SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Koszty procesu

Koszty procesu

Czym są koszty procesu?

Ogólnie rzecz ujmując są to koszty, które stanowią ogół wydatków, które muszą zostać poniesione w związku z toczącym się postępowaniem sądowym. Wysokość opłat sądowych może różnić się w poszczególnych sprawach. Uzależniona jest przede wszystkim od wartości przedmiotu sporu, czyli sumy dochodzonej pozwem. Na koszty procesu składa się m.in. opłata sądowa uiszczana przy wnoszeniu pozwu, zaliczki na poczet opinii biegłych, opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia czy wniosku o udzielenie zabezpieczenia. O kosztach procesu sąd orzeka w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. W postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada odpowiedzialności za wynik procesu, zgodnie z którą strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi koszty procesu. W przypadku częściowego “wygrania” spawy możliwe jest stosunkowe rozdzielenie kosztów pomiędzy stronami procesu.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...