SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR aktualny – ile wynosi WIBOR dzisiaj?

Data ostatniej aktualizacji:

Jaki WIBOR dzisiaj

WIBOR jest jednym z czynników wpływających na oprocentowanie kredytów, a w konsekwencji również na comiesięczne raty kredytu. WIBOR nie jest stały i podlega zmianom w zależności od warunków na rynku finansowym. Dlatego ważnym jest znajomość wysokości WIBOR dzisiaj, tak i prognoz na przyszłość. WIBOR 3M aktualny i aktualny WIBOR 6M oscylują w granicach 5,86%.

Jaki WIBOR czerwiec 2024?

W czerwcu 2024 r. (stan na 20 czerwca 2024 r.) aktualny WIBOR wynosi dla WIBOR 1M 5,85%, dla WIBOR 3M 5,85%, a dla WIBOR 6M 5,86%.

Jaki WIBOR maj 2024?

Aktualny WIBOR publikowany jest na stronie internetowej administratora stawek WIBOR – GPW Benchmark S.A.

W maju 2024 r. (stan na 15 maja 2024 r.) aktualny WIBOR wynosi dla WIBOR 1M 5,85%, dla WIBOR 3M 5,86%, a dla WIBOR 6M 5,86%.

WIBOR 3M wykres

WIBOR Wykres przedstawia historię zmiany wskaźnika WIBOR 3M na przełomie ostatniego roku. Widoczny poniżej WIBOR wykres odpowiada na pytanie, ile wynosi WIBOR 3M. Jak łatwo zauważyć, WIBOR 3M dzisiaj jest znacznie niższy niż w pierwszej połowie 2023 r. Wpływ na wysokość WIBOR na dzień dzisiejszy miały z pewnością decyzję RPP o obniżeniu stóp procentowych we wrześniu i październiku.

Źródło: www.bankier.pl

WIBOR 6M wykres

WIBOR Wykres przedstawia zmianę wskaźnika WIBOR 6M na przełomie ostatniego roku. Wszystkie osoby zastanawiające się, ile wynosi WIBOR 6M z pewnością zauważą, że WIBOR 6M dzisiaj jest znacznie niższy niż jena początku 2023 roku. Również WIBOR 6-miesięczny, podobnie jak WIBOR 3M, spadek zawdzięcza w dużej mierze decyzjom o obniżeniu stóp procentowych.

Źródło: www.bankier.pl

WIBOR 1M wykres

WIBOR Wykres przedstawia historię zmiany wskaźnika WIBOR 1M na przełomie ostatniego roku. Jak widać WIBOR 1M aktualny również zanotował spadek względem odczytów z pierwszych 3 kwartałów 2023 r. Jak wynika z WIBOR 1M wykres, WIBOR na dzień dzisiejszy spadł poniżej 6%, co z pewnością zadowoliło kredytobiorców.

Źródło: www.bankier.pl

Aktualny WIBOR od czego zależy

To ile wynosi WIBOR na dziś zależy od wielu czynników zewnętrznych, w szczególności od polityki monetarnej rządu, jak również ogólnej sytuacji na świecie. W 2020 roku wpływ na kredyty hipoteczne oraz ówcześnie aktualny WIBOR 6M i 3M miała pandemia koronawirusa.

W tym okresie odnotowano najniższe stawki WIBOR w historii, które miały związek z bezprecedensową obniżką stóp procentowych. Średnia stawka WIBOR w 2020 r. wynosiła 0,67% dla WIBOR 3M oraz 0,50% dla WIBOR 6M. WIBOR 3M dzisiaj, jak również WIBOR 6M dzisiaj osiągają znacznie wyższe odczyty.

Na aktualny WIBOR 6M i 3M wpływa między innymi aktualny poziom głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Spadek bądź wzrost wskaźnika WIBOR łączy się więc z podwyżką lub obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. Innymi słowy to jaki jest WIBOR na dziś zależy od decyzji monetarnych na najwyższym szczeblu.

Czy WIBOR 6M aktualny wzrósł na przestrzeni czasu?

Odpowiedź na pytanie czy WIBOR 6 miesięczny wzrósł na przestrzeni czasu zależy od tego jak daleko wstecz się cofniemy. Aktualny WIBOR 6M wynosi około 5,86%. WIBOR 6M dzisiaj jest więc niższy niż chociażby w 2022 r., czy pierwszych 3 kwartałach 2023 r. Z drugiej strony WIBOR dzisiaj znacznie przewyższa swoją wartością WIBOR 6 miesięczny w roku 2020.

Czy WIBOR 3M aktualny wzrósł na przestrzeni czasu?

WIBOR 3M ile wynosi – na to pytanie odpowiedź znaleźć można m.in. na stronie GPW Benchmark S.A. Jak WIBOR 3M dzisiaj ma się jednak do danych archiwalnych? WIBOR 3M dzisiaj kształtuje się na poziomie 5,86%. WIBOR 3M dzisiaj również zaliczył więc istotny spadek względem odczytów z ostatniego roku. Podobnie jednak jak aktualny WIBOR 6M, WIBOR 3M dzisiaj jest znacznie wyższy od poziomu z 2020 r.

WIBOR na dzień dzisiejszy a prognozy na 2024 r.

WIBOR 3M aktualny i aktualny WIBOR 6M oscylują w granicach 5,86%. Obecnie trudno jednoznacznie oszacować długoterminowe prognozy WIBOR na przyszłość. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wskaźnik WIBOR ma być stopniowo zastępowany nowym wskaźnikiem tzw. WIRON. Całkowite usunięcie WIBOR-u nastąpić ma jednak dopiero w 2027 r. Do tego czasu aktualny WIBOR 6M i 3M zależeć będą w dużej mierze od dalszych zmian w zakresie wysokości stóp procentowych. 

Wydaje się, że brak podwyżek stóp procentowych powinien doprowadzić do utrzymania wysokości WIBOR na mniej więcej aktualnych wartościach tj. ok. 5,86%. Ewentualne obniżki stóp procentowych z pewnością przyczynią się do obniżenia się również wartości WIBOR 3M i WIBOR 6M, jednak póki co ekonomiści nie przewidują obniżek stóp procentowych. Nie należy spodziewać się jednak żeby wskaźnik WIBOR w przyszłości osiągnął wartości choćby zbliżone do rekordowo niskiego wskaźnika WIBOR z 2020 roku.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródła:

https://gpwbenchmark.pl/


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...