I i II instancja

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
I i II instancja

Spis treści:

Czym jest I i II instancja?

Sądownictwo powszechne jest dwuinstancyjne, co oznacza to, że osoba, która nie jest usatysfakcjonowana rozstrzygnięciem jej sprawy przez sąd I instancji, może odwołać się od tego orzeczenia – wyroku, postanowienia, do sądu II instancji i zawnioskować o jego zmianę.

Sądy l instancji: sąd rejonowy, sąd okręgowy.

Sądy II instancji: sąd okręgowy, sąd apelacyjny.

Sądy rejonowe rozpatrują wszystkie sprawy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla sądu okręgowego.

Sądy okręgowe są sądami l instancji tylko w niektórych kategoriach spraw. Natomiast co do zasady są sądami II instancji dla orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe.

Sądy apelacyjne są sądami II instancji dla spraw, które w I instancji rozpoznawane były przez sądy okręgowe.

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 31 marca 2023
Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF