SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kancelaria frankowa PKO BP

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Pomoc w unieważnieniu Twojej umowy kredytu frankowego PKO BP. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.


  Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej konsultacji, i analizy Twojej umowy  kancelaria frejowski chf opinie

  Kredyt frankowy w PKO BP

  Bank PKO BP jest następcą prawnym banku Nordea, który oferował swoim klientom umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat, który mógł być zarówno denominowany, jak i indeksowany, natomiast kredyt frankowy PKO BP oferowany był jedynie w formie kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego. PKO BP jest również bankiem, który w największym stopniu proponował ugody z frankowiczami PKO BP, nawet w trakcie trwania procesu sądowego. Sądy powszechne nie mają żadnych wątpliwości co do tego, że kredyty frankowe Nordea posiadają szereg klauzul abuzywnych, które dają można unieważnić lub na ich podstawie wnieść o odfrankowienie kredytu PKO BP.

  Kredyty frankowe w PKO BP i Nordea – umowy zawierające klauzule niedozwolone

  • Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2005 r.
  • Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2006 r.
  • Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2007 r.
  • Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2008 r.
  • Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2009 r.
  • Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2011 r.
  • Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 r.
  • Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2006 r.
  • Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2007 r.
  • Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2008 r.
  • Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2010 r.
  • PKO BP – Umowa z 2006 r.
  • PKO BP – Umowa pożyczki hipotecznej z 2006 r.

  Kredyty frankowe w PKO BP

  • Kredyt frankowy PKO BP można unieważnić, ponieważ wadliwość mechanizmów umowy opiera się przede wszystkim w określeniu przez bank w sposób dowolny wysokości kwoty kredytu oraz rat kapitałowo-odsetkowych
  • Bank PKO BP nie wskazał w swoich umowach kredytowych jasnych oraz przejrzystych mechanizmów, który pozwoli na wyznaczanie kursu na potrzebę waloryzacji
  • Kredyty frankowe PKO BP dawały również bankowi dodatkowe wynagrodzenie w postaci uzależnienia wypłaconej kwoty od kursu kupna CHF oraz spłacanych rat od kursu sprzedaży

  Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego PKO BP

  Aktualne orzecznictwo w sprawach frankowych pokazuje nam bardzo wyraźnie, iż kredyty frankowe PKO BP oraz kredyty frankowe Nordea są bardzo łatwe do unieważnienia, czy też dokonania odfrankowienia kredytu PKO BP. Chcąc odzyskać pieniądze od banku, należy skontaktować się z kancelarią frankową – Frejowski CHF, która przeanalizuje umowę kredytową w sposób bardzo szczegółowy oraz określi na jej podstawie klauzule abuzywne, które zawarte są w umowie, a które dają podstawę do wygranej sprawy z bankiem. Następnie, we współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem przygotowywany jest pozew przeciwko bankowi w oparciu o zaświadczenia z banku i w następstwie – wytoczone zostaje powództwo. PKO BP masowo przegrywa sprawy w sądach, dlatego też, to jedyne skuteczne wyjście z sytuacji.

  Jak unieważnić kredyt frankowy w PKO BP

  Frankowicze posiadający kredyt frankowy PKO BP z dużą dozą pewności posiadają w swoich umowach niedozwolone klauzule, które spowodowały, iż ich kredyt stał się toksyczny, bowiem nie zostali oni dostatecznie poinformowani przez bank o tym, jak poszczególne zapisy umowne będą wpływały na wysokość ich zobowiązania oraz wzrost poszczególnych rat. Unieważnić można kredyty frankowe PKO BP, które były denominowane, ale także indeksowane, czyli kredyty frankowe Nordea będące niegdyś w ofercie tego banku. Za pośrednictwem złożenia pozwu przeciwko PKO BP frankowicze mogą uzyskać efekt, który uzna ich umowę za taką, która nigdy nie obowiązywała. W rezultacie dojdzie jedynie do rozliczenia się frankowicza z bankiem i kredyt staje się przeszłością. Jeśli posiadasz kredyt denominowany lub indeksowany w banku PKO BP lub Nordea skontaktuj się z nami!

  Odfrankowienie kredytu PKO BP

  Jeśli podpisałeś umowę kredytu frankowego PKO BP lub Nordea możesz walczyć przed sądem o odfrankowienie kredytu frankowego PKO BP, co oznacza, że możesz wnieść swoje żądanie od banku o zwrot każdej nienależnie pobranej od Ciebie raty kredytu frankowego. Poza zwrotem nadpłaconych rat, Twój kredyt zostaje przekształcony w kredyt złotówkowy o stałej stopie procentowej, przez co wiesz dokładnie, jakie raty będziesz uiszczać i oddasz do banku faktycznie to, co od niego pożyczyłeś.

  Ugody z frankowiczami PKO BP

  Bank PKO BP jest bankiem, który najczęściej proponuje ugody z frankowiczami PKO BP, bowiem ilość przegranych oraz założonych spraw przeciwko temu bankowi jest bardzo duża, w związku z tym najłatwiejszym rozwiązaniem dla banku jest zaproponowanie ugody. Natomiast z naszego doświadczenia wiemy, iż nawet 80 proc. bardziej opłacalne jest unieważnienie umowy lub odfrankowienie kredytu PKO BP, ponieważ widoczna jest realna korzyść, a nie jedynie zniwelowanie problemu.

  Pozew zbiorowy przeciwko PKO BP

  Jeszcze kiedyś, gdy pozwy indywidualne nie zyskiwały takiego rozgłosu, a orzecznictwo nie dawało takiej możliwości – składano pozwy zbiorowe, aby walczyć z bankiem o sprawiedliwość. Banki jednak nie obawiały się pozwów zbiorowych, bowiem sędziowie w większości oddalają powództwa przeciwko PKO BP w takim kształcie i zdecydowanie więcej orzeczeń pozytywnych zapada, gdy kredyty frankowe PKO BP są podważane w sądzie. Zdecydowanie rekomendujemy samodzielne złożenie pozwu, ponieważ tutaj sędzia ma możliwość przyjrzeć się sprawie szczegółowo.

  Kancelaria dla frankowiczów PKO BP

  Nasza kancelaria frankowa, umowy, których dotyczyły kredyty frankowe PKO BP, czy temat jakim jest kredyt frankowy Nordea – zna na pamięć, a klauzule abuzywne w nich zawarte są przez nas stale podważane w sądach. Prawo bankowe jest naszą główną specjalizacją, tak samo zresztą, jak unieważnienie umów kredytowych. Jeśli posiadasz kredyt frankowy PKO BP skontaktuj się z nami! Podpowiemy Ci, co można zrobić, aby wygrać z bankiem!

  Ugody z frankowiczami PKO BP – Jakie warunki ugody PKO BP?

  Ugody frankowe PKO BP oferuje ugody zgodne z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak fakt ten nie jest równoznaczny z tym, że oferowane ugody frankowe PKO BP są dla frankowiczów korzystne. Zaznaczyć należy bowiem, że w przypadku ugody z PKO BP stawka oprocentowania zmienia się na niekorzystny WIBOR, który ma zastosowanie przy kredytach złotówkowych.

  PKO BP kredyt frankowy sąd – Co z kredytami Frankowymi 2022?

  We wrześniu 2022 roku został ogłoszony nowy wyrok TSUE, zgodnie z którym:

  • Termin przedawnienia roszczeń frankowych kredytobiorców zaczyna biec dopiero w momencie, w którym ten dowiedział się o tym, że jego umowa zawiera klauzule abuzywne
  • Banki utraciły możliwość zastępowania klauzul indeksacyjnych kursem NBP
  • Z umów kredytowych należy usuwać całość niedozwolonych zapisów, nie zaś jedynie ich fragmenty.

  PKO BP – aktualizacja 2024

  PKO BP udzielał wielu kredytów we franku szwajcarskim. Widoczne to również przez liczbę przegranych spraw sądowych (PKO BP jest liderem). Warto jednak zauważyć, że PKO BP wiedzie w zakresie zawierania ugód z kredytobiorcami. W roku 2024 bank ten prawdopodobnie podejmie jeszcze większe działania zmierzające do podpisania kolejnych ugód.

  PRZYKŁADOWE WYROKI

  WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

  Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.

  Pani Aleksandra

  Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

  Pan Józef

  To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

  Pan Stanisław

  NASI EKSPERCI

  Sebastian Frejowski

  Doktor nauk prawnych

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

  Kalkulator frankowy

  Darmowy kalkulator umowy frankowej

  Sprawdź ile możesz odzyskać!

  Kancelaria Frejowski

  MODEL WSPÓŁPRACY

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  1.

  ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  2.

  NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

  Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

  3.

  NEGOCJACJE Z BANKIEM

  Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

  4.

  DROGA SĄDOWA

  Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

  BLOG EKSPERCKI

  Sprawdź wiedzę naszych ekspertów na temat prawa bankowego, oraz prowadzenia spraw frankowych.