Ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Na rynku usług prawnych coraz więcej kancelarii oferuje usługi z zakresu prowadzenia spraw frankowych. Odpowiedź na pytanie ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej jest zależna od paru składowych.

Zobacz również: kalkulator umowy frankowej

Na koszt sprawy o unieważnienie kredytu frankowego składa się z reguły kilka elementów. Pierwszym kosztem w sprawie frankowej, jaki z reguły musi ponieść kredytobiorca, jest ryczałtowe wynagrodzenie za przyjęcie sprawy. Do kosztów prawnika w sprawie frankowej zaliczyć można również wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawach. W postępowaniach dotyczących pozwów frankowych, z reguły wyznaczonych jest nie mniej niż kilka rozpraw.

Dodatkowo na koszt prowadzenia sprawy frankowej może składać się również tzw. wynagrodzenie success fee. Wynagrodzenie success fee w sprawie frankowej to tzw. premia od sukcesu. Należy przez to rozumieć wynagrodzenie określone jako procent od uzyskanej dla kredytobiorcy w postępowania frankowym kwoty, które to wynagrodzenie przypada kancelarii frankowej. W sprawach frankowych success fee jest popularnym składnikiem wynagrodzenia kancelarii.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wyżej opisane składniki wynagrodzenia należą do najczęściej występujących składowych kosztu prowadzenia sprawy frankowej, co nie znaczy, że między poszczególnymi kancelariami nie ma w tym zakresie różnic. Stąd chcąc w pełni odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje prowadzenie sprawy frankowej, warto zgłosić się do wybranej kancelarii z prośbą o wstępną analizę sprawy i przedstawienie oferty współpracy.

Ile kosztuje sprawa o unieważnienie kredytu?

Poza wynagrodzeniem pełnomocnika, kredytobiorca musi ponieść również pewne opłaty w związku z wszczęciem postępowania sądowego. Ile więc kosztuje sprawa o unieważnienie kredytu (czy jego tzw. odfrankowienie)?

Do kosztów sprawy o unieważnienie kredytu można zaliczyć przede wszystkim:

·       ok. 100,00 – 300,00 zł – koszt zaświadczenia z banku o wysokości dokonanych spłat przez cały okres trwania umowy – dokument ten może wydać jedynie bank, a na jego podstawie wyliczyć można wartość potencjalnego roszczenia z tytułu unieważnienia umowy kredytu frankowego;

·       1 000,00 zł – stała opłata od pozwu;

·       koszty zaliczki na opinię biegłego w sprawie – zróżnicowane, z reguły do maksymalnie kilku tysięcy złotych.

Powyższe wydatki są niezbędnymi kosztami sprawy o unieważnienie kredytu frankowego przed sądem. W wypadku wygrania sprawy przez kredytobiorcę, sąd powinien zasądzić od banku na jego rzecz koszty poniesione z tytułu opłaty od pozwu i ewentualnych zaliczek na biegłego.

Co oznacza unieważnienie umowy frankowej?

Wyżej opisane zostało ile kosztuje sprawa o unieważnienie kredytu. Na czym jednak polega unieważnienie umowy frankowej? Unieważnienie umowy frankowej to najdalej idące roszczenie. W dużym uproszczeniu polega ono na wykazaniu, że w podpisanej umowie kredytowej znajdują się tzw. klauzule niedozwolone, a ich usunięcie z umowy powodować będzie jej nieważność. W takim wypadku sąd orzeka o unieważnieniu umowy frankowej, w efekcie czego umowa traktowana jest jak nigdy nie zawarta.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 1 lutego 2023
Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF