logo kancelaria frejowski chf

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

KANCELARIA FRANKOWA
Deutsche

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego w Deutsche banku. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA
Deutsche

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego w Deutsche banku. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Deutsche

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego Deutsche?

Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche. Innym rozwiązaniem, na jakie można liczyć są ugody z frankowiczami Deutsche. Czy każde z wymienionych tu rozwiązań jest tak samo korzystne dla frankowych kredytobiorców? Czy pozew zbiorowy przyniesie oczekiwane rozwiązanie, czy jednak niezbędne jest wynajęcie adwokata?

Jak unieważnić kredyt frankowy w Deutsche

Jednym z rozstrzygnięć w sprawie frankowej, jakiego spodziewać się mogą osoby posiadające kredyty frankowe w Deutsche Banku, jest unieważnienie kredytu frankowego. W wyniku unieważnienia kredyt przestaje istnieć, zaś umowa traktowana jest tak, jakby nigdy jej zawarcie nie miało miejsca. Czego mogą spodziewać się frankowicze, których kredyty frankowe w Deutsche Banku zostały unieważnione? Z pewnością następstwem takiego rozstrzygnięcia jest wzajemne rozliczenie się z bankiem, które polega na zwrocie kredytobiorcy przez bank wszelkich wpłaconych na poczet kredytu rat oraz na zwróceniu do banku przez frankowicza kwoty wypłaconego kredytu, które można również rozłożyć na raty. Jest to o tyle korzystne, iż frankowicz zwraca do banku jedynie kapitał, który realnie otrzymał do banku i który nie obejmuje ani odsetek, ani prowizji. Sprawdź, ile możesz zyskać na unieważnieniu swojej umowy kredytowej i już teraz przekaż nam swoją umowę do szczegółowej analizy!

Odfrankowienie kredytu Deutsche

Kredyt frankowy w Deutsche może ulec procesowi, który określany jest jako odfrankowienie kredytu Deutsche. Takie rozstrzygnięcie wiąże się z usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy, a więc przewalutowaniem kredytu frankowego na kredyt złotówkowy. W wyniku odfrankowienia kredytu bank w pierwszej kolejności zobligowany jest do zwrócenia frankowiczowi nadpłaty, która powstała wskutek spłacania przez frankowicza zawyżonych rat. Odfrankowienie kredytu Deutsche nie skutkuje anulowaniem umowy, co oznacza, że umowa kredytu w dalszym ciągu jest wykonywana, aż do momentu spłaty zobowiązania, jednakże raty kredytu, które pozostają do spłaty, ulegają znacznemu obniżeniu i nie mogą być wyższe niż te, które obowiązywały na samym początku umowy obejmującej kredyt frankowy Deutsche.

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

Deutsche

kredyt frankowy ugoda

Ugody z frankowiczami Deutsche

Ugody, na jakie mogą liczyć frankowicze posiadający kredyty frankowe w Deutsche Banku, nie mają zbyt wiele wspólnego z warunkami, jakie proponowała Komisja Nadzoru Finansowego. Co więcej ugody z frankowiczami Deutsche nie mają powszechnego charakteru, a ich szczegóły zostały objęte tajemnicą. Dzięki informacjom, które wyciekły do sieci, dowiadujemy się, że ugoda polega na niewielkiej obniżce aktualnego zobowiązania i uniemożliwia odzyskanie nadpłaconych rat. Za możliwość wspomnianej wyżej niewielkiej obniżki salda, Deutsche Bank oczekuje zrzeczenia się wszelkich praw oraz roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytu we franku szwajcarskim, co zamyka frankowiczom możliwość dochodzenia swoich roszczeń w przyszłości. Zważywszy na te skrajnie niekorzystne ugody z frankowiczami Deutsche, można bez wątpienia uznać, że największe korzyści mogą uzyskać frankowicze, którzy zdecydują się walczyć o wyrok, który unieważni ich kredyt frankowy w Deutsche.

Pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Deutsche

Pozew grupowy z pewnością kojarzy się z niższymi kosztami czy to w przypadku opłaty sądowej, czy w przypadku kosztów pełnomocnika, który reprezentowałby całą grupę. Jednak taka oszczędność może nie przynieść oczekiwanych korzyści. Pozew zbiorowy nie pozwala na ubieganie się o zwrot nadpłaconych rat kredytu, czego dochodzić można w przypadku pozwu indywidualnego. Frankowiczom, którym zależy na czasie z pewnością nie spodoba się również fakt, iż pozwy grupowe są rozpatrywane dwu lub trzykrotnie dłużej niż pozwy indywidualne. Biorąc pod uwagę powyższe, zdecydowanie korzystniejszym sposobem na walkę z bankiem jest dobór odpowiedniego adwokata lub radcy prawnego i wytoczenie indywidualnego powództwa.

Kancelaria dla frankowiczów Deutsche

Nasza kancelaria frankowa doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czego oczekiwać mogą frankowicze posiadający toksyczny kredyt frankowy w Deutsche. Dlatego też przed podjęciem decyzji o współpracy z naszym zespołem, oferujemy bezpłatną i niezobowiązującą analizę dokumentacji kredytowej, dzięki której poznasz realne szanse na wygraną oraz dokładne kwoty, jakich możesz dochodzić w starciu z bankiem. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego i rozpocznij walkę o życie bez kredytu!

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego Deutsche?

Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku, jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie rozwiązania takiego jak unieważnienie kredyt we frankach Deutsche Bank lub takiego, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche. Innym rozwiązaniem, na jakie można liczyć, są ugody z frankowiczami Deutsche. Czy każde z wymienionych tu rozwiązań jest tak samo korzystne dla frankowych kredytobiorców? Czy pozew zbiorowy przyniesie oczekiwane rozwiązanie, czy jednak niezbędne jest wynajęcie adwokata? Czy aby na pewno warto decydować się na ugody frankowe Deutsche Bank?

Kredyty frankowe w Deutshe – umowy zawierające klauzule niedozwolone

  • Umowa z 2006 roku
  • Umowa z 2007 roku
  • Umowa z 2008 roku
  • Umowa z 2009 roku


Jak unieważnić kredyt frankowy w Deutsche?

Jednym z rozstrzygnięć w sprawie frankowej, jakiego spodziewać się mogą osoby posiadające kredyty frankowe w Deutsche Banku, jest unieważnienie umowy kredytu we franku szwajcarskim. W wyniku unieważnienia kredyt przestaje istnieć, zaś umowa traktowana jest tak, jakby nigdy jej zawarcie nie miało miejsca. Czego mogą spodziewać się frankowicze przeciwko Deutsche Bank, których kredyty frankowe w Deutsche Banku zostały unieważnione? Z pewnością następstwem takiego rozstrzygnięcia jest wzajemne rozliczenie się z bankiem, które polega na zwrocie kredytobiorcy przez bank wszelkich wpłaconych na poczet kredytu rat oraz na zwróceniu do banku przez frankowicza kwoty wypłaconego kredytu, które można również rozłożyć na raty. Jest to o tyle korzystne, iż frankowicz zwraca do banku jedynie kapitał, który realnie otrzymał do banku i który nie obejmuje ani odsetek, ani prowizji. Sprawdź, jakie korzyści może przynieść Ci unieważnienie kredyt we frankach Deutsche Bank i już teraz przekaż nam swoją umowę do szczegółowej analizy!

Odfrankowienie kredytu Deutsche a unieważnienie kredyt we frankach Deutsche Bank – Czym jest odfrankowienie kredytu?

Kredyt frankowy w Deutsche może ulec procesowi, który określany jest jako odfrankowienie kredytu Deutsche. Takie rozstrzygnięcie wiąże się z usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy, a więc przewalutowaniem kredytu frankowego na kredyt złotówkowy. W wyniku odfrankowienia kredytu bank w pierwszej kolejności zobligowany jest do zwrócenia frankowiczowi nadpłaty, która powstała wskutek spłacania przez frankowicza zawyżonych rat. Odfrankowienie kredytu Deutsche nie skutkuje anulowaniem umowy, co oznacza, że umowa kredytu w dalszym ciągu jest wykonywana, aż do momentu spłaty zobowiązania, jednakże raty kredytu, które pozostają do spłaty, ulegają znacznemu obniżeniu i nie mogą być wyższe niż te, które obowiązywały na samym początku umowy obejmującej kredyt frankowy Deutsche. Warto jednak zaznaczyć, że poddając odfrankowieniu Deutsche Bank kredyt frankowy sąd sprawia, że umowa frankowa nie jest obarczona już ryzykiem kursowym.

Czy Deutsche Bank idzie na ugody z Frankowiczami?

Ugody frankowe Deutsche Bank, na jakie mogą liczyć frankowicze posiadający kredyty frankowe w Deutsche Banku, nie mają zbyt wiele wspólnego z warunkami, jakie proponowała Komisja Nadzoru Finansowego. Co więcej, ugody z frankowiczami Deutsche nie mają powszechnego charakteru, a ich szczegóły zostały objęte tajemnicą. Dzięki informacjom, które wyciekły do sieci, dowiadujemy się, że frankowe Deutsche Bank polegają na niewielkiej obniżce aktualnego zobowiązania i uniemożliwiają odzyskanie nadpłaconych rat. Za możliwość wspomnianej wyżej niewielkiej obniżki salda, Deutsche Bank oczekuje zrzeczenia się wszelkich praw oraz roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytu we franku szwajcarskim, przez co ​​frankowicze przeciwko Deutsche Bank mają zamkniętą możliwość dochodzenia swoich roszczeń w przyszłości. Zważywszy na te skrajnie niekorzystne ugody z frankowiczami Deutsche, można bez wątpienia uznać, że największe korzyści mogą uzyskać frankowicze przeciwko Deutsche Bank, którzy zdecydują się walczyć o wyrok, który unieważni ich kredyt frankowy w Deutsche.

Czy warto złożyć pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Deutsche?

Pozew zbiorowy przeciwko Deutsche Bank z pewnością kojarzy się z niższymi kosztami czy to w przypadku opłaty sądowej, czy w przypadku kosztów pełnomocnika, który reprezentowałby całą grupę. Jednak taka oszczędność może nie przynieść oczekiwanych korzyści. Pozew zbiorowy przeciwko Deutsche Bank nie pozwala na ubieganie się o zwrot nadpłaconych rat kredytu, czego dochodzić można w przypadku pozwu indywidualnego. Frankowicze przeciwko Deutsche Bank, którzy chcą zyskać na czasie, z pewnością nie będą zadowoleni z faktu, iż pozew zbiorowy przeciwko Deutsche Bank jest zwykle rozpatrywany dwu lub trzykrotnie dłużej niż ma to miejsce w przypadku pozwu indywidualnego. Biorąc pod uwagę powyższe, zdecydowanie korzystniejszym sposobem na walkę z bankiem jest dobór odpowiedniego adwokata lub radcy prawnego i wytoczenie indywidualnego powództwa. Frankowiczów do podjęcia indywidualnej walki z bankiem powinien zachęcić fakt, iż dla posiadaczy zobowiązania, jakim jest Deutsche Bank kredyt frankowy sąd wydaje orzeczenia na korzyść frankowiczów.

Czy Santander to Deutsche Bank?

Dnia 10 listopada 2018 roku klienci Deutsche Bank stali się automatycznie klientami Santander Bank Polska. Przeniesienie to dotyczyło jedynie klientów Deutsche, którzy mieli klienty hipoteczne udzielone w polskim złotym. Oznacza to, że frankowicze Deutsche Banku nie zostali przeniesieni do Santander Bank Polska.

Deutsche Bank kredyt frankowy sąd – Kancelaria dla frankowiczów Deutsche

Nasza kancelaria doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czego oczekiwać mogą frankowicze posiadający toksyczny kredyt frankowy w Deutsche. Dlatego też przed podjęciem decyzji o współpracy z naszym zespołem, frankowicze przeciwko Deutsche Bank mogą liczyć na bezpłatną i niezobowiązującą analizę dokumentacji kredytowej, dzięki której poznają realne szanse na wygraną oraz dokładne kwoty, jakich mogą dochodzić w starciu z bankiem. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego i rozpocznij walkę o życie bez kredytu!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 16 czerwca 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF