SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Apelacja

Apelacja

Czym jest apelacja?

Czym jest apelacja? Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Celem apelacji jest ponowne rozpoznanie sprawy w tych samych granicach, w jakich upoważniony był ją rozpatrzyć sąd pierwszej instancji. Od wyroku sądu rejonowego rozpoznającego sprawę w pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu okręgowego, z kolei od wyroku sądu okręgowego rozpoznającego sprawę w pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego.

Apelację wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie dwóch tygodni od otrzymania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. W postępowaniu apelacyjnym może być zbadany ponownie całokształt sprawy. Sąd drugiej instancji na równi z sądem pierwszej instancji uprawniony jest do rozstrzygania o faktach i o stosowaniu norm prawnych, kontrolując jednocześnie prawidłowość postępowania w pierwszej instancji.

Apelacja jako środek odwoławczy charakteryzuje się dwoma cechami: dewolutywnością – wniesienie apelacji powoduje przeniesienie sprawy do wyższej instancji oraz suspensywność – wniesienie apelacji powoduje wstrzymanie uprawomocnienia się orzeczenia.

W wyniku rozpatrzenia apelacji sąd drugiej instancji może wydać wyrok, którym:

  • utrzyma zaskarżony wyrok w mocy,
  • zmieni zaskarżony wyrok,
  • uchyli zaskarżone orzeczenie w całości lub w części,
  • uchyli zaskarżony wyrok i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Sprawdź również: kalkulator frankowy


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...