Apelacja

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Apelacja

Spis treści:

Czym jest apelacja?

Czym jest apelacja? Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Celem apelacji jest ponowne rozpoznanie sprawy w tych samych granicach, w jakich upoważniony był ją rozpatrzyć sąd pierwszej instancji. Od wyroku sądu rejonowego rozpoznającego sprawę w pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu okręgowego, z kolei od wyroku sądu okręgowego rozpoznającego sprawę w pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego.

Apelację wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie dwóch tygodni od otrzymania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. W postępowaniu apelacyjnym może być zbadany ponownie całokształt sprawy. Sąd drugiej instancji na równi z sądem pierwszej instancji uprawniony jest do rozstrzygania o faktach i o stosowaniu norm prawnych, kontrolując jednocześnie prawidłowość postępowania w pierwszej instancji.

Apelacja jako środek odwoławczy charakteryzuje się dwoma cechami: dewolutywnością – wniesienie apelacji powoduje przeniesienie sprawy do wyższej instancji oraz suspensywność – wniesienie apelacji powoduje wstrzymanie uprawomocnienia się orzeczenia.

W wyniku rozpatrzenia apelacji sąd drugiej instancji może wydać wyrok, którym:

  • utrzyma zaskarżony wyrok w mocy,
  • zmieni zaskarżony wyrok,
  • uchyli zaskarżone orzeczenie w całości lub w części,
  • uchyli zaskarżony wyrok i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Sprawdź również: kalkulator frankowy

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 27 marca 2023
Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF