Ugody banków z frankowiczami – czy podpisać?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
kredyt frankowy podważany regularnie

Spis treści:

Od kilku lat kredytobiorcy frankowi coraz chętniej występują z pozwami przeciwko bankom. Obecnie większość spraw kończy się wygraną frankowiczów, a sąd w znacznej mierze orzekają o unieważnieniu umowy kredytu frankowego.

Sprawdź również: KALKULATOR FRANKOWY

Proces sądowy jest jednak długotrwały i wiąże się z obowiązkiem ponoszenia dodatkowych kosztów postępowania. Mając to na uwadze część kredytobiorców zastanawia się czy warto iść na ugodę z bankiem? Z pewnością ugoda zawarta pomiędzy bankiem, a frankowiczem stanowi interesującą alternatywę dla sporu sądowego warto więc wiedzieć co można zyskać na ugodzie z bankiem oraz jakie są wady takiego rozwiązania.

Ile frankowicze mogą zyskać na porozumieniach z bankami?

Zawarcie przez frankowicza ugody z bankiem ma zarówno plusy, jak i minusy. W pierwszej kolejności warto zastanowić się, ile frankowicze mogą zyskać na porozumieniach z bankami?

Z pewnością zawarcie ugody z bankiem przez frankowiczów jest opłacalne z punktu widzenia oszczędności czasu. Proces sądowy trwa z reguły co najmniej 2-3 lata, a nierzadko nawet dłuższy okres czasu. Proces zawierania ugody z bankiem zamknąć może się nawet w kilka miesięcy.

Kolejnym plusem postępowania ugodowego jest to, że nie wiąże się ono z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, wymaganych co do zasady w toku postępowania sądowego. Innym słowy zawarcie przez frankowicza ugody z bankiem jest zwyczajnie tańsze.

Czy warto iść na ugodę z bankiem?

Czy mając powyższe na uwadze warto iść na ugodę z bankiem? Sprawa nie jest wcale taka oczywista gdy zestawimy z sobą warunki proponowanych ugód z korzyściami płynącymi z wygrania sprawy sądowej. Ugody dla frankowiczów, które proponują obecnie banki, sprowadzają się przede wszystkim do przekształcenia kredytu walutowego w kredyt złotówkowy. Rozwiązanie takie nie zawsze musi być korzystne, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecny wysoki poziom stóp procentowych. Dodatkowo nierzadko banki chcą przewalutować umowę względem kapitału pozostałego do spłaty na dzień zawarcia ugody, pomijając przy tym wpłaty już zrealizowane przez kredytobiorcę.

W przypadku wygrania sprawy sądowej i unieważnienia umowy kredytu (a obecnie tak kończy się większość spraw sądowych) kredytobiorca uzyskuje znacznie większe korzyści. Przede wszystkim odzyskuje od banku całość wpłaconych rat, w tym odsetek, prowizji i innych opłat manipulacyjnych, a zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu faktycznie wypłaconego przez bank kapitału.

Podsumowując odpowiadając na pytanie czy warto iść na ugodę z bankiem trzeba zastanowić się na czym najbardziej nam zależy. Na czasie i oszczędności środków, czy też jak największej korzyści finansowej w ostatecznym rozrachunku. Statystyki i obecna sytuacja na rynku wskazują, że większość kredytobiorców frankowych uważa, iż pójście na ugodę z bankiem jest nieopłacalne.

Które banki zawierają ugody z frankowiczami?

Możliwość zawarcia ugody z frankowiczami oferują w praktyce wszystkie banki, które zawierały umowy kredytu we franku szwajcarskim. Praktyka pokazuje jednak, że zdecydowana większość banków ma bardzo słabe statystyki zawartych ugód z frankowiczami.

Bankiem najczęściej zawierającym ugody z frankowiczami jest bank POK BP S.A. Z dostępnych danych wynika, że do końca 2022 r. PKO BP zawarł ponad 20 000 ugód z kredytobiorcami. Dobrymi statystykami może pochwalić się również bank Millenium, który podpisał ok. 15 000 ugód z frankowiczami. Pozostałe banki, w większości wypadków, nie porozumiewają się z kredytobiorcami frankowymi na taką skalę, a liczba ugód z frankowiczami nieraz liczona jest nie w tysiącach, a w setkach.

Niezależnie warto wskazać, że od kilku miesięcy obserwujemy tendencję do mniejszego zainteresowania kredytobiorców zawarciem ugody frankowej z bankiem. Wpływ na niechęć do zawierania ugód przez frankowiczów ma z pewnością wysoki poziom stóp procentowych kredytów złotowych, jak również konsekwentnie utrzymujący się wysoki procent wygranych przez kredytobiorców spraw frankowych w sądach.

 Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 24 lutego 2023
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF