Credit Agricole kredyt frankowy – niedozwolone klauzule stosowane przez bank

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Przekształcony w trzecim kwartale 2011 roku z Lukas Bank Credit Agricole Bank Polska SA jest jednym z wielu banków pozywanych przez kredytobiorców. Na niekorzyść banku działają opublikowana przez Rzecznika Finansowego Mapa klauzul niedozwolonych w kredytach „walutowych”. 

Credit Agricole Bank Polska SA (wcześniej Lukas Bank) to kolejny bank pozywany przez kredytobiorców. I choć wcześniej umowy kredytów frankowych banku uznawane były za problematyczne, w chwili obecnej coraz częściej, dzięki pomocy doświadczonych kancelarii, kredytobiorcy udowadniają nieważność umów zawartych w 2007/2008 i 2009 roku. 

Klauzule niedozwolone w umowach kredytów frankowych Credit Agricole 

Jak w większości przypadków umów kredytów frankowych, również w przypadku banku Credit Agricole zarówno w Regulaminie, jak i w zapisach szczegółowych umowy znajdziemy niedozwolone klauzule. 

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A. (2007 r.) 

W przypadku Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A. z 2007 roku niedozwolone zapisy znajdują się w § 3 i §4 ust. 4. Obie klauzule skutkują nieważnością całej umowy. 

§ 3 ust. 4 

„Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg. 

aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz.

§ 20 ust. 4

„Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie obcej, w jakim został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są przeliczane na walutę rachunku o aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek”. 

Credit Agricole umowy kredytu z 2007 roku

W przypadku umowy kredytowej zapisy abuzywne pojawiają się w § 4 ust. 1 i § 4 ust. 4. Obie klauzule skutkują nieważnością całej umowy. 

§ 4 ust. 1

„Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty 

określonym w Załączniku Nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę X CHF przeliczoną wg. Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X prowadzony w banku X.”

§ 4 ust. 4

„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacane transze 

pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Bank w pierwszej kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w Załączniku nr 2 do 

Umowy.”

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A. i umowy kredytów z 2008 roku

Również w dokumentacji kredytów frankowych występują niedozwolone zapisy. Podobnie, jak w przypadku dokumentów kredytowych z roku poprzedniego, również i zapisy z 2008 roku skutkują unieważnieniem kredytów frankowych. 

Niedozwolone zapisy znajdziemy zarówno w Regulaminie, jak i umowie kredytowej. 

Credit Agricole umowy kredytu z 2008 roku

§ 4 ust. 1

„Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty 

określonym w Załączniku Nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę X CHF przeliczoną wg. Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X prowadzony w banku X.”

§ 4 ust. 3

„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacane transze 

pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Bank w pierwszej kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w Załączniku nr 2 do 

Umowy.” 

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A. Z 2008 roku

§ 3 ust. 4

„Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg. aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz.”

§ 20 ust. 4

„Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie obcej, w jakim został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są 

przeliczane na walutę rachunku o aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek.”

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 31 stycznia 2023
Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF