SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt indeksowany a denominowany

Kredyt indeksowany a denominowany

Kredyt denominowany to rodzaj kredytu walutowego, w którym kwota kredytu określona zostaje w walucie obcej, ściślej mówiąc w walucie kredytu, np. we frankach szwajcarskich. Natomiast wypłata kredytu następuje w walucie własnej, czyli np. w złotych polskich. Do przeliczenia stosowany jest kurs kupna waluty obcej z dnia uruchomienia kredytu. Zazwyczaj od momentu negocjacji i ustaleń umowy kredytowej do jej podpisania mija pewien okres czasu. W tym czasie kurs waluty może wzrosnąć, ale może także zmaleć. W sytuacji wzrostu kursu kredytobiorca otrzyma kwotę wyższą niż wnioskował. Z kolei jeżeli kurs drastycznie spadnie, kredytobiorca otrzyma mniej środków niż zakładał. Spłata raty następuje w walucie własnej. Wysokość raty ustalana zostaje w oparciu o aktualny kurs waluty obcej.

Kredyt indeksowany to rodzaj kredytu walutowego, w którym kwota kredytu określona zostaje w złotych polskich. W konsekwencji kredytobiorca zna dokładną kwotę kredytu jaka zostanie mu przyznana. W kredycie indeksowanym spłata raty następuje w walucie własnej. Wysokość raty ustalana zostaje w oparciu o aktualny kurs waluty obcej.

Najważniejsze różnice między kredytem indeksowanym a denominowanym to:

  • waluta kwoty kredytu wskazana w umowie – w przypadku kredytu denominowanego w umowie kredytowej kwota przyznanego kredytu wskazana jest w walucie obcej, w której zaciągany jest kredyt, a w przypadku kredytu indeksowanego kwota podana jest w złotych polskich,
  • waluta wypłaty kwoty kredytu – w przypadku kredytu denominowanego wysokość wypłaty kwoty kredytu zależna jest od kursu waluty obcej, która obowiązywać będzie w dniu uruchomienia kredytu, a w przypadku kredytu indeksowanego klient z góry zna kwotę wypłaty kredytu.

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...