SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Koszty procesu

Data ostatniej aktualizacji:

Koszty procesu

Czym są koszty procesu?

Ogólnie rzecz ujmując są to koszty, które stanowią ogół wydatków, które muszą zostać poniesione w związku z toczącym się postępowaniem sądowym. Wysokość opłat sądowych może różnić się w poszczególnych sprawach. Uzależniona jest przede wszystkim od wartości przedmiotu sporu, czyli sumy dochodzonej pozwem. Na koszty procesu składa się m.in. opłata sądowa uiszczana przy wnoszeniu pozwu, zaliczki na poczet opinii biegłych, opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia czy wniosku o udzielenie zabezpieczenia. O kosztach procesu sąd orzeka w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. W postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada odpowiedzialności za wynik procesu, zgodnie z którą strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi koszty procesu. W przypadku częściowego “wygrania” spawy możliwe jest stosunkowe rozdzielenie kosztów pomiędzy stronami procesu.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...