SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt frankowy – najważniejsze informacje

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt we frankach - zasady, opłacalność, wady, szanse na przewalutowanie

Problematyka kredytów frankowych towarzyszy nam już od wielu lat. Praktycznie każdy słyszał o rosnących ratach, abuzywnych klauzulach stosowanych przez banki, czy unieważnieniu kredytu frankowego przez sądy. Warto jednak zapoznać się z najważniejszymi informacjami odnośnie kredytu we frankach.

Czym jest kredyt we frankach?

Kredyty frankowe to kredyt powiązany z walutą obcą – frankiem szwajcarskim. Banki udzielały kredytów frankowych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego.

W obu jednak przypadkach kwota wypłaconego kredytu była w złotówkach. Frank szwajcarski służył jedynie jako przelicznik konieczny do obliczenia rat kredytowych oraz wartości samego zobowiązania. Dlatego też wraz ze wzrostem franka wzrasta rata kredytu w złotówkach.

Rodzaje kredytów frankowych

Pod pojęciem kredyt w franku występuje kilka rodzajów kredytów. Kredyt we franku może przybrać formę kredytu walutowego, indeksowanego albo denominowanego. Poniżej w formie tabeli przedstawiono na jakie rodzaje dzieli się kredyt w franku.

KREDYT
WALUTOWY
KREDYT
INDEKSOWANY
KREDYT DENOMINOWANY
Kwota kredytuCHFPLNCHF
Wypłata kredytuCHFPLNPLN
Kwota zadłużeniaCHFCHFCHF

Kredyt w franku walutowy to kredyt, w którym tak wypłata kwoty kredytu, jak i jego późniejsza spłata odbywa się z wykorzystaniem waluty obcej – franka szwajcarskiego. W kredycie takim w ogóle nie operujemy złotym polskim.

Kredyt we franku indeksowany polega na tym, że zarówno kwota kredytu, jak i jego wypłata następuje w złotówkach. Wartość zadłużenia jest jednak przeliczana na walutę obcą (frank szwajcarski). Istotna część kredytów frankowych to właśnie kredyty indeksowane.

Kredyt w frankach denominowany jest to natomiast rodzaj kredytu charakteryzujący się tym, że kwota kredyty i zadłużenia wyrażone są w walucie obcej, ale wypłata kwoty kredytu następuję w złotówkach po kursie z dnia wypłaty.

Kredyt we frankach a szanse na wygraną z bankiem

Aktualny odsetek wygranych kredytobiorców to aż 99%, z czego około 95% wyroków stanowi unieważnienie wadliwych umów w całości. Orzecznictwo w sprawach frankowych od kilku lat jest niezmiennie prokonsumenckie. Nie warto więc dłużej zastanawiać się nad złożenie pozwu do sądu o unieważnienie umowy kredytu.

Możliwe scenariusze i strategie dla posiadaczy kredytów we frankach

Kredytobiorcy frankowi mają kilka możliwości co zrobić ze swoim kredytem frankowym.

Pierwsza z nich, najmniej korzystna to niezrobienie zupełnie nic i dalsze spłacanie toksycznego kredytu. W 2024 roku to rozwiązanie jest zupełnie nieopłacalne.

Druga możliwość to zawarcie ugody z bankiem, polegającej na przeliczeniu kredytu frankowego i potraktowaniu go tak, jakby od początku była udzielona w złotych polskich. Mimo, że jest to szybsze rozwiązanie niż postępowanie sądowe o unieważnienie lub odfrankowienie umowy, przynosi również mniej korzyści.

Trzecia możliwość to odfrankowienie kredytu. Odfrankowienie  kredytu to częściowe unieważnienie umowy kredytu frankowego. Z umowy kredytu usunięciu podlegają niedozwolone postanowienia, tj. klauzule sprzeczne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Umowa kredytu nadal obowiązuje strony, ale kredyt zostaje przeliczony od nowa, tak jak gdyby był on kredytem złotówkowym z oprocentowaniem o stawkę WIBOR lub LIBOR. Wartość nadpłat, które zostały naliczone przez niepoprawny mechanizm w umowie zostaje zwrócona kredytobiorcy wygrywającemu z bankiem.

Czwartym, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest unieważnienie umowy kredytu frankowego. Unieważnienie kredytu frankowego wiąże się z tym, że umowa kredytowa jest wówczas traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W sytuacji wydania przez sąd wyroku unieważniającego umowę kredytu frankowego strony postępowania zobowiązane są dokonać wzajemnych rozliczeń, tj. bank zobligowany jest do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków, natomiast kredytobiorca zwraca do banku kwotę wypłaconego kredytu.

Jakie są możliwości dla klientów posiadających kredyty we frankach szwajcarskich?

Każdy kredytobiorca kredytu w frankach powinien rozważyć pozwanie banku o unieważnienie umowy lub odfrankowienie. Wstępne oszacowanie wartości możliwego do wyegzekwowania roszczenia możliwe jest przy pomocy prostego w obsłudze kalkulatora frankowego. Sam proces o unieważnienie kredytu nie należy jednak do prostych.

Przepisy prawa bankowego są skomplikowane, a banki reprezentują uznane kancelarie prawne. Dlatego, mimo że obecnie większość spraw kończy się wygraną frankowiczów, warto powierzyć procedowanie sprawy profesjonalnej kancelarii frankowej. Wsparcie ekspertów z zakresu prawa bankowego istotnie zwiększy szanse na końcowy sukces.

Kredyt we frankach w 2024 roku – czy coś się zmieniło dla frankowiczów?

Analizując dostępne statystyki spraw frankowych można dojść do wniosku, że spraw przegranych przez frankowiczów jest bardzo niewiele. Obecnie ok. 95% spraw to sprawy wygrane. Statystycznie w sprawach frankowych zdecydowana większość wyroków uwzględniających powództwo kredytobiorców unieważniała umowy kredytowe.

Na podstawie dostępnych statystyk znaczna ilość frankowiczów odzyskuje pieniądze z kredytu frankowego. Trend taki utrzymuje się od pewnego już czasu i nic nie wskazuje żeby miał się zmienić w 2024 roku.

Droga sądowa

Frankowicz może wybrać drogę sądową i skierować pozew do sądu o unieważnienie umowy kredytu lub o odfrankowienie. Decydując się na drogę sądową warto skorzystać z pomocy kancelarii frankowej, której zespół opracował unikalną strategię procesową w walce z bankami, która zwiększa szanse na uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy, a w konsekwencji korzystny wyrok.

Droga pozasądowa

Frankowicz może wybrać również drogę pozasądową i zawrzeć ugodę z bankiem polegającą na przeliczeniu hipoteki i potraktowaniu jej tak, jakby od początku była udzielona w złotych polskich.

W toku rozmów ugodowych bank prezentuje propozycję ugodową zawierającą warunki przekształcenia kredytu w frankach szwajcarskich  na kredyt w złotych polskich. Frankowicz z kolei powinien się do niej odnieść lub przedstawić swoją propozycję rozwiązania problemu. W sytuacji wypracowania satysfakcjonującej dla obu stron ugody, bank może dokonać umorzenia części zobowiązania kredytobiorcy.

Mimo, że ugody finansowo są mniej korzystne dla Frankowiczów niż wyrok stwierdzający unieważnienie umowy kredytu i brak opłaty za kapitał (odsetek), to ich zaletą jest szybsze uwolnienie się od ryzyka kursowego.

Co jest lepsze dla posiadaczy kredytów w CHF: odfrankowienie czy unieważnienie umowy kredytowej?

Lepszym rozwiązaniem dla posiadaczy kredytów w CHF jest unieważnienie umowy kredytowej.

Odfrankowienie kredytu to częściowe unieważnienie umowy kredytu frankowego. Z umowy kredytu usunięciu podlegają niedozwolone postanowienia, tj. klauzule sprzeczne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Umowa kredytu nadal obowiązuje strony, ale kredyt zostaje przeliczony od nowa, tak jak gdyby był on kredytem złotówkowym z oprocentowaniem o stawkę WIBOR lub LIBOR.

Z kolei unieważnienie kredytu frankowego wiąże się z tym, że umowa kredytowa jest wówczas traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

W sytuacji wydania przez sąd wyroku unieważniającego umowę kredytu frankowego strony postępowania zobowiązane są dokonać wzajemnych rozliczeń, tj. bank zobligowany jest do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków, natomiast kredytobiorca zwraca do banku kwotę wypłaconego kredytu. Rozwiązanie to jest korzystne dla frankowicza, ponieważ musi oddać tylko kapitał rzeczywiście wypłacony przez bank – bez odsetek, opłat lub prowizji.

Kredyty we frankach szwajcarskich – zasady waloryzacji

Banki konsekwentnie utrzymują, że w wyniku unieważnienia umowy kredytu, nie jest wystarczającym zwrócenie przez kredytobiorcę nominalnej kwoty kapitału. Przedstawiciele banków domagają się jej waloryzacji, co jak tłumaczą pozwoliłoby uniknąć sytuacji, w której bank zostałby ekonomicznie pokrzywdzony.

Brak jest obecnie jednolitej linii orzeczniczej co do możliwości waloryzacji kredytu w franku przez banki. Istnieje szansa, że o waloryzacji kapitału wypowie się TSUE, do którego wpłynęły kolejne pytania prejudycjalne w tym zakresie. Pytania dotyczące możliwości waloryzacji kapitału przez banki zostały skierowane przez sędziego orzekającego w tzw. Wydziale Frankowym w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Kredyt frankowy kalkulator

Każdy frankowicz może samodzielnie dokonać wstępnej analizy swojej umowy, aby dowiedzieć się ile można odzyskać z kredytu frankowego. W tym celu został przygotowany specjalny kalkulator frankowicza.

Kalkulator frankowy jest bezpłatny i podaje orientacyjną wartość kwoty, o jaką można ubiegać się pozywając bank w związku z nieuczciwą umową kredytu frankowego.

Należy zaznaczyć, że kalkulator podaje wartość szacunkową. Każda umowa kredytu powinna zostać przeanalizowana indywidualnie z uwzględnieniem warunków kredytowania oraz zmian oprocentowania. Dokładną kwotę w ramach konsultacji pomogą wyliczyć analitycy z naszej kancelarii. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą w ramach bezpłatnej konsultacji.

Jak może pomóc nasza kancelaria od kredytów CHF?

Podstawowy problem dla kredytobiorców frankowych związany jest z tym, że postanowienia umów kredytowych zawierają klauzule abuzywne. Na etapie podpisywania umów nikt nie wytłumaczył kredytobiorcom jak działać będą w praktyce mechanizmy, od których zależy wysokość raty kredytu.

Frankowicze mogą liczyć na pełne wsparcie prawników kancelarii Frejowski CHF, którzy w sposób kompleksowy przeprowadzą ich przez spór z bankiem. Nasi prawnicy z przyjemnością pomogą frankowiczom  w sporach z bankami, tak na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...