SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Koszty zastępstwa procesowego (KZP)

Data ostatniej aktualizacji:

Koszty zastępstwa procesowego (KZP)

Czym są koszty zastępstwa procesowego?

Koszty zastępstwa procesowego to koszty, które sąd zasądza w wyroku na rzecz strony wygrywającej sprawę, o ile w toku procesu była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego. Warunkiem zasądzenia takich kosztów jest wcześniejsze złożenie stosownego wniosku, na co strona ma czas do zamknięcia przewodu sądowego.

W przypadku gdyby powództwo zostało uwzględnione w części, sąd procentowo rozdziela koszty zastępstwa pomiędzy powoda i pozwanego, o ile obydwie strony reprezentowane były przez pełnomocników.

Ryczałtowe stawki wynagrodzenia pełnomocników, na podstawie których sąd zasądza koszty zastępstwa procesowego, wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie  oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...