Co się dzieje z kredytem frankowym po śmierci kredytobiorcy?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Co się dzieje z kredytem frankowym po śmierci kredytobiorcy?

Spis treści:

Kredyt hipoteczny śmierć kredytobiorcy

Ze względu na nieprzewidywalność ludzkiego życia oraz fakt, iż kredyty frankowe były udzielane na okres 30-40 lat istnieje ryzyko, iż  kredytobiorca umrze. Myśląc o takiej sytuacji, niejedna osoba zastanawia się, co z kredytem po śmierci. W Kodeksie cywilnym istnieją pewne zasady normujące dziedziczenie kredytu w przypadku, w którym kredytobiorca nie sporządził testamentu. Przepisy określają, iż śmierć kredytobiorcy skutkuje przejściem jego praw i obowiązków majątkowych na jedną lub nawet kilka osób. Spadkobiercy zostają zobowiązani do odpowiedzialności za terminową spłatę, a także zyskują możliwość pozwania banku z powodu wadliwej umowy kredytu we frankach w takiej części, jaką odziedziczyli.

Śmierć kredytobiorcy a spłata kredytu – kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy? 

W momencie, w którym następuje śmierć kredytobiorcy, a kredyt frankowy nie jest objęty żadnym ubezpieczeniem czy też zabezpieczeniem, do spłaty kredytu są zobowiązani bliscy zmarłego kredytobiorcy, na przykład małżonek lub dzieci. Niekiedy mogą to być nawet dziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa lub pasierbi zmarłego. 

Warto wiedzieć, iż w przypadku kredytu, który został poręczony, żyrant jest odpowiedzialny za spłatę kredytu wyłącznie wtedy, kiedy spadek w postaci kredytu zostanie odrzucony przez spadkobierców. Żyrant jest zobowiązany do spłaty również w momencie, w którym bank nie może wyegzekwować spłaty od spadkobierców zmarłego kredytobiorcy.  

Śmierć kredytobiorcy w trakcie procesu frankowego 

Gdy śmierć kredytobiorcy następuje już w trakcie trwania sprawy frankowej, niewiele rzeczy ulega zmianie. Proces frankowy zostaje zawieszony do momentu, aż ustalone zostanie dziedziczenie kredytu, a gdy wszelkie formalności zostaną już spełnione i spadkobiercy dołączą do sprawy, proces może być procedowany dalej.  

Możliwa jest również sytuacja, w której pozew nie został złożony do sądu przed śmiercią kredytobiorcy. W takiej sytuacji osoby, które odziedziczyły spadek po kredytobiorcy, mogą wspólnie wstąpić na drogę sądową z bankiem i dochodzić całości roszczenia. 

Co z kredytem po śmierci — formalności w banku

Bank powinien zostać obligatoryjnie poinformowany o śmierci kredytobiorcy. Nawet jeśli kredyt frankowy w dalszym ciągu będzie spłacany w wyznaczonych terminach, bank może przeprowadzić szereg działań względem umowy frankowej. Może on bowiem przeliczyć zdolność kredytową wszystkich spadkobierców, co jest problematycznym działaniem z uwagi na fakt, iż spadkobiercami mogą zostać nieletni bez jakiejkolwiek zdolności kredytowej.

Nieprzyjemnym dla kredytobiorcy działaniem, jakie może podjąć bank, jest również wypowiedzenie umowy frankowej i wniesienie o natychmiastową spłatę kredytu. Terminowe wpłaty po śmierci kredytobiorcy zmniejszają szansę na podjęcie przez bank takiego działania, bowiem wpływają pozytywnie na wiarygodność zdolności do spłaty spadkobierców.

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 30 lipca 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF