Ugoda

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Ugoda

Spis treści:

Czym jest ugoda?

Ugoda jest to forma polubownego zakończenia sporu istniejącego pomiędzy stronami. W ramach ugody strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie swoich roszczeń i żądań. Ugoda może być zawarta bez udziału sądu, może też przybrać formę ugody sądowej. Ugoda sądowa zgodnie z 777 § 1 pkt 1 KPC ma walor tytułu egzekucyjnego. Oznacza to, że można nadać jej klauzulę wykonalności i dochodzić spełnienia świadczeń z niej wynikających w drodze postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika.

Sprawdź również: kalkulator frankowy

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 26 marca 2023
Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF