Jaki WIBOR dzisiaj?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00. Wskaźnik WIBOR jest zarazem kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej. W ramach umów kredytu hipotecznego banki posługują się głównie dwoma podstawowymi wskaźnikami WIBOR tj. WIBOR 3M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące) oraz WIBOR 6M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 6 miesięcy). Dlatego ważnym jest znajomość wysokości WIBOR dzisiaj, tak i prognoz na przyszłość.

WIBOR jak wpływa na wartość kredytu?

Wysokość WIBOR ma decydujące znaczenie dla wyliczenia raty kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej. 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami jeżeli strony nie uzgodniły stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego, sposób ustalania stopy procentowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, określa się jako wartość wskaźnika referencyjnego (obecnie jest to właśnie wartość WIBOR) oraz wysokość marży ustalonej w umowie o kredyt hipoteczny (tzw. marża banku). 

Wysokość oprocentowania kredytu można obliczyć na podstawie wzoru -> aktualna stawka WIBOR (najczęściej WIBOR 3M lub 6M) + marża banku określona w umowie kredytowej = wartości oprocentowania kredytu hipotecznego. 

Z uwagi na fakt, że marża banku w przeważającej liczbie przypadków jest wartością stałą, wszelkie zmiany wysokości raty kredytu zależą od zmiennej stawki WIBOR. Zależności między wysokością WIBOR i wartością raty kredytu wskazują, jak ważnym jest znajomość aktualnych stawek WIBOR oraz możliwość przewidzenia prognoz WIBOR na przyszłość.

Aktualny WIBOR, WIBOR 2023

Aktualny WIBOR publikowany jest na stronie internetowej administratora stawek WIBOR – GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). Na stronie tej możemy więc dowiedzieć się jaką wartość osiąga WIBOR dzisiaj. W grudniu 2022 r. (stan na 7 grudnia 2022 r.) aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 3M 7,20%, a dla WIBOR 6M 7,38%. Stawka ta jest wspólna dla wszystkich banków komercyjnych tzn., że w tej samej dacie, przykładowo, WIBOR 3M PEKAO S.A. będzie identycznej wysokości jak WIBOR 3M PKO BP S.A., analogicznie WIBOR 6M Santander Bank Polska SA będzie tożsamy z WIBOR 6M ING Bank Śląski SA. WIBOR w 2022 r.

Wysokość WIBOR zależy od wielu czynników zewnętrznych w szczególności od polityki monetarnej rządu. Najniższe stawki WIBOR w historii odnotowane były w roku 2020 i miały związek z bezprecedensową obniżką stóp procentowych. Średnia stawka WIBOR w 2020 r. wynosiła 0,67% dla WIBOR 3M oraz 0,50% dla WIBOR 6M. WIBOR w takiej wysokości należy już do przeszłości, a obecnie stawki WIBOR 2022, z uwagi na wyraźne podwyżki stóp procentowych począwszy od października 2021 są znacznie wyższe. WIBOR 3M jeszcze w styczniu 2022 r. wynosił średnio 2,79%, a WIBOR 6M 3,17%. Już w listopadzie 2022 r. WIBOR 3M osiągnął średnią wartość 7,42 %, a WIBOR 6M 7,62%.

W roku 2022 (stan z uwzględnieniem danych do 7 grudnia 2022 r.) WIBOR 3M 2022 wyniósł średnio 5,95%, a WIBOR 6M 2022 wyniósł średnio 6,23%.

Prognozy WIBOR na przyszłość

Wysokość WIBOR na dzisiaj jest znana. Obecnie trudno jednak mówić o długoterminowych prognozach WIBOR na przyszłość. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów począwszy od 2023 r. wskaźnik WIBOR ma być stopniowo zastępowany nowym wskaźnikiem tzw. WIRON. Całkowite usunięcie WIBOR-u nastąpić ma jednak dopiero w 2025 r. Do tego czasu prognozy WIBOR zależeć będą w dużej mierze od dalszych zmian w zakresie wysokości stóp procentowych. 

Wydaje się, że brak podwyżek stóp procentowych powinien doprowadzić do utrzymania wysokości WIBOR na mniej więcej aktualnych wartościach tj. ok. 6-8%. Zapowiadana na koniec 2023 r. obniżka stóp procentowych powinna wpłynąć na obniżenie się również wartości WIBOR 3M i WIBOR 6M w tym okresie. Nie należy spodziewać się jednak żeby wskaźnik WIBOR w przyszłości osiągnął wartości choćby zbliżone do rekordowo niskiego WIBOR 2020.

Zobacz również: kancelaria WIBOR

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 21 grudnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF