SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile spraw wygrali frankowicze?

Ile spraw wygrali frankowicze?

W ostatnich latach na popularności zyskują pozwy wytaczane przez kredytobiorców frankowych bankom. Ostrożne szacunki mówią, że tylko w ostatnich kilku latach do sądów wpłynęło kilkaset tysięcy (niektóre źródła podają, że nawet milion) spraw frankowych. Ile spośród tych spraw wygrali frankowicze?

Według dostępnych danych częściowym lub całkowitym uwzględnieniem powództwa kończy się obecnie ok. 90-95% spraw. Statystycznie w sprawach frankowych zdecydowana większość wyroków uwzględniających powództwo kredytobiorców dotyczyła unieważnienia umowy kredytowej.

Statystyki wskazują, że do najchętniej pozywanych przez kredytobiorców banków należą PKO BP S.A. oraz Mbank S.A. Kredytobiorcy wytoczyli do końca 2022 r. około 17 000 pozwów przeciwko PKO BP S.A. i Mbank S.A.

Co dalej po wygranej sprawie frankowej?

Wiele osób zastanawia się co powinno zrobić dalej po wygranej sprawie frankowej. Konsekwencją uprawomocnienia się wyroku unieważniającego umowę kredytu będzie konieczność zwrotu przez strony umowy wzajemnych świadczeń. Bank może żądać zwrotu całego wypłaconego kapitału, kredytobiorca zwrotu wszystkich zapłaconych rat, odsetek, prowizji i innych analogicznych kosztów powstałych w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego.

Taka forma rozliczenia kredytu frankowego jest bardzo korzystna dla kredytobiorcy. Po pierwsze kredytobiorca musi zwrócić bankowi jedynie kwotę kapitału tzn. tylko tych środków, które bank faktycznie mu wypłacił. Kredytobiorca nie jest więc zobowiązany do zapłaty choćby części odsetek, opłat manipulacyjnych i innych powstałych w związku z wypłatą kredytu. W wyroku unieważniającym umowę kredytu frankowego sąd nie zobowiązuje kredytobiorcy do rozliczenie umowy z bankiem po jej unieważnieniu. Oznacza to, że bank sam musi wyjść z inicjatywą żądania rozliczenia umowy kredytu frankowego. Może zrobić to poprzez przedsądowe wezwanie do zapłaty lub też kierując sprawę do sądu.

Czy ugoda z bankiem się opłaca?

Poza dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej, kredytobiorcy frankowi mogą skorzystać z alternatywnej ścieżki – polubownego rozwiązania sporu na skutek podpisania ugody z bankiem. W zakresie zawierania ugód frankowych prawdziwym pionierem jest bank POK BP S.A. Z dostępnych danych wynika, że do jesień 2022 r. PKO BP zawarł ponad 17 000 ugód z kredytobiorcami.

Czy ugoda z PKO się opłaca? Ugody z PKO BP, zakładają przewalutowanie kredytu na polskie złote, tak jakby kredyt od początku wyrażony był w złotówkach. Skorzystanie z takiej propozycji ugodowej ma swoje zalety. Z pewnością jest tańsze, nie generuje po stronie kredytobiorcy istotnych kosztów. Kolejną zaletą jest oszczędność czasu, proces zawierania ugody trwa znacznie krócej niż, z reguły kilkuletnie postępowanie sądowe.

Ugoda z PKO BP, czy innym bankiem ma jednak również istotne wady. Przede wszystkim przewalutowanie kredytu w dalszym ciągu obliguję kredytobiorcę do spłaty jego rat i utrzymuje w mocy stosunek umowny pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem. W najkorzystniejszej opcji dochodzenia roszczeń przed sądem możliwym jest natomiast unieważnienie całej umowy kredytu frankowego. W takim wypadku kredytobiorcę nie wiąże już jakakolwiek umowa z bankiem.

Sprawdź również: kalkulator frankowicza

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...