SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

UNIEWAŻNIMY TWÓJ KREDYT CHF

Renomowani eksperci od prawa bankowego - Twoje wsparcie w unieważnieniu umowy kredytowej CHF

Kontakt z nami

Wypowiadamy się dla:

KANCELARIA FRANKOWA

Renomowani eksperci od prawa bankowego

Porada Prawna
Oferujemy bezpłatną poradę prawną oraz szczegółową analizę umów kredytowych waloryzowanych do waluty obcej (CHF, EUR, USD), zapewniając pełne zrozumienie ich zapisów.
Reprezentacja Sądowa
Zajmujemy się zabezpieczaniem roszczeń oraz profesjonalną reprezentacją naszych klientów przed sądem, gwarantując skuteczne działania na każdym etapie procesu.
Doświadczenie i Kompetencje
Nasz zespół to grupa doświadczonych profesjonalistów z 12-letnim doświadczeniem w prawie bankowym, którzy wiedzą, jak skutecznie bronić interesów naszych klientów.

NASZE PODEJŚCIE

O CO WNIOSKUJEMY W POZWACH FRANKOWYCH?

W naszej praktyce prawniczej, skupiamy się na trzech kluczowych obszarach, które mają na celu ochronę i realizację praw naszych klientów. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o tym, jakie kroki podejmujemy, aby zapewnić Ci sprawiedliwość. Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dziś i zacznij bronić swoich praw!

Unieważnienie umowy frankowej

Polega na podważeniu umowy kredytowej w związku z zastosowaniem przez bank klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Efektem czego jest stwierdzenie, że w praktyce umowa nie istnieje i nie wywołuje żadnych

Unieważnienie klauzul abuzywnych (odfrankowanie)

Polega na usunięciu z umowy zawartej z bankiem klauzul niedozwolonych, rażąco naruszających interesy konsumenta oraz zastąpienie ich klauzulami zgodnymi z prawem. Efektem takich działań jest powstanie zupełnie nowej umowy kredytowej, przez co kredyt staje się w praktyce złotówkowy, a kredytobiorca przestaje być uzależniony od wysokości kursu franka szwajcarskiego.

Zwrot kosztów sądowych

W przypadku wydania korzystnego wyroku dla kredytobiorcy koszty postępowania sądowego zostaną zasądzone na poczet banku. W praktyce oznacza to, że koszty procesu powinny zostać zwrócone klientowi.

MODEL WSPÓŁPRACY

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

1.

Analiza umowy kredytowej

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

2.

Nawiązanie współpracy

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

3.

Negocjacje z bankiem

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

4.

Droga sądowa

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

CO WARTO WIEDZIEĆ O POZWACH FRANKOWYCH?​

Seria najważniejszych i najczęściej zadawanych pytań przez naszych klientów

Co z przedawnieniem?

Ugody frankowe czy są opłacalne?

Co oznacza zabezpieczenie roszczeń?

Jaka jest główna podstawa prawna do wniesienia pozwu frankowego?

KREDYT FRANKOWY WSPÓŁPRACA Z KANCELARIĄ SZACOWANE KORZYŚCI PRZY WYGRANEJ

(przykładowy kredyt 300 000 zł udzielony przez Mbank z 07.01.2008 r.)

W PRZYPADKU UNIEWAŻNIENIA CAŁEJ UMOWY – efektem jest stwierdzenie, że w praktyce, umowa nie istnieje i nie wywołuje skutków prawnych. Strony takiej unieważnionej umowy, a więc Bank oraz Konsument, są wzajemnie zobowiązane do zwrotu tego, co w ramach umowy wzajemnie sobie świadczyły tj. Bank zwraca wszystkie spłaty jakie przyjął od Klienta – Konsumenta, zaś Klient Konsument zwraca na rzecz Banku wyłącznie kapitał, jaki został na jego rzecz wypłacony.

Saldo wzajemnych roszczeń ulega stosownemu potrąceniu ze zwrotem nadpłaconych rat na rzecz Klienta – konsumenta, wliczając
w to również pobrane przez bank prowizje, składki z tytułu ubezpieczenia oraz wszelkie inne pobrane opłaty.

Spadek salda kredytu o: około 379 038 ZŁ (pozostałe saldo kredytu do spłaty: 0 PLN)
Zwrot z banku nadpłaconych rat: około 24 699 ZŁ

SZACOWANA ŁĄCZNA KORZYŚĆ W PRZYPADKU WYGRANEJ: OKOŁO 403 738 ZŁ
DODATKOWE KORZYŚCI W POSTACI ODSETEK USTAWOWYCH: OKOŁO 66 213 ZŁ

Unieważnienie umowy - kancelaria frankowa

W PRZYPADKU UNIEWAŻNIENIA SAMYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH – efektem jest powstanie zupełnie nowej umowy kredytowej, przez co kredyt staje się w praktyce kredytem złotówkowym oraz oprocentowany zmienna stawką SARON, dzięki czemu Kredytobiorca przestaje być uzależniony od wysokości kursu franka szwajcarskiego i spłaca kredyt w oparciu o korzystne oprocentowanie.

Spadek salda kredytu o: około 201 700 ZŁ (do spłaty pozostanie jeszcze 177 338 ZŁ)
Zwrot z banku nadpłaconych rat: około 133 483 ZŁ
Spadek wysokości rat kredytu w przyszłości: około 54 %

SZACOWANA ŁĄCZNA KORZYŚĆ W PRZYPADKU WYGRANEJ: OKOŁO 335 183 ZŁ
DODATKOWE KORZYŚCI W POSTACI ODSETEK USTAWOWYCH: OKOŁO 54 970 ZŁ

Unieważnienie klauzul abulzywnych

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.

Pani Aleksandra

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Józef

To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Pan Stanisław

PRZYKŁADOWE WYROKI

STATYSTYKI W SPRAWACH FRANKOWYCH

BLOG EKSPERCKI

Sprawdź wiedzę naszych ekspertów na temat prawa bankowego, oraz prowadzenia spraw frankowych.