SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie są najnowsze działania PiS wobec problemu kredytów we frankach szwajcarskich?

Stanowisko PiS a sytuacja Frankowiczów

W całej Polsce mieszka przynajmniej kilkaset tysięcy kredytobiorców frankowych. Jest to bardzo duża grupa oraz potencjalny duży elektorat do zagospodarowania. Nie może więc dziwić, że w okresie kampanii wyborczej partie kierują w stronę frankowiczów różnorakie propozycje i obietnice mające w założeniu pomóc osobom poszkodowanym przez kredyty frankowe.

Jedną z już wprowadzonych form pomocy frankowiczom poprzez usprawnienie postępowań sądowych jest reforma KPC z wiosny bieżącego roku. Nowelizacja ta wprowadziła przepisy określające właściwość miejscową sądów w sporach frankowych zgodnie z miejscem zamieszkania kredytobiorcy. Ograniczyło to znacznie liczbę spraw kierowanych do najbardziej obłożonego wydziału frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Mimo tych zmian kwestia długiego czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie w sprawach frankowych wciąż wymaga rozwiązania.

W kampanii wyborczej m.in. partia rządząca wystąpiła ze swoimi propozycjami kwestii usprawnienia spraw frankowych. Pomysłem Prawa i Sprawiedliwości na reformy, które z założenia mające wesprzeć frankowiczów głośno było w związku z ogłoszeniem programu wyborczego „Bezpieczna przyszłość Polaków”.

Jaki pomysł na pomoc frankowiczom ma partia rządząca?

Rząd obiecuje, że wprowadzi przepisy usprawniające rozpoznawanie spraw frankowych przez sądy. Na obecnym etapie brak jest jednak konkretnych propozycji, w jaki sposób miałoby zostać to osiągnięte. Nieco bardziej konkretne są plany zmian w zakresie inicjatywy dowodowej w sprawach frankowych. Ogłoszony przez rząd pomysł sprowadza się  do przerzucenia ciężaru dowodowego z kredytobiorcy na bank. W efekcie wprowadzenia zapowiadanych zmian to bank musiałby wychodzić z inicjatywą dowodową i wykazywać, że nie stosował w umowie zapisów niedozwolonych.

Krytycy proponowanych przez rząd reform wskazują, że nie są one w żaden sposób odkrywcze i powielają schematy już dość powszechnie znane. Na obowiązek udowodnienia przez bank legalności zawartej umowy kredytowej wskazywał m.in. TSUE w swoich orzeczeniach dotyczących spraw frankowych.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....