SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zabezpieczenie

Data ostatniej aktualizacji:

Zabezpieczenie

Czym jest zabezpieczenie?

Jest to rozstrzygnięcie sądu wydawane na czas trwania postępowania celem unormowania praw i obowiązków stron. Wydanie zabezpieczenia wymaga wcześniejszego złożenia wniosku o jego udzielenie. Wniosek taki można złożyć w pozwie (wówczas nie podlega opłacie) lub w czasie trwania postępowania (wówczas opłata wynosi 100 zł). Sąd udziela zabezpieczenia, jeżeli strona uprawdopodobniła istnienia roszczenia oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W przypadku spraw frankowych sądy najczęściej wydają postanowienia zabezpieczające polegające na wstrzymaniu płatności rat kredytu. 

Sprawdź również:


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...