, raty Twojego odfrankowionego kredytu nie mogą być wyższe niż te, które uiszczałeś na początku kredytowania. Czy to wszystkie korzyści? Oczywiście nie, bowiem odfrankowienie kredytu Bank Handlowy gwarantuje również zwrot wszelkich rat, które zostały przez Ciebie nadpłacone!

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

Bank Handlowy

kredyt frankowy ugoda

Ugody z frankowiczami Bank Handlowy

Wiele banków, które oferują wątpliwie korzystne ugody frankowiczom, chce przede wszystkim pozbawić ich możliwości na odzyskanie pieniędzy, które mogą odzyskać poprzez drogę sądową. Czy ugody z frankowiczami Bank Handlowy są warte uwagi? Tak jak bywa w przypadku innych banków, ugody oferowane przez Bank Handlowy nie należą do najkorzystniejszych. Nasza kancelaria frankowa jednak pragnąc, aby nasi klienci podejmowali decyzje dotyczące ugód świadomie, każdorazowo analizuje przedstawiane przez bank oferty polubownego zakończenia sporu. Oprócz analizy, przygotowujemy również dokładne wyliczenie, które zestawia ewentualne korzyści płynące z wygranej z korzyściami, które mogłyby zostać osiągnięte w przypadku zawarcia ugody.

Pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Bank Handlowy

Niekiedy grupa osób posiadająca kredyty frankowe w Bank Handlowy decyduje się na złożenie pozwu zbiorowego. Czy jest to jednak dobra decyzja? Złożenie pozwu grupowego wiąże się ze spełnieniem szeregu formalnych wymagań. Zgodnie z jednym z nich, pozew zbiorowy winien obejmować nie mniej niż 10 osób posiadających roszczenie takiego samego rodzaju, zaś sprawa wszystkich zainteresowanych musi opierać się na identycznej podstawie faktycznej. Wymóg ten nie jest łatwy do spełnienia, ponieważ kredyty frankowe w Bank Handlowy były udzielane na przestrzeni kilku lat i z tego powodu wzory umów mogą się od siebie różnić w znaczący sposób.

Pozew zbiorowy przeciwko Bank Handlowy – inne trudności

Trudności mogą również zdarzyć się na sali sądowej, ponieważ podczas rozpatrywania pozwu zbiorowego, sędzia nie rozpatruje okoliczności, jakie miały miejsce podczas zawierania umowy o kredyt frankowy w Bank Handlowy, a jak powszechnie wiadomo, takie okoliczności znacząco wpływają na sprawę w przypadku pozwu indywidualnego. Pozew zbiorowy jest niekorzystny również w przypadku, w którym frankowiczowi zależy na szybkim rozpatrzeniu sprawy, ponieważ grupowe dochodzenie roszczeń trwa zdecydowanie dłużej niż ma to miejsce w przypadku dochodzenia swojego roszczenia indywidualnie.

Kancelaria dla frankowiczów Bank Handlowy

Nasza kancelaria frankowa CHF Frejowski jest specjalistą, który zwalcza wszelkie kredyty frankowe w Bank Handlowy. Posiadamy ogromną wiedzę z zakresu prawa bankowego oraz spraw bankowych, dzięki czemu wiemy jak wygrać z bankiem i uzyskać oczekiwany rezultat! Wypełnij formularz kontaktowy, który znajduje się na naszej stronie i już dziś bez żadnych opłat dowiedź się, jakie dokładne kwoty możesz odzyskać od banku!

Odfrankowienie kredytu Bank Handlowy

Kredyt frankowy w Bank Handlowy ma również szansę na odfrankowienie kredytu Bank Handlowy. Polega to na odwalutowaniu Twojego kredytu, wskutek czego Twój kredyt zamieni się na kredyt złotówkowy. Oznacza to pozbycie się toksycznego i niepewnego ryzyka kursowego, jakim są obarczone wszelkie kredyty frankowe w Bank Handlowy. Dzięki odfrankowaniu oprocentowanie kredytu maleje, a co za tym idzie – raty stają się mniejsze i bardziej przystępne. Przez pozbycie się indeksacji kursem franka szwajcarskiego, raty Twojego odfrankowionego kredytu nie mogą być wyższe niż te, które uiszczałeś na początku kredytowania. Czy to wszystkie korzyści? Oczywiście nie, bowiem odfrankowienie kredytu Bank Handlowy gwarantuje również zwrot wszelkich rat, które zostały przez Ciebie nadpłacone! Odfrankowienie podobnie jak unieważnienie kredyt we frankach Bank Handlowy przynosi frankowiczom nieocenione korzyści.

Czy warto podpisac ugode z Bankiem Handlowym?

Wiele banków, które oferują wątpliwie korzystne ugody frankowiczom, chce przede wszystkim pozbawić ich możliwości na odzyskanie pieniędzy, które mogą odzyskać poprzez drogę sądową. Czy ugody z frankowiczami Bank Handlowy są warte uwagi? Tak jak bywa w przypadku innych banków, ugody frankowe Bank Handlowy nie należą do najkorzystniejszych. Nasza kancelaria jednak pragnąc, aby nasi klienci podejmowali decyzje dotyczące ugód świadomie, każdorazowo analizuje przedstawiane przez bank oferty polubownego zakończenia sporu. Oprócz analizy przygotowujemy również dokładne wyliczenie, które zestawia ewentualne korzyści płynące z wygranej z korzyściami, które mogłyby zostać osiągnięte w przypadku zawarcia ugody.

Czy opłaca się iść na ugodę z bankiem?

Jak wielu frankowiczów mogło się spodziewać, ugody frankowe Bank Handlowy nie przynoszą kredytobiorcy zbyt wielu korzyści. Należy pamiętać, iż banki konstruują propozycje ugodowe w taki sposób, aby móc w dalszym ciągu zarabiać na odsetkach. Nie da się ukryć, że najlepszym sposobem jest pozwanie swojego banku i dochodzenie rozwiązania takiego jak odfrankowienie lub unieważnienie kredyt we frankach Bank Handlowy.

Czy pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Bank Handlowy się opłaca?

Niekiedy grupa osób posiadająca kredyty frankowe w Bank Handlowy decyduje się na oszczędność, jaką jest pozew zbiorowy przeciwko Bank Handlowy. Czy jest to jednak dobra decyzja? Złożenie pozwu grupowego wiąże się ze spełnieniem szeregu formalnych wymagań. Zgodnie z jednym z nich, pozew zbiorowy przeciwko Bank Handlowy winien obejmować nie mniej niż 10 osób posiadających roszczenie takiego samego rodzaju, zaś sprawa wszystkich zainteresowanych musi opierać się na identycznej podstawie faktycznej. Wymóg ten nie jest łatwy do spełnienia, ponieważ kredyty frankowe w Bank Handlowy były udzielane na przestrzeni kilku lat i z tego powodu wzory umów mogą się od siebie różnić w znaczący sposób.

Jakie trudności stwarza pozew zbiorowy przeciwko Bank Handlowy?

Trudności mogą również zdarzyć się na sali sądowej, ponieważ podczas rozpatrywania pozwu zbiorowego, sędzia nie rozpatruje okoliczności, jakie miały miejsce podczas zawierania umowy o kredyt frankowy w Bank Handlowy, a jak powszechnie wiadomo, takie okoliczności znacząco wpływają na sprawę w przypadku pozwu indywidualnego. Pozew zbiorowy przeciwko Bank Handlowy jest niekorzystny również w przypadku, w którym frankowiczowi zależy na szybkim rozpatrzeniu sprawy, ponieważ grupowe dochodzenie roszczeń trwa zdecydowanie dłużej, niż ma to miejsce w przypadku dochodzenia swojego roszczenia indywidualnie.

Bank Handlowy kredyt frankowy sąd – Nasza kancelaria dla frankowiczów Bank Handlowy

Nasza kancelaria frankowa CHF Frejowski jest specjalistą, który zwalcza wszelkie kredyty frankowe w Bank Handlowy. Posiadamy ogromną wiedzę z zakresu prawa bankowego oraz spraw bankowych, dzięki czemu wiemy, jak wygrać z bankiem i uzyskać oczekiwany rezultat! Wypełnij formularz kontaktowy, który znajduje się na naszej stronie i już dziś bez żadnych opłat dowiedź się, jakie dokładne kwoty możesz odzyskać od banku!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 16 czerwca 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF