logo kancelaria frejowski chf

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

KANCELARIA FRANKOWA
Millenium

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego Millenium Bank. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA
Millenium

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego Millenium Bank. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Millenium

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego Bank Millennium?


Kredyt frankowy w Bank Millennium to problem, z którym boryka się ogrom frankowiczów. Jednak frankowicze, którzy szukają informacji na temat pomocy z uporczywym kredytem mogą być spokojni. Dzięki korzystnemu orzecznictwu w sprawach frankowych, frankowi kredytobiorcy mogą liczyć na odfrankowienie kredytu Bank Millennium lub na unieważnienie kredytu frankowego w całości umowy. Czy takie same rezultaty można osiagnąć w przypadku pozwu zbiorowego? Co jednak jeśli bank wychodzi z propozycją ugody?

Kredyty frankowe w Millennium – umowy zawierające klauzule niedozwolone

 • Bank Millennium – Umowa z 2005 r. MILLEKREDYT DOM
 • Bank Millennium – Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r.
 • Bank Millennium – Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r.
 • Bank Millennium – Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r.
 • Euro Bank – Umowa kredytu hipotecznego z 2008 r.
 • Euro Bank – Umowa kredytu hipotecznego z 2009 r.


Jak unieważnić kredyt frankowy w Bank Millennium?


Frankowicze, którzy posiadają kredyt frankowy w Bank Millennium z dużym prawdopodobieństwem posiadają w swoich umowach klauzule niedozwolone. Takie zapisy są solidną podstawą do wytoczenia powództwa przeciwko bankowi w celu unieważnienia umowy kredytowej. Największe szanse na unieważnienie mają kredyty denominowane. Wskutek unieważnienia umowy, następuje ustanie zobowiązania finansowego, zaś umowa kredytowa przestaje istnieć. Frankowicze, którzy skierowali sprawy obejmujące ich kredyty frankowe w Bank Millennium i którzy wyrokiem sądu osiągnęli rezultat, jakim jest umorzenie kredytu, w pierwszej kolejności powinni rozliczyć się z bankiem, a tym samym odzyskać wszystkie wpłacone raty oraz kwoty uiszczone na poczet wszelkich prowizji czy też należności z tytułu ubezpieczeń.

Odfrankowienie kredytu Bank Millennium


Jeśli Twój kredyt frankowy w Bank Millennium był kredytem indeksowanym, rozwiązaniem Twojej sprawy może być odfrankowienie kredytu Bank Millennium. Jest to nic innego, jak odwalutowanie Twojego kredytu, wskutek którego pozbędziesz się toksycznego ryzyka kursowego, zaś Twój kredyt będzie zwykłym kredytem złotówkowym. Odfrankowane kredyty frankowe w Bank Millennium zyskują stałe i niższe oprocentowanie, dzięki czemu raty też ulegną obniżeniu. Dzięki braku waloryzacji kursem CHF, zwanej również indeksacją, Twoje raty nie mogą być wyższe niż te, które miały miejsce na początku Twojej umowy kredytowej. Warto również zaznaczyć, iż w przypadku takiego przewalutowania kredytu, bank jest zobligowany do zwrotu kredytobiorcy wszystkich dotychczas nadpłaconych rat. Skontaktuj się z nami i sprawdź, ile możesz zyskać dzięki odfrankowieniu swojego kredytu!

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

Millenium

kredyt frankowy ugoda

Ugody z frankowiczami Bank Millennium


Bank Millennium jest jednym z nielicznych banków, które oferują frankowiczom ugody. Brzmi to jak dobra wiadomość, ale czy na pewno? Ugody, które proponuje Bank Millennium mają na celu wyeliminowanie z umowy ryzyka kursowego za pomocą przewalutowania kredytu po obecnym kursie franka. Przewalutowaniu podlega jedynie kwota pozostałego do spłaty kapitału. Jak widać, mnie jest to takie samo przewalutowanie, jakie obejmuje odfrankowienie kredytu Bank Millennium, bowiem w przypadku odfrankowienia przewalutowaniu podlega całość kredytu, a więc również spłacona już część, a dodatkowo przy odfrankowieniu kredyt ulega przewalutowaniu po kursie z dnia podpisania umowy z bankiem. Przewalutowanie kredytu frankowego po kursie wyższym, niż ten, który miał miejsce w dniu zawarcia umowy, jest mniej opłacalne i w dalszym ciągu generować będzie koszty po stronie frankowicza.

Pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Bank Millennium


Wielu frankowiczów, posiadających kredyty frankowe w Bank Millennium, decyduje się na wytoczenie pozwu zbiorowego. Wiąże się to jednak ze spełnieniem wielu wymagań formalnych. Jednym z nich jest wymóg, który stanowi o tym, iż pozew grupowy powinien obejmować minimalnie 10 osób, które posiadają roszczenie tego samego rodzaju, a także, których sprawa opiera się na identycznej podstawie faktycznej. Rodzi to trudności już na samym początku, bowiem frankowicze zaciągali kredyty w różnych bankach i na przestrzeni kilku lat, przez co wzorce umów mogą się diametralnie od siebie różnić. To nie koniec trudności, z jakimi spotkają się frankowicze, którzy zdecydują się na pozew zbiorowy, ponieważ niewiele osób jest świadomych, iż rozpatrując pozew zbiorowy, sąd nie rozpatruje okoliczności, które towarzyszyły konsumentowi podczas podpisywania umowy, a które są bardzo istotnym elementem w przypadku pozwu indywidualnego. Frankowicze, którym zależy na szybszym rozpatrzeniu sprawy, powinni zastanowić się nad pozwem indywidualnym, bowiem dochodzenie roszczeń grupowych trwa znacząco dłużej niż dochodzenie swoich praw indywidualnie.

Kancelaria dla frankowiczów Bank Millennium


Dobry adwokat lub radca prawny to gwarancja wygranej. Nasza kancelaria frankowa CHF Frejowski specjalizuje się w sprawach frankowych i z ogromną skutecznością zwalcza kredyty frankowe w Bank Millennium. Zespół naszych specjalistów przykuwa ogromną wagę, aby ułatwić naszym klientom pozbycie się toksycznego kredytu. Skontaktuj się z nami już dziś i spraw, że kredyt frankowy w Bank Millennium przestanie zatruwać Ci życie!

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego Bank Millennium?

Kredyt frankowy w Bank Millennium to problem, z którym boryka się ogrom frankowiczów. Jednak frankowicze, którzy szukają informacji na temat pomocy z uporczywym kredytem, mogą być spokojni. Dzięki korzystnemu orzecznictwu w sprawach frankowych frankowi kredytobiorcy mogą liczyć na odfrankowienie kredytu Bank Millennium lub na unieważnienie całości umowy. Czy takie same rezultaty można osiągnąć w przypadku pozwu zbiorowego? Co jednak jeśli bank występuje z propozycją ugody?

Czym jest odfrankowienie lub unieważnienie kredyt we frankach Millenium?


Kredyty frankowe w Millennium – umowy zawierające klauzule niedozwolone

 • Bank Millennium – Umowa z 2005 r. MILLEKREDYT DOM
 • Bank Millennium – Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r.
 • Bank Millennium – Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r.
 • Bank Millennium – Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r.
 • Euro Bank – Umowa kredytu hipotecznego z 2008 r.
 • Euro Bank – Umowa kredytu hipotecznego z 2009 r.


Jak unieważnić kredyt frankowy w Bank Millennium?

Frankowicze, którzy posiadają kredyt frankowy w Bank Millennium, z dużym prawdopodobieństwem posiadają w swoich umowach klauzule niedozwolone. Takie zapisy są solidną podstawą do wytoczenia powództwa przeciwko bankowi w celu unieważnienia umowy kredytowej. Największe szanse na unieważnienie mają kredyty denominowane. Wskutek unieważnienia umowy, następuje ustanie zobowiązania finansowego, zaś umowa kredytowa przestaje istnieć. Frankowicze, którzy skierowali sprawy obejmujące ich kredyty frankowe w Bank Millennium i którzy wyrokiem sądu osiągnęli rezultat, jakim jest umorzenie kredytu, w pierwszej kolejności powinni rozliczyć się z bankiem, a tym samym odzyskać wszystkie wpłacone raty oraz kwoty uiszczone na poczet wszelkich prowizji czy też należności z tytułu ubezpieczeń.

Czym jest odfrankowienie kredytu Bank Millennium?

Jeśli Twój kredyt frankowy w Bank Millennium był kredytem indeksowanym, rozwiązaniem Twojej sprawy może być odfrankowienie kredytu Bank Millennium. Jest to nic innego, jak odwalutowanie Twojego kredytu, wskutek którego pozbędziesz się toksycznego ryzyka kursowego, zaś Twój kredyt będzie zwykłym kredytem złotówkowym. Odfrankowane kredyty frankowe w Bank Millennium zyskują stałe i niższe oprocentowanie, dzięki czemu raty też ulegną obniżeniu. Dzięki brakowi waloryzacji kursem CHF zwanej również indeksacją Twoje raty nie mogą być wyższe niż te, które miały miejsce na początku Twojej umowy kredytowej. Warto również zaznaczyć, iż w przypadku takiego przewalutowania kredytu, bank jest zobligowany do zwrotu kredytobiorcy wszystkich dotychczas nadpłaconych rat. Skontaktuj się z nami i sprawdź, ile możesz zyskać dzięki odfrankowieniu swojego kredytu!

Czy warto iść na ugodę z Bankiem Millennium?

Bank Millennium jest jednym z nielicznych banków, które oferują ugody frankowe Millenium. Brzmi to jak dobra wiadomość, ale czy na pewno? Ugody frankowe Millenium, które proponuje Bank Millennium, mają na celu wyeliminowanie z umowy ryzyka kursowego za pomocą przewalutowania kredytu po obecnym kursie franka. Przewalutowaniu podlega jedynie kwota pozostałego do spłaty kapitału. Jak widać, mnie jest to takie samo przewalutowanie, jakie obejmuje odfrankowienie kredytu Bank Millennium, bowiem w przypadku odfrankowienia przewalutowaniu podlega całość kredytu, a więc również spłacona już część, a dodatkowo przy odfrankowieniu kredyt ulega przewalutowaniu po kursie z dnia podpisania umowy z bankiem. Przewalutowanie kredytu frankowego po kursie wyższym, niż ten, który miał miejsce w dniu zawarcia umowy, jest mniej opłacalne i w dalszym ciągu generować będzie koszty po stronie frankowicza.

Czy warto podpisać ugodę z bankiem?

Oferowane ugody frankowe Millenium oraz te, które oferują inne banki, nie należą do najkorzystniejszych dla frankowicza rozwiązań. Nie da się ukryć, iż ugody frankowe Millenium są skonstruowane w taki sposób, aby bank w dalszym ciągu był na wygranej pozycji i mógł wciąż zarabiać na odsetkach. Frankowicze powinni pamiętać, że pozywając bank Millennium kredyt frankowy sąd może unieważnić, a jak powszechnie wiadomo odfrankowienie jak i unieważnienie kredyt we frankach Millenium przynosi największe zyski frankowiczowi.

Czy warto podpisać ugodę z bankiem Millenium?

Ile kosztuje przewalutowanie Millenium?

Ugody frankowe Millenium, które skutkują przewalutowaniem pozostałej do spłaty kwoty, mogą skutkować wymogiem opłacenia podatku według stawki 17% lub 32%. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z marca 2022 roku niektórzy frankowicze mogą liczyć na zwolnienie z podatku za zawarte ugody frankowe Millenium. Z tego udogodnienia mogą skorzystać osoby, których kredyt został zaciągnięty na jedno mieszkanie lub jeden budynek mieszkalny, który to zaspokoił mieszkaniowe potrzeby kredytobiorcy. To nie koniec warunków, z podatku, jaki niosą ze sobą ugody frankowe Millenium, nie zostaną zwolnione osoby, które wcześniej korzystały z umorzenia wierzytelności w sprawie innego kredytu.

Czy warto złożyć pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Bank Millennium?

Wielu frankowiczów, posiadających kredyty frankowe w Bank Millennium, decyduje się na taki rodzaj pozwu, jakim jest pozew zbiorowy przeciwko Millenium. Wiąże się to jednak ze spełnieniem wielu wymagań formalnych. Jednym z nich jest wymóg, który stanowi o tym, iż pozew grupowy powinien obejmować minimalnie 10 osób, które posiadają roszczenie tego samego rodzaju, a także, których sprawa opiera się na identycznej podstawie faktycznej. Rodzi to trudności już na samym początku, bowiem frankowicze zaciągali kredyty w różnych bankach i na przestrzeni kilku lat, przez co wzorce umów mogą się diametralnie od siebie różnić. To nie koniec trudności, z jakimi spotkają się frankowicze, którzy zdecydują się na pozew zbiorowy przeciwko Millenium, ponieważ niewiele osób jest świadomych, iż rozpatrując pozew zbiorowy, sąd nie rozpatruje okoliczności, które towarzyszyły konsumentowi podczas podpisywania umowy, a które są bardzo istotnym elementem w przypadku pozwu indywidualnego. Frankowicze, którym zależy na szybszym rozpatrzeniu sprawy, powinni zastanowić się nad pozwem indywidualnym, bowiem dochodzenie roszczeń grupowych trwa znacząco dłużej niż dochodzenie swoich praw indywidualnie.

Millenium kredyt frankowy sąd – Nasza kancelaria dla frankowiczów Bank Millennium

Dobry adwokat lub radca prawny to gwarancja wygranej. Nasza kancelaria CHF Frejowski specjalizuje się w sprawach frankowych i z ogromną skutecznością zwalcza kredyty frankowe w Bank Millennium. Zespół naszych specjalistów przykuwa ogromną wagę, aby ułatwić naszym klientom pozbycie się toksycznego kredytu. Skontaktuj się z nami już dziś i spraw, że kredyt frankowy w Bank Millennium przestanie zatruwać Ci życie! Zagwarantuj sobie unieważnienie kredyt we frankach Millenium z naszą kancelarią!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 16 czerwca 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF