SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

PiS a problem kredytów we frankach szwajcarskich. Jakie są najnowsze działania rządu?

Data ostatniej aktualizacji:

Stanowisko PiS a sytuacja Frankowiczów

W całej Polsce mieszka przynajmniej kilkaset tysięcy kredytobiorców frankowych. Jest to bardzo duża grupa oraz potencjalny duży elektorat do zagospodarowania. Nie może więc dziwić, że w okresie kampanii wyborczej partie kierują w stronę frankowiczów różnorakie propozycje i obietnice mające w założeniu pomóc osobom poszkodowanym przez kredyty frankowe.

Jedną z już wprowadzonych form pomocy frankowiczom poprzez usprawnienie postępowań sądowych jest reforma KPC z wiosny bieżącego roku. Nowelizacja ta wprowadziła przepisy określające właściwość miejscową sądów w sporach frankowych zgodnie z miejscem zamieszkania kredytobiorcy. Ograniczyło to znacznie liczbę spraw kierowanych do najbardziej obłożonego wydziału frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Mimo tych zmian kwestia długiego czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie w sprawach frankowych wciąż wymaga rozwiązania.

W kampanii wyborczej m.in. partia rządząca wystąpiła ze swoimi propozycjami kwestii usprawnienia spraw frankowych. Pomysłem Prawa i Sprawiedliwości na reformy, które z założenia mające wesprzeć frankowiczów głośno było w związku z ogłoszeniem programu wyborczego „Bezpieczna przyszłość Polaków”.

Jaki pomysł na pomoc frankowiczom ma partia rządząca?

Rząd obiecuje, że wprowadzi przepisy usprawniające rozpoznawanie spraw frankowych przez sądy. Na obecnym etapie brak jest jednak konkretnych propozycji, w jaki sposób miałoby zostać to osiągnięte. Nieco bardziej konkretne są plany zmian w zakresie inicjatywy dowodowej w sprawach frankowych. Ogłoszony przez rząd pomysł sprowadza się  do przerzucenia ciężaru dowodowego z kredytobiorcy na bank. W efekcie wprowadzenia zapowiadanych zmian to bank musiałby wychodzić z inicjatywą dowodową i wykazywać, że nie stosował w umowie zapisów niedozwolonych.

Krytycy proponowanych przez rząd reform wskazują, że nie są one w żaden sposób odkrywcze i powielają schematy już dość powszechnie znane. Na obowiązek udowodnienia przez bank legalności zawartej umowy kredytowej wskazywał m.in. TSUE w swoich orzeczeniach dotyczących spraw frankowych.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...