SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co to jest wartość przedmiotu sporu (WPS)?

Data ostatniej aktualizacji:

Wartość przedmiotu sporu (WPS)

Czym jest wartość przedmiotu sporu?

Wartość przedmiotu sporu jest to określona kwotowo, wyrażona w złotych polskich, wartość dochodzonego roszczenia majątkowego. Wskazanie wartości przedmiotu sporu stanowi element obowiązkowy pozwu w sprawach o roszczenia majątkowe zgodnie z art. 187 § 1 pkt 1) KPC.

W znacznej części spraw o roszczenia majątkowe od wartość przedmiotu sporu uzależniona jest wysokość opłaty od pozwu. Wartość przedmiotu sporu, co do zasady gdyż są w tym zakresie pewne wyjątki, dzieli również sprawy na te, które w pierwszej instancji rozpoznaje sąd rejonowy i te rozpoznawane przez sąd okręgowy.

Sprawdź również: kalkulator frankowicza


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...