SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

I i II instancja

I i II instancja

Czym jest I i II instancja?

Sądownictwo powszechne jest dwuinstancyjne, co oznacza to, że osoba, która nie jest usatysfakcjonowana rozstrzygnięciem jej sprawy przez sąd I instancji, może odwołać się od tego orzeczenia – wyroku, postanowienia, do sądu II instancji i zawnioskować o jego zmianę.

Sądy l instancji: sąd rejonowy, sąd okręgowy.

Sądy II instancji: sąd okręgowy, sąd apelacyjny.

Sądy rejonowe rozpatrują wszystkie sprawy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla sądu okręgowego.

Sądy okręgowe są sądami l instancji tylko w niektórych kategoriach spraw. Natomiast co do zasady są sądami II instancji dla orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe.

Sądy apelacyjne są sądami II instancji dla spraw, które w I instancji rozpoznawane były przez sądy okręgowe.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....