SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pierwszy wyrok frankowy w połączonych sprawach

Data ostatniej aktualizacji:

Sąd Okręgowy w Warszawie po raz pierwszy wydał wyrok frankowy w połączonych sprawach. Sąd objął postępowaniem łącznie 22 sprawy z powództwa frankowiczów. Wydanie wyroku poprzedziła jedna rozprawa, podczas której sąd przesłuchał strony.

Co istotne, celem przyśpieszenia postępowania sąd przesłuchał wyłącznie te strony, co do których wątpliwości budził ich status konsumenta w związku z zawartą umową frankową. W przypadku pozostałych umów sąd uznał status konsumenta za udowodniony dokumentami.


Pierwszy wyrok frankowy w połączonych sprawach
– co to oznacza?

Sędzia orzekająca w sprawie uzasadniła, że sprawy nadawały się do połączenia ze względu na analogiczne zapisy w umowach kredytowych, zbliżoną treść i żądania pozwu, jak również bardzo podobne odpowiedzi na pozew artykułowane przez pozwany bank. Za połączeniem spraw przemawiała także ekonomika procesowa.

Wyrok w sprawach połączonych był niezwykle korzystny dla frankowiczów. Sąd uznał roszczenia wszystkich kredytobiorców i stwierdził nieważność zawartych przez nich umów. Jest to kolejny przykład dominującej, pro-konsumenckiej linii orzeczniczej sądów w sprawach frankowych.

Na czym polega połączenie spraw?

Procedura cywilna pozwala, pod pewnymi warunkami, na połączenie kilku niezależnych spraw w ramach jednego postępowania. Zgodnie z art. 219 KPC sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli są one ze sobą w związku lub mogły być objęte jednym pozwem.

Żeby sprawy formalnie mogły zostać połączone muszą zostać spełnione trzy warunki. Po pierwsze sprawy muszą nadawać się do rozpoznania przed tym samym sądem. Drugim warunkiem jest pozostawanie spraw w związku, przy czym może być to związek o charakterze prawnym. Wreszcie, po trzecie, musi istnieć faktyczna możliwość objęcia spraw jednym pozwem.  

Czy połączenie spraw jest korzystne dla frankowiczów?

Wskutek połączenia spraw, otrzymują one wspólną sygnaturę i rozpoznawane są przez jednego sędziego. Co istotne zwrot kosztów procesu przysługuje odrębnie za każdą z połączonych spraw. Bezsprzecznie zaletą takiego postępowania jest ekonomika procesowa, a co za tym idzie krótszy czas oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie. Łączenie spraw może więc być interesującą praktyką usprawniającą orzekanie w sprawach z powództwa frankowiczów.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...