SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej?

Data ostatniej aktualizacji:

Ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej?

Na rynku usług prawnych coraz więcej kancelarii oferuje usługi z zakresu prowadzenia spraw frankowych. Odpowiedź na pytanie ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej jest zależna od paru składowych.

Ile kosztuje sprawa frankowa?

Na rynku usług prawnych coraz więcej kancelarii oferuje usługi z zakresu prowadzenia spraw frankowych. Odpowiedź na pytanie ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej jest zależna od paru składowych. Na rynku funkcjonują również różne modele współpracy z kancelarią w sprawie frankowej.

Chcąc w pełni odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje prowadzenie sprawy frankowej, warto zgłosić się do wybranej kancelarii z prośbą o wstępną analizę sprawy i przedstawienie oferty współpracy.

Zobacz również: kalkulator umowy frankowej

Ile biorą kancelarie frankowe w 2023 r.? Cennik

Jak zostało już wyżej wskazane nie istnieje jeden uniwersalny cennik kancelarii frankowych. Uśredniając koszt prowadzenia sprawy frankowej wskazać można, że wygląda on następująco:

  • Ryczałt za przyjęcie sprawy od ok. 5 000,00 – 6 000,00 zł za I instancję, w górę;
  • Stawiennictwo na rozprawie ok. 500,00 zł – 600,00 zł;
  • Success feeok. 5-10% uzyskanej dla frankowicza kwoty.

Ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej?

Na koszt sprawy o unieważnienie kredytu frankowego składa się z reguły kilka elementów. Pierwszym kosztem w sprawie frankowej, jaki z reguły musi ponieść kredytobiorca, jest ryczałtowe wynagrodzenie za przyjęcie sprawy. Do kosztów prawnika w sprawie frankowej zaliczyć można również wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawach.

W postępowaniach dotyczących pozwów frankowych, z reguły wyznaczonych jest nie mniej niż kilka rozpraw. Kancelarie dostają także najczęściej koszty zastępstwa procesowego zasądzane od banku.

Dodatkowo na koszt prowadzenia sprawy frankowej może składać się również tzw. wynagrodzenie success fee. Wynagrodzenie success fee w sprawie frankowej to tzw. premia od sukcesu. Należy przez to rozumieć wynagrodzenie określone jako procent od uzyskanej dla kredytobiorcy w postępowania frankowym kwoty, które to wynagrodzenie przypada kancelarii frankowej. W sprawach frankowych success fee jest popularnym składnikiem wynagrodzenia kancelarii.

Opłata na biegłego

W sprawach frankowych często przeprowadzany jest dowód z opinii biegłego, który wylicza rzeczywistą wartość spłaconego kredytu i przysługującego kredytobiorcy roszczenia.

Wysokość zaliczki na poczet opinii biegłego jest zróżnicowana i z reguły waha się w przedziale między kilkaset, a 1 000,00 – 3 000,00 zł.

Pocieszający może być fakt, że w przypadku wygrania sprawy frankowej, bank zwraca kredytobiorcy wszystkie koszty procesu, co w istotny sposób obniża ostateczny koszt pozwu w sprawie frankowej.

Opłata od pozwu w sprawie frankowej

Przed wniesieniem pozwu w sprawie frankowej kredytobiorca musi uiścić na rachunek bankowy sądu, do którego kierowana jest sprawa, stosowną opłatę od pozwu. Na szczęście dla frankowiczów opłata od pozwu w sprawie frankowej nie jest znaczna.

Zgodnie z art. 13a Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilny – w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.

Opłata od apelacji

Również koszt ewentualnej opłaty od apelacji nie jest znaczny. Frankowicz na ten cel wydatkować musi 1 000,00 zł. Co istotne, wniesienie apelacji musi być poprzedzone wniesieniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia, który wiąże się z opłatą 100,00 zł. Opłata od wniosku o uzasadnienie pomniejszą opłatę od apelacji.

Modele wynagrodzenia dla kancelarii frankowej

Zgłaszając się do kancelarii frankowej warto zorientować się jakie są możliwości uregulowania kwestii wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. Często kancelarie proponują kilka modeli wynagrodzenia. Prawnicy kancelarii niejednokrotnie zgadzają się także dopasować do preferowanego przez klienta sposobu wynagrodzenia. Do podstawowych modeli wynagrodzenia należą:

  • Jednorazowo uiszczana opłata za prowadzenie sprawy przed sądem I instancji, następnie na wypadek apelacji jednorazowo uiszczana opłata za prowadzenie sprawy w postępowaniu II instancyjnym;
  • Jednorazowa opłata uiszczana w kilku ratach;
  • Ryczałtowe abonamenty w stałej wysokości płacone w cyklicznych odstępach czasu np. raz na pół roku;
  • Niewielka opłata za przyjęcie sprawy i wyższe niż w przypadku pozostałych modeli success fee;

Niezależnie od powyższego, z reguły do modeli wynagrodzeń dolicza się wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawach, zasądzone koszty zastępstwa procesowego oraz ustalone w umowie success fee.

Ile kosztuje sprawa o unieważnienie kredytu?

Poza wynagrodzeniem pełnomocnika kredytobiorca musi ponieść również pewne opłaty w związku z wszczęciem postępowania sądowego. Ile więc kosztuje sprawa o unieważnienie kredytu (czy jego tzw. odfrankowienie)?

Do kosztów sprawy o unieważnienie kredytu można zaliczyć przede wszystkim:

  • ok. 100,00 – 300,00 zł – koszt zaświadczenia z banku o wysokości dokonanych spłat przez cały okres trwania umowy – dokument ten może wydać jedynie bank, a na jego podstawie wyliczyć można wartość potencjalnego roszczenia z tytułu unieważnienia umowy kredytu frankowego;
  • 1 000,00 zł – stała opłata od pozwu;
  • koszty zaliczki na opinię biegłego w sprawie – zróżnicowane, z reguły do maksymalnie kilku tysięcy złotych.

Powyższe wydatki są niezbędnymi kosztami sprawy o unieważnienie kredytu frankowego przed sądem. W wypadku wygrania sprawy przez kredytobiorcę sąd powinien zasądzić od banku na jego rzecz koszty poniesione z tytułu opłaty od pozwu i ewentualnych zaliczek na biegłego.

Co oznacza unieważnienie umowy frankowej?

Wyżej opisane zostało ile kosztuje sprawa o unieważnienie kredytu. Na czym jednak polega unieważnienie umowy frankowej? Unieważnienie umowy frankowej to najdalej idące roszczenie. W dużym uproszczeniu polega ono na wykazaniu, że w podpisanej umowie kredytowej znajdują się tzw. klauzule niedozwolone, a ich usunięcie z umowy powodować będzie jej nieważność. W takim wypadku sąd orzeka o unieważnieniu umowy frankowej, w efekcie czego umowa traktowana jest jak nigdy niezawarta.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...