Koszty procesu

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Koszty procesu

Spis treści:

Czym są koszty procesu?

Ogólnie rzecz ujmując są to koszty, które stanowią ogół wydatków, które muszą zostać poniesione w związku z toczącym się postępowaniem sądowym. Wysokość opłat sądowych może różnić się w poszczególnych sprawach. Uzależniona jest przede wszystkim od wartości przedmiotu sporu, czyli sumy dochodzonej pozwem. Na koszty procesu składa się m.in. opłata sądowa uiszczana przy wnoszeniu pozwu, zaliczki na poczet opinii biegłych, opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia czy wniosku o udzielenie zabezpieczenia. O kosztach procesu sąd orzeka w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. W postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada odpowiedzialności za wynik procesu, zgodnie z którą strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi koszty procesu. W przypadku częściowego “wygrania” spawy możliwe jest stosunkowe rozdzielenie kosztów pomiędzy stronami procesu.

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 26 marca 2023
Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF